Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-11-21

Shelton Petroleum AB: Delårsrapport januari-september 2014

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

Väsentligt ökad reservbas i Ryssland

Januari-september 2014

* Totala intäkter under perioden: 93 (72) mkr
* Nedskrivning av prospekteringstillgångar påverkar rörelseresultatet med -7
mkr (0)
* Periodens rörelseresultat: 16 (19) mkr
* Rörelseresultat och marginal exklusive nedskrivning: 23 (19) mkr, 24% (26%)
* Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,71 (0,14) kr

Juli-september 2014

* Intäkter kvartalet: 29 (26) mkr
* Nedskrivning av prospekteringstillgångar påverkar rörelseresultatet med -7
mkr (0)
* Rörelseresultat kvartalet: 1 (8) mkr
* Rörelseresultat och marginal exklusive nedskrivning: 8 (8) mkr, 27% (32%)
* Resultat per aktie: 0,05 (0,53) kr, Resultat per aktie efter utspädning:
0,05 (0,30) kr

--------------------------------------------------------------------------------------
| Oljeproduktion Q3 2014 Q3 2013 Q1-Q3 2014 Q1-Q3 2013 2013 2012 2011 |
| Fat 79 100 57 700 245 537 156 810 248 870 177 850 77 300 |
| Fat per dag 860 627 899 574 682 486 212 |
--------------------------------------------------------------------------------------

VD Robert Karlsson kommenterar

Produktionen under det tredje kvartalet uppgick till 860 fat per dag. Den
underliggande olje- och gasverksamheten, exklusive en engångspost hänförlig
till prospekteringstillgångar, genererade ett rörelseresultat på 8 mkr och en
marginal på 27 procent. För att återspegla den ökade risken avseende de
framtida värdena i de tillgångar som ligger offshore utanför Krim, har en
justering av det bokförda värdet av dessa prospekteringstillgångar gjorts.
Denna icke-kassaflödespåverkande justering reducerade kvartalets
rörelseresultat med 7 mkr. Shelton Petroleums produktion i centrala Ukraina
är, å andra sidan, stabil och opåverkad av händelserna i landet.

Steg för steg blir vi alltmer övertygande om att tillgångarna i Ryssland
håller hög kvalitet. Den ackumulerade produktionen på 400 000 fat är bevis på
att oljan kan produceras under hög lönsamhet. I ljuset av detta visar den nya
oberoende reservuppdateringen, där de totala reserverna ökade från 6 till 41
miljoner fat, genomslaget som nya borrningar kommer att ha på kassaflöden och
produktion. Enligt AGR TRACS som genomfört uppdateringen kan en produktion på
över 7 000 fat per dag uppnås enbart på Rustamovskoye när borrprogrammet
implementerats.

På den intilliggande Suyanovskoye-licensen har ett nyligen genomfört
seismikprogram identifierat tre lovande strukturer med uppskattade
utvinningsbara resurser på 47 miljoner fat. Givet fortsatt framgångsrik
prospektering kan Suyanovskoye mycket väl komma att bli minst lika viktig för
oss, om inte mer, som det framgångsrika Rustamovskoye. Ökade oljereserver och
resurser ger stabilitet och förutsägbarhet i planeringen av ytterligare
borrningar. Dessutom ger de ett bättre beslutsunderlag för investerare och
långivare, vilket i sin tur underlättar finansieringen av utbyggnaden av
oljefälten.

Även om de geopolitiska händelserna och oljeprisets utveckling har påverkat
oljebranschen på många sätt, är de senaste positiva resultaten i Ryssland
mycket uppmuntrande och jag är fast besluten att fortsätta utveckla Shelton
Petroleum.

Offentliggörande enligt svensk lag

Shelton Petroleum offentliggör denna information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2014
kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd, +46 709 565 141

robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

Shelton Petroleum AB

Hovslagargatan 5B

SE-111 48 Stockholm

Organisationsnummer: 556468-1491

Tel: +46 8 407 18 50

www.sheltonpetroleum.com

info@sheltonpetroleum.com

Fakta om Shelton Petroleum

Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och
utvinning av olja och gas i Ryssland och Ukraina. I Ryssland äger bolaget tre
licenser i Volga-Ural-regionen i Basjkirien och har påbörjat produktion av
olja på Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I
Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med
Ukrnafta och Chornomornaftogaz. Shelton Petroleums aktie handlas på NASDAQ
OMX Stockholm under namnet SHEL B.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.