Du är här

2017-05-31

Shortcut Media AB: Shortcut Media genomför spridningsemission

Styrelsen i Shortcut Media AB har, med stöd av bemyndigande erhållet
från årsstämman, beslutat om en spridningsemission av aktier som
tillför Bolaget maximalt 9,8 Mkr. Teckningstiden inleds idag och
investerare som lämnar in teckningssedlar snabbt får ökad chans till
tilldelning.

Som ett led i strategin att öka likviditeten i aktien har Styrelsen i
Shortcut Media AB, med stöd av bemyndigandet erhållet vid årsstämman
den 23 maj, beslutat att genomföra en spridningsemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i
Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien
samt tillföra kapital för ytterligare förvärv och expansion.

Totalt emitterar Shortcut Media AB (publ) högst 1 200 000 aktier till
kursen 6,50 kr. Det motsvarar en rabatt om 9,5% mot volymviktad kurs
de senaste tjugo handelsdagarna och 4,5% för de senaste tio
handelsdagarna. De 100 först inkomna teckningssedlarna kommer att
tilldelas minst 2 000 aktier vardera (alternativt ges full
tilldelning för teckningar upp till 2 000 aktier).

Vid överteckning kan ytterligare högst 310 000 aktier emitteras för
totalt 2,0 Mkr, vilket medför att bolaget tillförs högst cirka 9,8
Mkr före transaktionskostnader. Teckningsförbindelser har avlämnats
om 2,7 Mkr, motsvarande 35% av emissionen. Erbjudandet riktar sig
till befintliga aktieägare, allmänheten samt professionella
investerare.

- Sedan Shortcut noterades har vi nått eller överträffat i stort sett
samtliga mål vi har föresatt oss. Vi har växt omsättningen snabbare,
genomfört fler förvärv, expanderat geografiskt och tagit en
marknadsledande position på kortare tid än enligt tidigare
kommunicerad plan. Att öka antalet aktieägare och samtidigt tillföra
kapital som möjliggör en fortsatt mycket hög expansionstakt är en
perfekt kombination, säger Anders Brinck, VD för Shortcut Media
Group.

- Vi har tidvis varit missnöjda med likviditeten i SMG-aktien. Våra
analyser tyder på att vi helt enkelt har för liten ägarspridning för
att kunna uppnå önskvärda handelsvolymer. För att öka handeln i och
intresset för SMG-aktien bedömer vi att en spridningsemission är den
bästa möjliga åtgärden, både för bolaget och dess aktieägare, säger
Christer Karlsson, CFO för Shortcut Media Group.

Shortcut Media Group är det enda noterade filmproduktionsbolaget i
Norden.

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, mest prisbelönta,
oberoende produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och
företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller
postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film,
Shortcut Post, Good Motion, Shortcut Film samt Shortcut Graphics.
Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Under 2016 uppvisade
Shortcut en omsättningstillväxt om 229% samt en rörelsemarginal på
9%.

Shortcuts film avseende bokslutskommunikén 2016 finnas att se här:
https://vimeo.com/206008644.

Fyra skäl att investera i Shortcut

· § Stark, lönsam tillväxt. Shortcut har uppvisat tresiffrig
omsättningstillväxt de senaste fem kvartalen

· § Track record av framgångsrik förvärvsstrategi och utmärkta
möjligheter att driva fortsatt konsolidering. Sedan 2016 har tre
framgångsrika förvärv genomförts

· § Hög grad av återkommande kunder och långa avtal, trots
diversifierad kundbas

· § Snabb marknadsutveckling som präglas av god tillväxt, ca 20%
per år

Villkor i sammandrag:

· § Teckningstid: 16 maj - 1 juni 2016
· § Minsta teckning: 1 000 aktier
· § Teckningskurs: 6,50 SEK per aktie
· § Emissionsbelopp: 7,8 Mkr (9,8 Mkr inklusive övertilldelningsoption)
· § Antal nyemitterade: 1 200 000 (1 510 000 inklusive
övertilldelningsoption)

· § Anmälan ska göras på särskild anmälningssedel. Den kan erhållas
från Bolaget och finns tillgänglig på Bolagets hemsida
www.shortcutmedia.se. Depåkunder hos Avanza och Nordnet kan anmäla
sig via deras internettjänster.

Erbjudandets rabatt

Nedan sammanställs storleken på Erbjudandets rabatt för en rad olika
perioder. Samtliga rabattsatser avser volymviktad aktiekurs sett över
beskrivet antal handelsdagar.

Erbjudandets rabatt
En handelsdag 3,0%
Fem handelsdagar 4,1%
Tio handelsdagar 4,5%
20 handelsdagar 9,5%
30 handelsdagar 9,9%

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Brinck

VD

Shortcut Media Group

anders.brinck@shortcutmedia.se

Tel: 076-949 66 99

Alt.

Christer Karlsson

CFO

Shortcut Media Group

christer.karlsson@shortcutmedia.se (anders.brinck@shortcutmedia.se)

Tel: 0708 706 704

Denna information är sådan som Shortcut Media Group AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 maj 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/shortcut-media-ab/r/shortcut-media-genomfor-sp...
http://mb.cision.com/Main/14110/2276585/681643.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.