Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-14

Shelton Petroleum AB: Produktionsrapport för juni 2014

Shelton Petroleums sammanlagda oljeproduktion under juni 2014 uppgick till 25
667 fat, motsvarande 856 fat per dag.

Nedanstående tabell sammanfattar oljeproduktionen för respektive fält.

--------------------------------------------------------------------
| juni juni jan-juni jan-juni jan-dec jan-dec |
| |
| 2014 2013 2014 2013 2013 2012 |
|Lelyaki 10 311 10 600 65 411 60 925 126 565 119 950 |
|Rustamovskoye 15 356 8 260 101 026 38 185 122 305 57 900 |
|Summa fat 25 667 18 860 166 437 99 110 248 177 850 |
| 8 |
| 70 |
| |
|Lelyaki 344 353 361 337 347 328 |
|Rustamovskoye 512 275 558 211 335 158 |
|Summa fat per dag 856 629 920 548 68 486 |
| 2 |
--------------------------------------------------------------------

I juni 2014 genomförde bolaget underhållsarbeten i Basjkirien vilket
resulterade i färre produktionstimmar under månaden.

Shelton Petroleum innehar 100% av Rustamovskoye-licensen i Ryssland. Shelton
Petroleum har ett fyrtiofemprocentigt ägande i Kashtan Petroleum (innehavare
av Lelyaki-licensen) via sitt helägda dotterbolag Zhoda 2001 Corporation.
Ukrainas största olje- och gasbolag, Ukrnafta, äger resterande femtiofem
procent. Produktionstalen i tabellen ovan avser Shelton Petroleums andel
(working interest).

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, +46 709 565 141

robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

www.sheltonpetroleum.com

Fakta om Shelton Petroleum

Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och
utvinning av olja och gas i Ryssland samt utvalda resursrika områden i
Ukraina. I Ryssland äger bolaget tre licenser i Volga-Ural-regionen i
Basjkirien och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoye-fältet efter
ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton Petroleums
helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz,
två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Shelton Petroleums aktie handlas på
NASDAQ OMX Stockholm under namnet SHEL B.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.