Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-12

SIILI SOLUTIONS OYJ: PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020 (tilintarkastamaton)

SIILI SOLUTIONS OYJ: PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020 (tilintarkastamaton)

SIILIN KANNATTAVA KASVU JATKUI KORONASTA HUOLIMATTA

Siili Solutions Oyj, puolivuosikatsaus, 12.8.2020 kello 8.45

TAMMI–KESÄKUU 2020:

 • Liikevaihto oli 44 021 (40 695) tuhatta euroa
 • Liikevaihdon kasvu oli 3 326 tuhatta euroa eli 8,2 %, joka oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua
 • Käyttökate (EBITDA) oli 4 422 (3 537) tuhatta euroa, kasvua +25,0 %
 • Käyttökate-% (EBITDA) oli 10,0 (8,7) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 3 218 (2 589) tuhatta euroa
 • Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 7,3 (6,4) % liikevaihdosta, kasvua 24,3 %
 • Liikevoitto (EBIT) oli 2 506 (1 877) tuhatta euroa, kasvua +33,5 %
 • Katsauskauden tulos oli 4 499 (1 332) tuhatta euroa, kasvua + 237,8 %
 • Osakekohtainen tulos oli 0,64 (0,19) euroa, kasvua +237,8 %
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 4 458 (1 771) tuhatta euroa, kasvua +151,7 %

HUHTI–KESÄKUU 2020:

 • Liikevaihto oli 21 384 (20 419) tuhatta euroa
 • Liikevaihdon kasvu oli 966 tuhatta euroa, eli 4,7 %. Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista
 • Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 1 594 (1 257) tuhatta euroa, eli 7,5 (6,2) % liikevaihdosta

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Yhtiö perui 20.4.2020 toistaiseksi taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020 COVID-19-pandemian aiheuttaman heikon markkinanäkyvyyden vuoksi. Yhtiö palaa tulevaisuuden näkymiin, kun markkinatilanne antaa siihen paremmat edellytykset.

Yhtiön aiemman 27.2.2020 antaman ohjeistuksen mukaan vuoden 2020 liikevaihdon arvioitiin olevan 85–95 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 5,8 – 8,0 miljoonaa euroa.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut 1.1. - 30.6.2020 1.1. - 30.6.2019 1.1. - 31.12.2019
Liikevaihto, 1 000 € 44 021 40 695 80 544
Liikevaihdon kasvu, % 8,2 % 19,1 % 14,4 %
Käyttökate (EBITDA), 1 000 € 4 422 3 537 7 096
EBITDA, % liikevaihdosta 10,0 % 8,7 % 8,8 %
EBITA, oikaistu liikevoitto, 1 000 € 3 218 2 589 5 156
EBITA, % liikevaihdosta 7,3 % 6,4 % 6,4 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 € 2 506 1 877 3 733
EBIT, % liikevaihdosta 5,7 % 4,6 % 4,6 %
Tilikauden tulos, 1 000 € 4 499 1 332 2 553
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 10,2 % 3,3 % 3,2 %
Omavaraisuusaste, % 40,1 % 36,9 % 37,3 %
Nettovelkaantumisaste (* -54,0 % -6,9 % -27,8 %
Osakekohtainen tulos (EPS), € 0,64 0,19 0,36
Laimennusvaikutuksella oikaistu EPS, € 0,64 0,19 0,36
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella (** 719 700 717
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 701 703 737

*) Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta eikä IFRS 16 -standardin vuokranmaksuvelvoitetta.
**) Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa.

Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa oikaistu liikevoitto (EBITA) -tunnusluvulla. Oikaistu liikevoitto (EBITA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon hankittujen liiketoimintojen allokaatiopoistot ja arvonalennukset. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset. Nettovelassa ei huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka johtuvat yhtiön hankkimien liiketoimintojen ehdollisista lisäkauppahinnoista eikä IFRS 16 -standardin vuokranmaksuvelkoja. Konsernitase sisälsi 30.6.2020 ehdollista vastiketta 7 971 (6 046) tuhatta euroa.

TOIMITUSJOHTAJA MARKO SOMERMA:

“Siilin liikevaihdon kasvu jatkui vuoden 2020 ensimmäisellä puolivuosikaudella. Raportointijakson liikevaihto päätyi 44,0 miljoonaan euroon ja orgaaninen kasvu edellisvuodesta oli 3,3 miljoonaa euroa (8,2 %). Voimme olla varsin tyytyväisiä kasvun jatkumiseen haastavassa markkinatilanteessa.

