Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

Simris Alg: Kallelse till extrastämma i Simris Alg AB (publ)

SIMRIS ALG AB (PUBL)
KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Tid: 2019-11-21 klockan 16:00
Plats: Algfarmen, Herrestadsvägen 24A, Hammenhög

Rätt att delta på stämman:
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
15 november 2019, dels anmäler sin avsikt att delta i stämman senast
samma dag.

Förvaltarregistrerade aktier:
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering
måste vara verkställd innan den 15 november 2019. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom
till förvaltaren.

Anmälan:
Vänligen meddela senast fredagen den 15 november 2019 om du kommer att
delta i stämman. Anmälan om deltagande i stämman kan göras
skriftligen till Simris Alg AB, Herrestadsvägen 24A, 276 50 Hammenhög
eller per e-post till ir@simrisalg.se.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer, antal aktier samt antal biträden (högst 2).

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig och
daterad fullmakt (fullmakts giltighet får anges till längst fem år
från utfärdandet) till bolaget samtidigt med anmälan. Den som
företräder juridisk person ska kunna visa registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling som anger behörig firmatecknare.
Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar, som inte översänts till bolaget i samband med
anmälan, ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets hemsida (www.simrisalg.se).

Agenda:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller flera justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot och styrelsens ordförande
8. Stämman avslutas

Beslutsförslag:

Punkt 2 - Val av ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att Micael Karlsson utses till stämmans
ordförande.

Punkt 7 - Val av ny styrelseledamot tillika styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Johan Jörgensen väljs till ny
styrelseledamot tillika styrelsens ordförande.

Bakgrunden till förslaget är att styrelseledamoten tillika styrelsens
ordförande Pia Gideon den 5 november 2019 valt att avgå från
styrelsen som styrelseledamot tillika styrelsens ordförande.

* * * * *

Fullmaktsformulär liksom övriga handlingar hålls tillgängliga för
aktieägare i bolagets lokaler i Hammenhög samt på dess hemsida,
www.simrisalg.se/investerare. Handlingarna kommer att sändas per post
till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna
kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen för Simris Alg AB (publ)
Org. nr. 556841-9187

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som
tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades
2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik
industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen.
Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3,
och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och
wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth
Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified
Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och
email ca@vhcorp.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/simris-alg/r/kallelse-till-extrastamma-i-simr...
https://mb.cision.com/Main/14177/2953610/1135618.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.