Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Sinch AB (publ): Delårsrapport januari - september 2019

Delårsrapport januari ? september 2019

Juli ? september 2019

* Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 1 216,4 MSEK (979,3). Den
organiska tillväxten i lokal valuta var 20 procent.
* Bruttoresultatet ökade med 37 procent till 343,6 MSEK (249,9). Den
organiska tillväxten i lokal valuta var 33 procent.
* Justerad EBITDA2 ökade med 55 procent till 147,6 MSEK (95,4).
* Justerad EBIT3 uppgick till 131,5 MSEK (90,8).
* Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 68,7 MSEK (37,8).
* Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,27 SEK (0,71).

Januari ? september 2019

* Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 3 494,9 MSEK
(2 835,3). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 17 procent1.
* Bruttoresultatet ökade med 37 procent till 954,2 MSEK (698,5). Den
organiska tillväxten i lokal valuta var 27 procent1.
* Justerad EBITDA2 ökade med 45 procent till 374,0 MSEK (257,7).
* Justerad EBIT3 uppgick till 337,9 MSEK (240,7).
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 179,8 MSEK (76,1).
* Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,34 SEK (1,42).

?Vi har byggt en skalbar, molnbaserad kommunikationsplattform med världens
mest krävande kunder i åtanke. Det här kvartalet ser vi resultatet av detta
arbete? ? Oscar Werner, VD

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

* Den 4 oktober förvärvades 100 procent av aktiekapitalet i myElefant
SAS. Bolaget är baserat Frankrike och har utvecklat en molnbaserad
mjukvaruplattform för mobil kundinteraktion. myElefant är en pionjär
i nyttjandet av mobila landningssidor och har tidigt anammat nya
meddelandetekniker som RCS, Facebook Messenger och WhatsApp. Den
initiala köpeskillingen uppgick till 18,8 MEUR (203,3 MSEK),
därutöver kan tilläggsköpeskilling om maximalt 3 MEUR utgå om vissa
mål kopplade till tillväxt i bruttoresultatet uppnås. Förvärvet
finansierades med Sinch tillgängliga kreditfaciliteter.   
* Den 23 oktober förvärvades 100 procent av aktiekapitalet i TWW do
Brasil S.A. Bolaget är den tredje största leverantören av
meddelandetjänster för företag i Brasilien. TWW har över 3 000 kunder
inklusive ledande brasilianska företag inom bank och finans, handel
och utbildning. Köpeskillingen uppgick till 180,8 MBRL (422,4 MSEK)
på kassa- och skuldfri basis. Förvärvet finansierades med Sinch
tillgängliga kreditfaciliteter.

1  Organisk tillväxt i lokal valuta i jämförbara enheter. För att räkna
tillväxt i jämförbara enheter inkluderas Unwire och Vehicle i hela
jämförelseperioden januari-september 2018, två förvärv som slutfördes först
i månadsskiftet mars-april 2018.
2  Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive
jämförelsestörande poster. För jämförelsestörande poster, se sidan 3.
3  Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar av
förvärvsrelaterade tillgångar, vilka ej påverkar kassaflödet. För
specifikation av avskrivningar, se not 4.

Inbjudan till telefonkonferens

Sinch presenterar delårsrapporten i en telefonkonferens klockan 09.00 CET
den 8 november. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in och
ange kod 774 225 45#.

Sverige:                             +46 (0) 8 566 426 51
Storbritannien:                +44 (0) 333 300 08 04
USA:                                   +1 631 913 14 22

För att följa presentationen via Webcast, registrera dig här:
investors.sinch.com/webcast

.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Heath, strategichef och ansvarig för investerarrelationer         
                                           
+46 72 245 50 55
thomas.heath@sinch.com

Roshan Saldanha,
finanschef                                                                                                                        
                                           
+46 73 660 24 19
roshan.saldanha@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion
mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade
kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner ? inom
en eller ett par sekunder ? via meddelanden, röstsamtal och video. Flera av
världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att
kommunicera med sina kunder och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör
till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan
det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt
närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq
Stockholm, XSTO: SINCH.

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB
(publ), ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2019 klockan
07.30.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella
skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska
den svenska versionen gälla.

Bilaga

* Sinch_2019Q3_SWE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.