Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-14

Shelton Petroleum AB: Produktionsrapport för juni 2015

Shelton Petroleums sammanlagda oljeproduktion under juni 2015 uppgick till 22
250 fat, motsvarande 742 fat per dag.

Nedanstående tabell sammanfattar oljeproduktionen för respektive fält.

------------------------------------------------------------------------------------
| juni juni jan-juni jan-juni 2014 2013 2012 |
| |
| 2015 2014 2015 2014 |
| |
| Lelyaki 8 990 10 311 58 460 65 411 125 141 126 565 119 950 |
| Rustamovskoye 13 260 15 356 82 170 101 026 196 236 122 305 57 900 |
| Summa fat 22 250 25 667 140 630 166 437 321 377 248 177 850 |
| 8 |
| 70 |
| |
| Lelyaki 300 344 323 361 343 347 328 |
| Rustamovskoye 442 512 454 558 538 335 158 |
| Summa fat per dag 742 856 777 920 880 68 486 |
| 2 |
------------------------------------------------------------------------------------

Shelton Petroleum innehar 100% av Rustamovskoye-licensen i Ryssland. Shelton
Petroleum har ett fyrtiofemprocentigt ägande i Kashtan Petroleum (innehavare
av Lelyaki-licensen) via sitt helägda dotterbolag Zhoda 2001 Corporation.
Ukrainas största olje- och gasbolag, Ukrnafta, äger resterande femtiofem
procent. Produktionstalen i tabellen ovan avser Shelton Petroleums andel
(working interest).

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, +46 709 565 141

robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

www.sheltonpetroleum.com

Fakta om Shelton Petroleum

Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och
utvinning av olja och gas i Ryssland och Ukraina. I Ryssland äger bolaget
licenser i Volga-Ural-regionen i Basjkirien och har påbörjat produktion av
olja på Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I
Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med
Ukrnafta och Chornomornaftogaz. Shelton Petroleums olje- och gasreserver av
kategorin 2P uppgår till 34 miljoner. Bolagets aktie handlas på Nasdaq
Stockholm under namnet SHEL B.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.