Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-11

Shelton Petroleum AB: Produktionsrapport för juli 2015

Shelton Petroleums sammanlagda oljeproduktion under juli 2015 uppgick till 24
460 fat, motsvarande 789 fat per dag.

Nedanstående tabell sammanfattar oljeproduktionen för respektive fält.

------------------------------------------------------------------------------------
| juli juli jan-juli jan-juli 2014 2013 2012 |
| |
| 2015 2014 2015 2014 |
| Lelyaki 10 890 10 290 69 350 75 701 125 141 126 565 119 950 |
| Rustamovskoye 13 570 17 420 95 740 118 446 196 236 122 305 57 900 |
| Summa fat 24 460 27 710 165 090 194 147 321 377 248 177 850 |
| 8 |
| 70 |
| Lelyaki 351 332 327 357 343 347 328 |
| Rustamovskoye 438 562 452 559 538 335 158 |
| Summa fat per dag 789 894 779 916 880 68 486 |
| 2 |
------------------------------------------------------------------------------------

Shelton Petroleum innehar 100% av Rustamovskoye-licensen i Ryssland. Shelton
Petroleum har ett fyrtiofemprocentigt ägande i Kashtan Petroleum (innehavare
av Lelyaki-licensen) via sitt helägda dotterbolag Zhoda 2001 Corporation.
Ukrainas största olje- och gasbolag, Ukrnafta, äger resterande femtiofem
procent. Produktionstalen i tabellen ovan avser Shelton Petroleums andel
(working interest).

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, +46 709 565 141

robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

www.sheltonpetroleum.com

Fakta om Shelton Petroleum
Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och
utvinning av olja och gas i Ryssland och Ukraina. I Ryssland äger bolaget
licenser i Volga-Ural-regionen i Basjkirien och har påbörjat produktion av
olja på Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I
Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med
Ukrnafta och Chornomornaftogaz. Shelton Petroleums olje- och gasreserver av
kategorin 2P uppgår till 34 miljoner. Bolagets aktie handlas på Nasdaq
Stockholm under namnet SHEL B.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.