Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Sinch AB (publ): Sinch förvärvar SAP Digital Interconnect och stärker sitt erbjudande inom molnbaserade kommunikationstj...

Stockholm, Sverige ? Sinch AB (publ) ? XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för
kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal att förvärva SAP
Digital Interconnect (?SDI?), en enhet inom SAP SE, för en total kontant
köpeskilling på 225 miljoner EUR.

SDI erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster och har över 1 500
företagskunder i hela världen. Bland bolagets kunder finns flera av
världens högst värderade företag, bland annat ledande teknikföretag,
banker, betaltjänstbolag, retailbolag och mobiloperatörer.

?Sinch och SAP ser båda hur molntjänster skapar effektivare affärsprocesser
och en mycket bättre kundupplevelse. När SDI nu blir en del av Sinch får vi
ytterligare resurser att verkligen förändra hur företag kommunicerar med
sina kunder, i hela världen?, säger Oscar Werner, vd Sinch. 

Sinch strategi är att växa både organiskt och genom förvärv. Ett
långsiktigt fokus på lönsamhet och kassaflöde skapar förutsättningar att
realisera denna strategi även i tider då de övergripande makroekonomiska
utsikterna är ofördelaktiga.

?SAP Digital Interconnect är ledande inom sitt område med lönsam tillväxt
och en förmåga att nå 99 procent av världens mobilabonnenter. Sinch är
perfekt positionerat för att ta till vara på den tillväxtpotential vi ser i
verksamheten. Med sin innovationsförmåga och investeringar inom
molnbaserade kommunikationstjänster är Sinch mycket väl lämpade som nya
ägare till SDI?, säger Thomas Saueressig, ansvarig för produktutveckling i
SAP SE:s ledningsgrupp.  

SDI består av tre segment. Programmable Communications riktar sig mot
företagskunder och omfattar SDI:s API-baserade erbjudanden för
kunderinteraktion genom SMS, pushnotiser, epost, WhatsApp, WeChat och
Viber. Under 2019 hanterade SDI 18 miljarder företagsmeddelanden, vilket
innebar en ökning på 17 procent jämfört med 2018. Carrier Messaging
omfattar en rad affärskritiska tjänster för mobiloperatörer, bland annat
produkter för att hantera meddelanden som skickas mellan individer
(person-to-person messaging, P2P). Under 2019 hanterade SDI mer än 292
miljarder P2P-meddelanden åt sina operatörskunder. Enterprise Solutions
innehåller produkter för kundtjänst, inklusive molnbaserade contact
center-lösningar, samt tjänster för att hantera informationsgivning i
krissituationer.

Resultat och synergier

Under den 12-månadersperiod som slutade den 31 mars 2020 hade SDI en
försäljning på 340 miljoner EUR, bruttoresultat på 94 miljoner EUR, och
justerad EBITDA på 15,4 miljoner EUR. Verksamheten har ca. 330 anställda i
20 länder med huvudkontor i San Ramon, Kalifornien.

I den 12-månadersperiod som slutade den 31 mars 2020 bidrog Programmable
Communications med 67 procent av SDI:s omsättning. Carrier Messaging stod
för 28 procent och Enterprise Solutions för 5 procent.
 Omsättningstillväxten under de senaste två åren har varit ca. 10 procent
per år.

Sammanslagningen av Sinch och SDI beräknas preliminärt att ge upphov till
kostnadssynergier på 11 miljoner EUR. Denna årstakt väntas uppnås under
kalenderåret 2022. Engångskostnader för carve-out och integration vänta
uppgå till 6-8 miljoner EUR under samma period.   

Värdering

Transaktionen värderar den förvärvade verksamheten till en
EV/EBITDA-multipel på 14,6x, eller 8,5x inklusive förväntade
synergieffekter i full årstakt.

Finansiering

Förvärvet finansieras med Sinch befintliga kassa och tillgängliga
lånefaciliteter.

