Du är här

2016-02-17

SinterCast: Rekord i produktion, omsättning och rörelseresultat

Fjärde kvartalet 2015
* Periodens omsättning: 17,2 MSEK (15,6 MSEK)
* Rörelseresultat: 4,4 MSEK (3,5 MSEK)
* Rörelseresultat per aktie: 0,6 SEK per aktie (0,5 SEK per aktie)
* Resultat per aktie: 1,3 SEK per aktie (0,5 SEK per aktie)
* Kassaflöde från verksamheten: 4,6 MSEK (3,2 MSEK)
* Ram EcoDiesel erövrar utmärkelsen "Wards 10 Best Engine" för tredje gången
i rad
* Den första flygmotorn i CGI hos FAA för godkännande i USA

Helår 2015
* Periodens omsättning: 72,4 MSEK (54,5 MSEK)
* Rörelseresultat: 20,3 MSEK (10,2 MSEK)
* Rörelseresultat per aktie: 2,9 SEK per aktie (1,4 SEK per aktie)
* Resultat per aktie: 3,6 SEK per aktie (1,7 SEK per aktie)
* Kassaflöde från verksamheten: 20,4 MSEK (6,7 MSEK)
* Utdelning: En ordinarie utdelning på 2,0 SEK per aktie (1,5 SEK per aktie)
samt en extra utdelning på 1,5 SEK per aktie (SEK 0,7 per aktie) föreslås
* Sex installationsbeställningar tangerar rekordet för nya installationer
* Befintliga installationer: 24 helautomatiska system och 20 mini-system i
Europa, Asien och Amerika
Serieproduktion*

För grafisk kurva, se pressmeddelande i PDF
Serieproduktionen uppräknat till årstakt ökade under det fjärde kvartalet till
2,1 miljoner motorekvivalenter, trots lägre utleveranser i december på grund
av helgerna
.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till
årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer
Rekordresultat inom alla verksamhetsområden
2015 års framgångar resulterade i rekord inom alla av SinterCasts
huvudområden. Serieproduktionen för helåret uppgick till rekordnivån 2,1
miljoner motorekvivalenter, en tillväxt på 18 % jämfört med 2014. Den ökade
serieproduktionen medförde även rekord i levererade mätkoppar, 152 700 st.,
vilket är 15 % högre än rekordet från 2014. Utöver serieproduktionen gav en
ökad medvetenhet och en ökad efterfrågan av CGI nya installationsåtaganden i
Europa, Asien och Amerika. Sex erhållna installationsordrar tangerar tidigare
helårsrekord. Ökad serieproduktion, fler sålda mätkoppar och ett ökat antal
installationer i kombination med gynnsamma valutakurser gav en
rekordomsättning på 72,4 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades med
näst intill 100 % för helåret.

Serieproduktionen lyftes genom en stark tillväxt, inom främst
bilapplikationer, genom produktionsökningen av Fords bensinmotor samt av en
fortsatt god försäljning av 3.0 liter V6 dieselmotorer till Audi, FCA och
Ford. Utsikterna för bilar är fortsatt goda genom offentliggöranden av att
Fords bensinmotor ska lanseras i nya fordon samt av försäljningsstarten av
5.0 liter V8 diesel i den helt nya pick-upen Nissan Titan för USA. Nissan
Titan säljs uteslutande med SinterCast-CGI dieselmotor så all försäljning
innebär adderad tillväxt. Ram 1500 är fortsatt flaggskeppet i SinterCasts
främjanden av dieselmotorer på den viktiga amerikanska pick-up-marknaden. Med
lägst bränsleförbrukning inom sektorn "full size light duty" pick-up, vann
3.0 liter V6 dieselmotorn "Wards 10 Best Engine" för tredje året i rad.
CGI-dieseln var den enda vinnaren med tre efterföljande utmärkelser; en av
två återkommande vinnare samt den enda dieseln bland de tio vinnande
motorerna. Ram-dieselns framgång styrker SinterCasts övertygelse sedan lång
tid om dieselmotoranvändning i pick-uper och den har etablerat ett
konkurrenskraftigt riktmärke inom segmentet.

Utöver tillväxten inom bilar har produktionen av motorblock och
cylinderhuvuden för tunga fordon samt komponenter inom kraftindustrin ökat
under 2015. Kraftindustrisektorn anses främst utgöra stora
off-road-komponenter för lantbruk, bygg, marint, järnväg samt stationär
industriell kraft. Dock tillkom en ny applikation under det fjärde kvartalet.
Engineered Propulsion Systems (EPS) tillkännagav att motorblocket i deras nya
flygdieselmotor har specificerats i kompaktgrafitjärn (CGI). Motorn genomgår
just nu Federal Aviation Authoritys (FAA) godkännandeprocess i USA. CGI
gjorde det möjligt för EPS att konstruera en helt ny flygdieselmotor som
sätter en ny standard för vikt, storlek, pålitlighet och framför allt
bränsleförbrukning. De initiala testerna av förproduktionsmotorer visar på
105 hästkrafter per liter (77 kW/l), vilket ger motorn en prestanda på 450
hästkrafter (332 kW). Vikten för dieselmotorn på 450 hästkrafter avviker
mindre än 20 kg från de luftkylda turbomotorer på 350 hästkrafter (257 kW)
som nu används inom flygapplikationer.

