Du är här

2017-05-24

Shortcut Media AB: Kommuniké från årsstämma i Shortcut Media AB (publ) den 23 maj 2017

Shortcut Media AB (publ) avhöll årsstämma på tisdagen.

Stämman fastställde, i enlighet med revisorernas tillstyrkan,
resultat- och balansräkning för bolaget samt koncernen avseende
verksamhetsår 2016.

Stämman beslöt godkänna styrelsen och verkställande direktörens
förslag till disposition enligt följande:

Överkursfond 13 194 788 SEK

Balanserat resultat 478 362 SEK

Årets resultat 399 258 SEK

Balanseras i ny räkning: 14 072 408 SEK

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Stämman beslöt att arvoden till styrelsen och revisorerna förblir
oförändrade. Dvs. att 40 000 kronor per extern ledamot skall utgå i
arvode samt att ersättning till revisor skall utgå enligt löpande
räkning.

Stämman omvalde följande ordinarie ledamöter:

Anders Uhnér

Mats Jankell

Anders Brinck

Lena Torlegård

Lars Bilk

Stämman valde följande nya ordinarie ledamöter:

Eva Losman Ragnå

Jörgen Svedberg

David Stenberg

Stämman valde följande person till suppleant:

Pernilla Berglund

Stämman beslöt att sedan tidigare valt revisionsföretag,
PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg
kvarstår som revisorsval.

Vidare erhöll styrelsen ett bemyndigande:

- Att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om att genomföra nyemission om maximalt 2 miljoner aktier. Betalning skall kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av
styrelsen. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, äger rätt
att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av
registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

VD Anders Brinck

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende
produktionsgrupper som bl.a. producerar reklam- och företagsfilm,
trailers, animerad film, promos och tillhandahåller postproduktion.
Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good
Motion, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är
noterad på AktieTorget. Under 2016 uppvisade Shortcut en
omsättningstillväxt om 229% samt en rörelsemarginal före
Goodwill-avskrivningar på 9%.

SMG:s film avseende bokslutskommunikén 2016 finns att se här:
https://vimeo.com/206008644.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/shortcut-media-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/14110/2273131/679433.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.