Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

Simris Alg: Simris Alg offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Styrelsen för Simris Alg AB (publ) ("Simris Alg" eller "Bolaget") har
upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen
av units med företrädesrätt för Simris Algs aktieägare. Prospektet
har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vid full
teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 37,6
MSEK före emissionskostnader. Företrädesmissionen är säkerställd
genom tecknings- och garantiåtaganden uppgående till cirka 75 procent
av den initiala emissionsvolymen. Vid full teckning i
företrädesemissionen och vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna
tillförs Bolaget cirka 57,5 MSEK.

Företrädesemissionen i sammandrag:

· Aktieägare i Simris Alg erhåller en (1) uniträtt för varje A-
eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 16 oktober 2019.
Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående
av fyra aktier och en teckningsoption (TO 2 B).

· Emissionskursen är 14,00 SEK per unit, motsvarande 3,50 SEK per
aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

· Varje teckningsoption (TO 2 B) berättigar till teckning av en (1)
B-aktie i Bolaget och kan nyttjas för teckning under
november-december 2020. Teckningskursen per B-aktie är 4,50 SEK.

· Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka
37,6 MSEK före emissionskostnader.

· Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna i företrädesemissionen
tillförs bolaget ytterligare cirka 12,1 MSEK före emissionskostnader.

· Teckning sker under perioden 18 - 31 oktober 2019.
· Handel i uniträtter sker under perioden 18 - 29 oktober 2019.
· Bolaget har ingått tecknings- och garantiåtaganden motsvarande
cirka 75 procent av emissionens totala belopp.

Utöver företrädesemissionen genomför Bolaget en riktad emission av
teckningsoptioner (TO 2 B, d.v.s. samma serie som i
företrädesemissionen), som tecknas av ett antal kvalificerade
investerare. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna i den riktade
emissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 7,8 MSEK före
emissionskostnader.

Vid full teckning i företrädesemissionen och vid fullt nyttjande av
teckningsoptionerna (TO 2 B) tillförs Bolaget cirka 57,5 MSEK.

Prospektet kommer att finnas tillgängliga på Simris Algs hemsida
www.simrisalg.se, Finansinspektionens hemsida www.fi.se, Stockholm
Corporate Finance AB:s hemsida www.stockholmcorp.se samt på Hagberg &
Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

För närmare information om företrädesemissionen hänvisas till
offentliggjort prospekt.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Jonas Sohlman, CFO
Tel: +46 (0) 706 552 582, email: jonas@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som
tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades
2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik
industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen.
Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3,
och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och
wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth
Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified
Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och
email ca@vhcorp.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/simris-alg/r/simris-alg-offentliggor-prospekt...
https://mb.cision.com/Main/14177/2934502/1124699.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.