Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-12

Shelton Petroleum AB: Produktionsrapport för juli 2014

Shelton Petroleums sammanlagda oljeproduktion under juli 2014 uppgick till 27
710 fat, motsvarande 894 fat per dag.

Nedanstående tabell sammanfattar oljeproduktionen för respektive fält.

--------------------------------------------------------------------
| juli juli jan-juli jan-juli jan-dec jan-dec |
| |
| 2014 2013 2014 2013 2013 2012 |
| |
|Lelyaki 10 290 10 680 75 701 71 605 126 565 119 950 |
|Rustamovskoye 17 420 8 550 118 446 46 735 122 305 57 900 |
|Summa fat 27 710 19 230 194 147 118 340 248 177 850 |
| 8 |
| 70 |
| |
|Lelyaki 332 345 357 338 347 328 |
|Rustamovskoye 562 276 559 220 335 158 |
|Summa fat per dag 894 620 916 558 68 486 |
| 2 |
--------------------------------------------------------------------

Shelton Petroleum innehar 100% av Rustamovskoye-licensen i Ryssland. Shelton
Petroleum har ett fyrtiofemprocentigt ägande i Kashtan Petroleum (innehavare
av Lelyaki-licensen) via sitt helägda dotterbolag Zhoda 2001 Corporation.
Ukrainas största olje- och gasbolag, Ukrnafta, äger resterande femtiofem
procent. Produktionstalen i tabellen ovan avser Shelton Petroleums andel
(working interest).

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, +46 709 565 141

robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

www.sheltonpetroleum.com

Fakta om Shelton Petroleum
Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och
utvinning av olja och gas i Ryssland samt utvalda resursrika områden i
Ukraina. I Ryssland äger bolaget tre licenser i Volga-Ural-regionen i
Basjkirien och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoye-fältet efter
ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton Petroleums
helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz,
två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Shelton Petroleums aktie handlas på
NASDAQ OMX Stockholm under namnet SHEL B.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.