Siili-konsernin kannattavuus oli tammi–kesäkuussa myös edellisvuotta parempi. Oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 3,2 miljoonaa euroa (7,3 % liikevaihdosta), jossa kasvua edellisvuodesta 24,3 %. EBITA-% parani viime vuoden 6,4 %:sta tänä vuonna 7,3 %:iin.

Kasvun ja kannattavuuden paranemisen taustalla merkittävimpinä tekijöinä olivat Siili Core -liiketoiminnan ja VALAn erinomainen suoriutuminen kuluvana vuonna. Molemmat yksiköt jatkoivat vahvaa kehitystä COVID-19-pandemian aiheuttamasta toimintaympäristön muutoksesta huolimatta. Markkinatilanteen muuttuminen iski eniten Siili Auton toimintaan pienentäen Siilin kansainvälisen toiminnan liikevaihtoa ja kannattavuutta viime vuodesta. Pandemia pysäytti koko autoteollisuuden arvoketjun, ja tulospaineet pakottivat asiakkaitamme siirtämään myös digitaalisia tuotekehityshankkeita.

Kokonaisuutena Siili on selvinnyt COVID-19-pandemian ensimmäisestä aallosta odotettua paremmin. Tätä on osaltaan auttanut useille toimialoille jakautunut asiakaskuntamme, jossa pandemian vaikutukset ovat toistaiseksi olleet ennakoitua lievemmät. Työntekijöidemme osaaminen, kulttuurimme ja joustavat toimintamallimme ovat turvanneet liiketoimintaa. Keväällä keskityimme tiiviiseen ja laadukkaaseen asiakastyöhön, jatkoimme sisäisten prosessien tehostamista, paransimme käyttöastetta ja henkilöstömme siirtyi sujuvasti etätyöskentelyyn. Kasvatimme myös alihankinnan käyttöä joustavuuden lisäämiseksi. Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta sekä kaikkia siililäisiä ja alihankkijoitamme nopeasta sopeutumisesta tilanteeseen! Meillä on nyt hyvä pohja Siilin menestyksekkäälle kehittämiselle myös jatkossa. 

COVID-19-pandemian negatiivinen vaikutus on lyhyellä aikavälillä lisännyt epävarmuutta asiakasyritysten ostokäyttäytymisessä, mikä saattaa vaikuttaa jonkin verran vuoden jälkipuoliskon kannattavuuteen. Pidemmällä aikavälillä uskomme digitalisaation vauhdittuvan entisestään, emmekä näe merkkejä kysynnän hiipumisesta toimialalla.

Loppuvuoden 2020 aikana keskitymme Siilin nykyisen Core/Portfolio-toimintamallin tehokkaaseen toteuttamiseen ja kehittämiseen, sekä aktiiviseen markkinointiin ja asiakastyöhön. Näemme merkittäviä kasvumahdollisuuksia uusasiakashankinnassa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. 

COVID-19-pandemian aiheuttaman heikon markkinanäkyvyyden vuoksi taloudellinen ohjeistuksemme on toistaiseksi peruttu. Kerromme tarkemmin Siili-konsernin ja sen eri liiketoimintayksiköiden strategiasta, suunnitelmista ja tavoitteista tiistaina 3.11.2020 järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä. Lisäksi julkaisemme 27.10.2020 tammi–syyskuun liiketoimintakatsauksemme.”


LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Ensimmäisellä puolivuosikaudella 2020 konsernin liikevaihto kasvoi 8,2 % (19,1 %) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 3 326 (6 516) tuhatta euroa yhteensä 44 021 (40 695) tuhanteen euroon.

Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat 8 308 (7 058) tuhatta euroa ja 18,9 % (17,3 %) liikevaihdosta. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ajanjaksolta olivat yhteensä 27 613 (25 617) tuhatta euroa, joka oli 62,7 % (62,9 %) liikevaihdosta. Henkilöstön määrä puolivuosikauden lopussa oli 701 (703). Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset, 81,6 % (80,3 %), olivat suhteessa liikevaihtoon hieman suuremmat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liiketoiminnan muut kulut...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.