Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-25

Shelton Petroleum AB: Uppdatering från Shelton Petroleum

Shelton Petroleum lämnar en uppdatering avseende extra bolagsstämma i Shelton
Petroleum och Petrogrand samt verksamheten i Ukraina

Extra bolagsstämma i Petrogrand

Shelton Petroleum AB (Shelton) är ägare till cirka 25 procent av aktierna i
Petrogrand. Shelton har i brev som överlämnades till styrelsen i Petrogrand
den 19 mars 2014 begärt att den så snart som möjligt men inte senare än 2
april 2014 kallar till extra bolagsstämma så att aktieägarna kan tillsätta ny
styrelse i Petrogrand. Shelton kommer att föra en dialog med övriga
aktieägare i Petrogrand för att skapa en styrelsesammansättning som
tillvaratar aktieägarnas intressen och skapar värden i bolaget.

Extra bolagsstämma i Shelton Petroleum

Den 18 mars skickade Petrogrand ett brev till Shelton Petroleum där Petrogrand
sade sig äga mer än 10 procent av aktierna i Shelton Petroleum och att de på
basis av detta begär att styrelsen i Shelton kallar till extra bolagsstämma.
Petrogrand har därefter inkommit med uppgift om antalet aktier som bolaget
hade i Shelton vid den tidpunkten. Styrelsen i Shelton konstaterar att det av
Petrogrand redovisade innehavet understeg den nödvändiga tioprocentsgränsen
för att ha rätt att begära extra bolagsstämma. Shelton kommer därför inte att
kalla till stämma med anledning av den begäran.

Shelton Petroleums verksamhet i Ukraina

Shelton Petroleums verksamhet i Ukraina består av två joint ventures. Shelton
Petroleums helägda dotterbolag Zhoda 2001 Corporation har ett joint venture
med Ukrnafta, Ukrainas största olje- och gasbolag, avseende det producerande
Lelyaki-oljefältet. Verksamheten på Lelyaki-fältet har inte påverkats av den
senaste politiska utvecklingen i Ukraina.

Shelton Petroleums helägda dotterbolag Shelton Canada Corp har ingått ett så
kallat Joint Investment Agreement (JIA) med Chornomornaftogaz (CNG) avseende
tre licenser i Azovska sjön och Svarta havet, där CNG är licensinnehavare.
Efter en folkomröstning den 16 mars 2014 har Krim deklarerat sig
självständigt från Ukraina och begärt att bli upptaget i Ryska federationen.
Begäran har bifallits av den ryska presidenten och det ryska parlamentet. Den
nya premiärministern i Krim har tillkännagivit att CNG:s intressen på Krim
kommer att nationaliseras av republiken Krim. Det har uppgivits att privata
intressen och avtal kommer att respekteras. Varken folkomröstningen eller
nationaliseringen av CNG, som strider mot Ukrainas konstitution, har erkänts
av den ukrainska regeringen i Kiev eller internationellt.

På grund av händelserna beskrivna ovan, upplever Shelton Petroleums styrelse
en ökad risk avseende eventuella framtida finansiella värden från JIA med
CNG. Detta JIA svarade för 0 procent av Shelton Petroleums intäkter och vinst
för 2013 och cirka 2 procent av koncernens sammanlagda tillgångar enligt
balansräkningen per 31 december 2013.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, +46 709 565 141
robert.karlsson@sheltonpetroleum.com

www.sheltonpetroleum.com

Shelton lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 25 mars 2014 kl 08.45 (CET).

Fakta om Shelton Petroleum

Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och
utvinning av olja och gas i Ryssland samt utvalda resursrika områden i
Ukraina. I Ryssland äger bolaget tre licenser i Volga-Ural-regionen i
Basjkirien och har påbörjat produktion av olja på Rustamovskoye-fältet efter
ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton Petroleums
helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz,
två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Shelton Petroleums aktie handlas på
NASDAQ OMX Stockholm under namnet SHEL B.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.