Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Simris Alg: Simris Alg delårsrapport januari - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 186 tkr
(201) och till totalt 1507 tkr (553) under årets nio första månader.

· Rörelseresultatet uppgick till -6 396 tkr (-5 498) under tredje
kvartalet och till -18 501 tkr (-15 899) under årets nio första
månader.

· Resultatet före skatt uppgick till -7 130 tkr (-6 523) under
tredje kvartalet och till -19 984 (-17 465) under årets nio första
månader.

· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2 308 tkr (22 112).
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Företrädesemission av units genomförd och bolaget kommer tillföras
28,2 mkr före emissionskostnader. Vid inlösen av vidhängande
teckningsoptioner kan ytterligare 9 mkr komma att tillföras i
november 2020.

KOMMENTAR FRÅN VD:

Försäljningen under tredje kvartalet ökade jämfört med föregående
kvartal, men utvecklingen går ännu för långsamt i förhållande till
våra målsättningar. Vi är därför tacksamma att vi fått in kapital för
att kunna öka våra marknadsinsatser, genom den just avslutade
företrädesemissionen.

Under senare delen av perioden har vi trappat upp vår aktivitet
betydligt inom marknadsföring och PR i USA. Vi bedömer att detta
arbete kommer att få allt större genomslag på försäljningen från
innevarande kvartal och framåt. Vad gäller återförsäljare i USA har
vi glädjande nog sett en betydande ökning av försäljningen under
perioden, genom både återbeställningar från befintliga butiker och
nya återförsäljare. Bland annat har vi under perioden skrivit avtal
med Carbon Beauty, som också blir exklusiv återförsäljare av våra
produkter i sin butik på Amazon.com. Här finns en volympotential som
vi inte hade kunnat klara för egen maskin inom rimlig tid.

En mycket glädjande nyhet, som inkom efter rapportperioden, är att
Livsmedelsverket har ändrat sina kostråd till gravida och ammande
till att även omfatta algolja som säker källa till omega-3 DHA. Det
innebär ett välkommet stöd i våra försäljningsinsatser riktade till
apoteken, som vi trappat upp under de senaste månaderna.

I övrigt har perioden präglats av förberedelser inför den
företrädesemission som vi offentliggjorde den 23 september, och där
teckningsperioden just avslutades. I och med emissionen stärks vår
kassa med 28,2 mkr före emissionskostnader. Det är en lägre siffra än
vad vi hade hoppats på, och vi förstår att vi verkligen måste
leverera nu. Jag välkomnar därför en nystart i styrelsen, och vill
passa på att skicka ett stort tack till både befintliga och nya
aktieägare - utan er hade inget varit möjligt.

Delårsrapporten finns tillgänglig på:
http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för
offentliggörande den 5 november 2019 kl. 08:00 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som
tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades
2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik
industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen.
Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3,
och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och
wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth
Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified
Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och
email ca@vhcorp.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/simris-alg/r/simris-alg-delarsrapport-januari...
https://mb.cision.com/Main/14177/2953626/1135634.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.