Du är här

2018-08-28

SHH Bostad: SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari - juni 2018

"Nyproduktionsbehovet av bostäder är större än någonsin och SHH:s
fokus på prisvärda bostäder är mer rätt än någonsin."

Kvartalet april - juni 2018

·
Nettoomsättningen uppgick till 126,8 (147,9) mkr

·
Rörelseresultatet uppgick till 7,7 (11,1) mkr

·
Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 (7,5) procent

·
Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 2,8 (7,7) mkr

·
Resultat per stamaktie uppgick till -0,16 (1,60) kr

·
Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 48 (204) varav
sålda i produktion 2 (196)

·
Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet uppgick till 0
(285)

·
Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 127 (185)

Perioden januari - juni 2018

·
Nettoomsättningen uppgick till 242,6 (293,6) mkr

·
Rörelseresultatet uppgick till 15,8 (23,8) mkr

·
Rörelsemarginalen uppgick till 6,5 (8,1) procent

·
Periodens resultat efter skatt uppgick till 6,4 (17,3) mkr

·
Resultat per stamaktie uppgick till 0,19 (4,06) kr

·
Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 112 (310) varav
sålda i produktion 7 (302)

·
Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 0
(285)

·
Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 163 (289)

Balansposter per den 30 juni 2018

·
Eget kapital uppgick till 423,6 (416,2) mkr

·
Soliditeten uppgick till 32 (34) %

·
Likvida medel uppgick till 242,3 (189,7) mkr

·
Skuldsättningsgraden uppgick till 1,1 (1,1)

·
Projektportföljen uppgick till 3 633 (3 410) varav bostäder i
produktion uppgick till 392 (574)

·
Försäljningsgrad för bostadsrätter i pågående produktion uppgick till
84 (80) %

Väsentliga händelser under perioden april - juni 2018

·
Årsstämman den 29 maj 2018 beslutade bland annat om utdelning om 20 kr
per preferensaktie, fondemission av 40 403 preferensaktier och om ett
emissionsbemyndigande för styrelsen. Vidare omvaldes tidigare
styrelseledamöter och styrelsen utökades med Marcus Hansson som ny
styrelseledamot.

·
I april 2018 antog Sundsvalls kommun detaljplanen för projektet
Folkets Park om 174 bostäder, i maj 2018 vann detaljplanen lagakraft
och i juni tillträdde SHH fastigheten.

·
SHH fullföljer via intressebolaget (50%) SHH Landbolaget AB förvärvet
av byggrätter för ca 160 bostäder från Peab i Rikstens friluftstad,
Tullinge. Bostadsbyggrätterna är belägna i s.k. etapp 4 i Tullinges
södra del av Rikstens friluftstad. Detaljplanen för etapp 4 och ett
exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och Peab vann laga kraft i
juni i år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
SHH har vunnit en markanvisning i Borlänge där SHH kommer att utveckla
ca 30 bostäder. Exploateringsområdet är beläget på Läroverksvallen i
stadsdelen Hagalund, ca 1 km nordväst om Borlänge centrum nära
Kupolens handelsområde och Högskolan Dalarna. Detaljplanen är
beräknad att antas kring årsskiftet 2018/2019.

·
Den 23 augusti fattades beslut om byggstart av första etappen i
Kvarteret Selfoss i Kista som omfattar 69 bostadsrätter. Per
beslutsdatum hade försäljningsgraden passerat 60 %.

För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d'Emaus, vd och
koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14,
mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH
Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för
offentliggörande den 28 augusti 2018, kl. 07.30 CET.

Kort om SHH Bostad AB
SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder
prisvärda bostäder. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av
mark till försäljning av bostadsrätter och hyresrätter. Sedan SHH
grundades 2010 har fler än 1 100 prisvärda hyres- och bostadsrätter
över hela Sverige färdigställts. Per den 30 juni 2018 uppgick den
totala projektportföljen till 3 633 bostäder varav 392 under
produktion och 3 241 byggrätter. Mer information finns på
www.shhbostad.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/shh-bostad/r/shh-bostad-ab--publ--delarsrappor...
http://mb.cision.com/Main/16005/2601817/898173.pdf
http://mb.cision.com/Public/16005/2601817/98ce9e1cdb32b823.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.