Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-18

Simris Alg delårsrapport januari - juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 256 tkr (145) och 522 tkr (1 321) under första halvåret. Nettoomsättningen i USA uppgick under kvartalet till 119 tkr (20) och totalt 247 tkr (44) under halvåret. Försäljningen påverkades av coronakrisen men började redan mot slutet av rapportperioden visa tecken på återhämtning.
  • Rörelseresultatet uppgick till ­-5 099 tkr (-­7 099) under andra kvartalet och totalt ­-11 957 tkr (-12 105) under första halvåret.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Företrädesemissionen övertecknades och totalt tillfördes bolaget 29,1 mkr före emissions­kostnader, varav cirka 2,2 mkr genom kvittning av fordringar. 
  • Den 20 juli avbröt Simris Alg den korttidspermittering av samtliga medarbetare som infördes i mars 2020 på grund av utbrottet av covid­-19. Bolaget har även inlett rekryte­ringar för att förstärka organisationen inom försäljning och marknad.
  • Försäljningstillväxten har börjat stiga kraftigt, med en nettoomsättning enbart under juli månad på 693 tkr. Webbförsäljningen i USA ökade med 322 procent under juli jämfört med föregående månad.

KOMMENTAR FRÅN VD
Coronapandemin till trots börjar vi nu se en stark tillväxt på försäljningsfronten. Det är framför allt webbförsäljningen i USA som växer kraftigt, med mer än en fyrdubbling i juli jämfört med månaden innan.

USA skakades under rapportperioden förutom coronakrisen även av massiva protester mot den systematiska rasism och orättvisa som ännu präglar stora delar av samhället. Rasism, hat och spridande av desinformation från antidemokratiskt håll är ett problem inte bara i USA. Mycket av hatpropagandan sprids och befästs genom de algoritmer som styr visningen av innehåll på sociala medier. När vi, ett litet algbolag från Sverige, i juni bestämde oss för att stoppa all betald annonsering på Facebook och Instagram kunde vi inte ana att det var början på en massiv bojkott där snart tusentals företag skulle ansluta. Där ett citat från vårt ställningsta­gande blev rubrik i New York Times har bojkotten i Sverige som mest lett till höjda ögonbryn. Den respons och försäljningsutveckling vi sett efter att ha riktat om vår marknadsföring till andra kanaler visar dock att vårt självklara beslut även var kommersiellt det rätta.

Den andra stora händelsen under rapportperioden var vår lyckade företrädes­emission, där vi tog in det nödvändiga kapitalet för att fortsätta våra marknadssatsningar och öka försäljningen. Ett stort tack går till både befintliga och nya aktieägare! Timingen kunde inte ha varit bättre, då restriktionerna från coronakrisen har börjat lätta och vi kan trappa upp aktivitetsnivån. Först på checklistan står nu att få in nya stjärnor till teamet så att vi kan fortsätta växa.

Delårsrapporten finns tillgänglig på: http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

Författare Simris Alg

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.