Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-27

Siili Solutions Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2020

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 27.10.2020 kello 14:00

Siilin kannattavuus jatkoi paranemistaan, pandemiasta kärsineen autoteollisuuden haasteet jarruttivat kasvua

Tammi–syyskuun tunnusluvut:

  • Liikevaihto oli 61,2 (2019: 58,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 3,0 miljoonaa euroa, eli 5,0 %.
  • Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja) oli 4,3 (3,5) miljoonaa euroa, eli 7,1 % (5,9 %) liikevaihdosta.
  • Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 692 (757). Kokoaikaiseksi (FTE) muunnettuna henkilöstön määrä katsauskauden päättyessä oli 676 työntekijää sekä 108 alihankkijaa (laskutetussa työssä käytetyn alihankinnan FTE lukumäärä).

Heinä–syyskuun tunnusluvut (Q3):

  • Liikevaihto oli 17,1 (2019: 17,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski -2,3 %.
  • Oikaistu liikevoitto oli 1,1 (0,9) miljoonaa euroa, eli 6,4 % (5,0 %) liikevaihdosta.

Heinä–syyskuun tärkeimmät tapahtumat: 

  • Siili Auto Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Siili Auton Puolan toimintojen vetäjä Wojciech Kurek.
  • Yhtiössä työskenneltiin uuden strategian, toimintamallin ja brändin kehittämiseksi.
  • Siili Solutions perusti uuden ohjelmistoautomaatioon erikoistuneen yksikön nimeltä Skaler, joka pohjautuu Siilin pitkään automaatio-osaamiseen.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020:

Uusi ohjeistus vuodelle 2020: yhtiö arvioi sekä liikevaihdon että oikaistun liikevoiton olevan suurempia kuin edellisvuonna. Tilikaudella 2019 liikevaihto oli 80,5 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 5,2 miljoonaa euroa.
             
Yhtiö perui 20.4.2020 toistaiseksi taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020 COVID-19-pandemian aiheuttaman heikon markkinanäkyvyyden vuoksi.

Toimitusjohtaja Marko Somerma: 

“Vuosineljänneksen liikevaihdon hienoisesta laskusta huolimatta Siilin kannattavuuden ja käyttöasteen paraneminen jatkuivat vuoden kolmannella neljänneksellä. Pandemiatilanteessa olemme keskittyneet huolehtimaan ensisijaisesti asiakkaistamme, työntekijöistämme sekä parantamaan käyttöastetta ja kannattavuutta onnistuneesti. Kannattavuuden paranemiseen on vaikuttanut myös kiinteiden kulujen tehokkuuden kohentuminen edellisvuodesta. Henkilöstömäärä on pienentynyt jonkin verran viime vuoteen verrattuna, mutta olemme samanaikaisesti lisänneet alihankinnan osuutta. Henkilöstömäärän laskuun ovat vaikuttaneet Siili Auton kustannussäästöt, mutta myös maltillinen rekrytointi.

Siilin Core-liiketoimintayksikön toiminta jatkui tasaisena katsauskauden ajan, mutta kasvu hidastui koronavirusepidemian vuoksi. Siilin vahva asiakaspito on jatkunut, eikä asiakkuuksia ole menetetty koronavirusepidemiasta johtuen. Epidemiatilanteen vaikutus on näkynyt kuitenkin siinä, että joissain asiakkuuksissa tiimien kokoa on supistettu ja uusien hankkeiden käynnistyminen etenkin teollisuusasiakkaissa on ollut ennakoitua hitaampaa. Uskomme tilanteen jatkuvan ennallaan kuluvan vuoden loppuun saakka. VALA Group jatkoi hyvää, kannattavaa kasvuaan vuoden kolmannella neljänneksellä, ja laadunvarmistukselle on ollut markkinoilla kysyntää.

Siilin kasvua jarruttivat merkittävimmin autoteollisuuden haasteet, vaikka toimiala onkin lähtenyt hitaasti elpymään. Siili Autossa keväällä markkinatilanteen muuttumisen seurauksena tehdyt kannattavuuden parannustoimet ovat tuottaneet tulosta. Uudella Siili Auton toimitusjohtajalla, Wojciech Kurekilla, on vahvaa toimialan ja paikallisen markkinan osaamista, joka luo hyvän pohjan Siili Auton kannattavalle kasvulle.

Koronapandemian alusta saakka Siilit ovat sopeutuneet erittäin nopeasti ja tehokkaasti etätyökäytäntöihin. Siilille tärkeintä on työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi sekä asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen.

Koronapandemian toisen aallon ollessa käynnissä epävarmuus markkinoilla jatkuu. Uskomme uuden ohjeistuksemme mukaisesti kuluvan vuoden liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan edellisvuotta suurempia. Suhtaudumme tulevaisuuteen positiivisesti. Luotamme Siilin pitkien asiakassuhteiden, joustavan toimintamallin, aktiivisen otteen ja Siilien hienon yhteishengen kantavan koronan toisenkin aallon ylitse. Katsomme myös, että digitaalisuuden merkitys erottuvan kilpailukyvyn luojana sekä kasvun ja tehostamisen vauhdittajana kasvaa jatkuvasti.

---

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Somerma
Puhelin: 050 518 1496, sähköposti: marko.somerma(at)siili.com

Talousjohtaja Aleksi Kankainen
Puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.