Du är här

2017-05-29

Shortcut Media AB: Shortcut Media förvärvar minoritetsandelar i två dotterbolag

Shortcut Media AB förvärvar resterande 36% i Shortcut Media Film AB
samt 15% i Shortcut media Graphics AB. Med helägda dotterbolag
förenklas koncernstrukturen, vilket förväntas sänka koncernens
redovisnings- och administrationskostnader och öka transparensen i
gruppen.

Köpeskillingen för förvärv av samtliga resterande aktier uppgår till
210 Tkr och erläggs dels kontant, dels via skuldebrev. Totalt omsatte
Shortcut Media Film AB och Shortcut Media Graphics AB ca 6,6 Mkr
under 2016. Bolagen sysselsätter fem personer.

I samband med att nämnda dotterbolag blir helägda initieras en process
att förenkla delar av koncernstrukturen och administrationen. Ett led
i förenklingen av administrationen är att "insourca" en del av
redovisningen. Shortcut har därför rekryterat en intern
redovisningsresurs. Detta förväntas sänka redovisnings- och
administrationskostnaderna med start från fjärde kvartalet 2017 samt
skapa större transparens i redovisningen.

Utöver kostnadsbesparingar väntas detta även förenkla uppföljnings-
och analysarbetet och därigenom successivt frigöra tid från övriga
ledningsresurser. Kostnadsbesparingarna väntas få effekt från Q4 2017
och bedöms uppgå till ca 2-400 Tkr årligen.

- Vi har nått en storlek där det lönar sig att flytta vissa
administrativa processer, såsom löpande redovisning, internt.
Bortsett från att spara kostnader väntas det också förenkla och
snabba på dialogen kring redovisningen, vilket gör att övriga i
verksamheten kan lägga större fokus på kärnverksamheten, säger
Christer Karlsson, CFO för Shortcut Media Group.

- Förvärvet av minoritetsintressen i Shortcut Film respektive Shortcut
Graphics är det första steget i att öka moderbolagets andel av
koncernens resultat. Vi kommer att fortsätta med detta arbete
framöver och förväntar oss att det kommer att leda till snabbare
beslutsprocesser och högre vinst per aktie för moderbolagets
aktieägare, säger Anders Brinck, VD för Shortcut Media Group.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck, VD Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest
prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och
företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller
postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film,
Shortcut Post, Good Motion, Shortcut Film samt Shortcut Graphics.
Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Under 2016 uppvisade
Shortcut en omsättningstillväxt om 229% samt en rörelsemarginal på
9%.

Shortcuts film avseende bokslutskommunikén 2016 finnas att se här:
https://vimeo.com/206008644.

Denna information är sådan som Shortcut Media Group AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 maj 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/shortcut-media-ab/r/shortcut-media-forvarvar-m...
http://mb.cision.com/Main/14110/2274632/680563.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.