Sinch har ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under
2,5x över tid. Mätt på rullande tolv månaders basis var nettoskuld/justerad
EBITDA -1,0x i Q1 2020. På proforma basis, där man tillgodoräknar sig
förvärvade verksamheters justerade EBITDA under de senaste 12 månaderna,
var Sinch nettoskuld/justerad EBITDA -0,9x. Förvärvet av Chatlayer, vilket
slutfördes den 1 april, ökar denna kvot med 0,1x vilket innebär att pro
forma nettoskuld/justerad EBITDA är omkring -0,8x.

Om förvärvet av SDI redan hade slutförts skulle pro forma
nettoskuld/justerad EBITDA uppgå till 2,2x. Sinch annonserade dessutom
nyligen att man ämnar förvärva Wavy, en transaktion som kräver godkännande
från konkurrensmyndigheter och väntas slutföras under andra halvåret 2020.
Om även förvärvet av Wavy redan hade slutförts skulle pro forma
nettoskuld/justerad EBITDA uppgå till 2,7x.

Konkurrensprövning

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor och
godkännande från konkurrensmyndigheter i flera länder.

Tidsuppskattning och villkor

Transaktionen förväntas att slutföras under andra halvåret 2020. I det fall
transaktionen inte slutförs, och givet att vissa kriterier uppfylls, så
kommer Sinch att betala SAP en termineringsavgift på 11 miljoner EUR.

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och K&L Gates LLP är
legal rådgivare till Sinch i denna transaktion.

Telefonkonferens och webbcast

Ett konferenssamtal för analytiker och investerare kommer att äga rum idag,
tisdag 5 maj, kl 09.00 CET. Väntetiden för att kopplas in kan vara ovanligt
lång och vi rekommenderar därför att man ringer in 10 minuter före samtalet
börjar.

Sverige:                      +46 (0) 8 506 92 185
Storbritannien:         +44 (0) 203 00 95 710
USA:                            +1 917 720 0178

Access code:             518 45 76

Den direktsända webcasten kommer att publiceras på
investors.sinch.com/webcast

.

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på
investors.sinch.com

.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:            +46-722-45 50 55
E-post:           thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion
mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade
kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner ? inom
en eller ett par sekunder ? via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera
av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för
att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad
mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit
med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i
Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com

.

Om SAP Digital Interconnect

SAP Digital Interconnect (SDI) gör det möjligt för företag att kommunicera
med sina kunder och koppla upp människor och saker i den digitala ekonomin.
Detta görs med hjälp av SMS, e-post, pushnotiser, och sociala nätverk. SDI
erbjuder molnbaserade tjänster genom API:er som hjälper mobiloperatörer,
företag och utvecklare att skapa digitala tjänster med intelligent,
sammanvävd kommunikation över flera olika kanaler. Bland SDI:s kunder finns
en rad stora väletablerade företag; sammanlagt mer än 1 500 företagskunder
och 500 mobiloperatörer i 190 länder. För mer information, besök SDI

på SAP:s webbplats eller läs mer på SDI:s community site

.

Om SAP

SAP är marknadsledande inom intelligent företagsmjukvara för den nya
upplevelseekonomin. SAP hjälper företag av alla storlekar och inom alla
branscher: 77 procent av världens transaktionsbaserade omsättning går genom
ett SAP-system. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och
avancerad analys bidrar till att företagskunder kan skapa intelligenta
verksamheter. SAP ger enskilda personer och organisationer bättre
möjligheter att samarbeta och att använda djupa affärsinsikter för att
vässa sin konkurrensförmåga. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan
använda vår programvara när och som de själva vill ? utan avbrott. Vår
heltäckande svit av applikationer och tjänster gör att över 440 000 företag
och offentliga verksamheter hela tiden kan anpassa sin verksamhet och kan
drivas lönsamt. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och
experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv
bättre. Mer information finns på www.sap.com

.

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de
innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar",
"antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De
framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika
uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Sinch anser att dessa antaganden var rimliga när de
gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända
risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller
omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Sinch kontroll. Sådana
risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska
resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som
uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de
framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de
framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för
detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående konta...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.