Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-27

Shelton Petroleum AB: Tidsplan för transaktionen mellan Shelton Petroleum och Petrogrand

Shelton Petroleum offentliggör en indikativ tidsplan för den av de extra
bolagsstämmorna godkända transaktionen mellan Shelton Petroleum och
Petrogrand.

Som tidigare meddelats har extra bolagsstämmor i Shelton Petroleum och
Petrogrand den 9 november 2015 godkänt en överenskommelse mellan bolagen. Som
en del av detta avtal förvärvar Shelton Petroleum, mot betalning i aktier,
Petrogrands ägande i Sonoyta, som innehåller USD 4 miljoner och Petrogrands
49 procentiga ägande i dess ryska oljetillgångar. Innan detta sker kommer
Shelton Petroleum att dela ut verksamheten i Ukraina till aktieägarna och
denna verksamhet ingår därför inte i transaktionen med Petrogrand.

Indikativ tidsplan

Datum Aktivitet

7 december Sista dag för handel med rätt att delta i utdelning av Shelton
Petroleums ukrainska tillgångar

8 december Första dag för handel utan rätt att delta i utdelning av
Shelton Petroleums ukrainska tillgångar

9 december Avstämningsdag för utdelning av Shelton Petroleums ukrainska
tillgångar

11 december Utdelning av Shelton Petroleums ukrainska tillgångar

16 december Genomförande av transaktionen varvid aktierna i Sonoyta
överförs till Shelton Petroleum och 17 500 000 B-aktier emitteras till
Petrogrand

18 december Avstämningsdag för utdelning av Petrogrands aktier i Shelton
Petroleum

22 december Utdelning av Petrogrands aktier i Shelton Petroleum

Tidsplanen ovan är indikativ och beroende av bland annat Finansinspektionens
godkännande av prospekt innan Shelton Petroleum kan emittera aktier till
Petrogrand.

För att skapa likviditet i det utdelade bolaget innehållande verksamheten i
Ukraina förbereder Shelton Petroleum en OTC-handel som kommer att starta i
direkt anslutning till utdelningen. Shelton Petroleum kommer att närmare
presentera den ukrainska verksamheten som ska delas ut genom publicering av
en företags- och verksamhetsbeskrivning på www.sheltonpetroluem.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, tel +46 709 565 141

robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

www.sheltonpetroleum.com

Fakta om Shelton Petroleum

Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och
utvinning av olja och gas i Ryssland och Ukraina. I Ryssland äger bolaget
licenser i Volga-Ural-regionen i Basjkirien och har påbörjat produktion av
olja på Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I
Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med
Ukrnafta och Chornomornaftogaz. Shelton Petroleums olje- och gasreserver av
kategorin 2P uppgår till 34 miljoner. Bolagets aktie handlas på Nasdaq
Stockholm under namnet SHEL B.

Informationen är sådan som Shelton Petroleum är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27
november 2015 kl. 17:30.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.