Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-12

Shelton Petroleum AB: Produktionsrapport för maj 2015

Shelton Petroleums sammanlagda oljeproduktion under maj 2015 uppgick till 23
320 fat, motsvarande 752 fat per dag.

Nedanstående tabell sammanfattar oljeproduktionen för respektive fält.

----------------------------------------------------------------------------------
| maj maj jan-maj jan-maj 2014 2013 2012 |
| |
| 2015 2014 2015 2014 |
| Lelyaki 9 290 11 060 49 470 55 100 125 141 126 565 119 950 |
| Rustamovskoye 14 030 17 120 68 910 85 670 196 236 122 305 57 900 |
| Summa fat 23 320 28 180 118 380 140 770 321 377 248 177 850 |
| 8 |
| 70 |
| |
| Lelyaki 300 357 328 365 343 347 328 |
| Rustamovskoye 453 552 456 567 538 335 158 |
| Summa fat per dag 752 909 784 932 880 68 486 |
| 2 |
----------------------------------------------------------------------------------
Shelton Petroleum innehar 100% av Rustamovskoye-licensen i Ryssland. Shelton
Petroleum har ett fyrtiofemprocentigt ägande i Kashtan Petroleum (innehavare
av Lelyaki-licensen) via sitt helägda dotterbolag Zhoda 2001 Corporation.
Ukrainas största olje- och gasbolag, Ukrnafta, äger resterande femtiofem
procent. Produktionstalen i tabellen ovan avser Shelton Petroleums andel
(working interest).

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, +46 709 565 141
robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

www.sheltonpetroleum.com

Fakta om Shelton Petroleum

Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och
utvinning av olja och gas i Ryssland och Ukraina. I Ryssland äger bolaget
licenser i Volga-Ural-regionen i Basjkirien och har påbörjat produktion av
olja på Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I
Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med
Ukrnafta och Chornomornaftogaz. Shelton Petroleums olje- och gasreserver av
kategorin 2P uppgår till 34 miljoner. Bolagets aktie handlas på Nasdaq
Stockholm under namnet SHEL B.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.