Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-02

SINCH: PRIO INTEGRATIONSARBETE 4 KV, SÄRSKILT MED SDI ENL VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sinch främsta prioritet framöver är att fortsätta leverera på sin organiska och förvärvade tillväxtagenda, liksom teknisk och kommersiell integration av de verksamheter bolaget förvärvat.

Det skriver Sinch vd Oscar Werner i rapporten för det tredje kvartalet.

"När vi går in i det fjärde kvartalet fortsätter integrationsarbetet särskilt med SDI, där migreringen av kunder visar god progress men där det krävs mer arbete för att få upp tillväxtnivåerna i nivå med övriga Sinch", skriver han.

Han förväntar sig också att förvärven av Messagemedia, Inteliquent och Pathwire kommer att slutföras under andra halvåret i år, som tidigare kommunicerats.

"Det tredje kvartalet uppvisade ett fortsatt positivt momentum då vi hanterade mer än 45 miljarder kundinteraktioner för företag runt om i världen", skriver Oscar Werner.

Bruttovinsten under tredje kvartalet var 86 procent högre än samma period föregående år. Den organiska tillväxten i bruttovinsten var 20 procent, förvärvade verksamheter bidrog med 70 procent till tillväxten och valutaförändringar hade en negativ effekt på 4 procent.

Segmentet Meddelandetjänster ökade bruttovinsten med 67 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år och 19 procent organiskt, trots ökade operatörsavgifter och omförhandlade volymrabatter för några av våra större kunder, uppger bolaget.

Bruttovinsten i Sinchs mindre röst- och videosegment ökade organiskt med 44 procent som en följd av stark efterfrågan på bolagets nummerverifieringsprodukter. Justerad ebitda för röst- och video var negativt, vilket Sinch hänvisar till förberedelser för integrationen av Inteliquent.
Författare Direkt-SE