Installationer i Europa, Asien och Amerika
Som följd av den ökade medvetenheten och efterfrågan på CGI, var 2015 ett bra
installationsår med två installationer genomförda i Kina, en i Japan, en i
Korea, en i Portugal och en order vid årets slut på System 3000Plus
hos Teksid-gjuteriet i Brasilien. Installationen hos Teksid do Brasil planeras
att genomföras under det andra kvartalet av 2016. Alla de övriga
installationerna under 2015 har framgångsrikt satts i drift och
produktutveckling fortskrider enligt planerna.

Utveckling av nya produkter
SinterCast undersöker ständigt nya koncept och utvecklar nya teknologier. För
närvarande utvecklar SinterCast användningen av sitt kunnande inom termisk
analys för att styra produktion av segjärn, innefattande mätanordningen för
den skräddarsydda termiska analysen av segjärn, samt optimering av de
metallurgiska sambanden. SinterCast utvecklar även andra teknologier, inom
området för den termiska analysen och där utöver, för att förbättra kvalitet
och produktionseffektivitet inom järngjuteriindustrin.

Finansiell sammanfattning
Intäkter
Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från intäkter av
utrustning, serieproduktion och kundservice.

-----------------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsättning per intäktsslag Oktober-December Januari-December |
| (Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2015 2014 2015 2014 |
| Antal levererade mätkoppar 40 700 38 200 152 700 133 000 |
| Utrustning 0,4 1,1 7,7 4,9 |
|1 |
| Serieproduktion 16,6 13,9 63,6 47,8 |
|2 |
| Service 0,2 0,3 1,0 1,4 |
|3 |
| Övrigt 0,0 0,3 0,1 0,4 |
| Summa 17,2 15,6 72,4 54,5 |
| |
| Noter 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar |
|: |
| 2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för |
| programvarulicenser |
| 3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av |
| testbitar |
-----------------------------------------------------------------------------------------

Underoktober-december 2015
uppgick intäkterna till 17,2 MSEK (15,6 MSEK). Intäkter från serieproduktion
ökade med 19 % till 16,6 MSEK (13,9 MSEK) som ett resultat av ökad produktion
till cirka 2,1 miljoner (1,85 miljoner) motorekvivalenter i årstakt, ökade
leveranser av mätkoppar, 40 700 st (38 200 st) samt gynnsamma valutakurser.
Intäkter från utrustning uppgick till 0,4 MSEK (1,1 MSEK) efter leveranser
till en befintlig europeisk kund för utökad produktionskapacitet.
Serviceintäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,3 MSEK) avseende kundstöd till olika
kunder världen över samt försäljning av testbitar.

Underjanuari-december 2015
uppgick intäkterna till 72,4 MSEK vilket överstiger helårsrekordet på 54,5
MSEK som sattes 2014. Intäkter från serieproduktionen ökade med 33 % till
63,6 MSEK (47,8 MSEK) under året som ett resultat av en 18 % ökning av
serieproduktionen, en 15 % ökning av mätkoppsleveranser samt av gynnsamma
valutakurser. Intäkter från utrustning uppgick till 7,7 MSEK (4,9 MSEK)
vilket främst härrör sig från installationer av Mini-System 3000 hos Doosan
Infracore i Korea, hos ett icke namngivet gjuteri i Japan, hos Dongfeng i
Kina, hos Teksid i Portugal samt installationen av System 3000Plus
hos Asimco i Kina. Serviceintäkter uppgick till 1,0 MSEK (1,4 MSEK).
Intäkterna från de uthyrda installationerna är fördelade över hyresperioden.

Resultat
SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta
beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie"
påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av
skattefordran.

--------------------------------------------------------------------------------------
| Resultatsammanfattning Oktober-December Januari-December |
| (Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2015 2014 2015 2014 |
| Rörelseresultat 4,4 3,5 20,3 10,2 |
| Periodens resultat efter skatt * 9,0 3,7 25,2 12,3 |
| Rörelseresultat per aktie (SEK) 0,6 0,5 2,9 1,4 |
| Resultat per aktie (SEK)* 1,3 0,5 3,6 1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------------

*
Under det fjärde kvartalet har Moderbolaget reglerat sina skulder gentemot
dotterbolagen i USA och Storbritannien. För att minimera kassaflödeseffekter
har fordringarna reglerats genom återbetalning av aktiekapital och
aktieägarlån. Moderbolaget har återfört tidigare gjorda nedskrivningar
relaterade till dessa investeringar. Regleringen inklusive ackumulerade
omräkningsdifferenser relaterade till dessa innehav redovisas i
resultaträkningen som finansiella intäkter (15,3 MSEK). De återförda
omräkningsdifferenserna har omklassificerats från övrigt totalresultat till
(-4,5 MSEK) till finansiella intäkter i resultaträkningen för koncernen (+4,5
MSEK).
Rörelseresultatet för periodenoktober-december 2015
på 4,4 MSEK (3,5 MSEK) ökade genom ett förbättrat bruttoresultat på 1,4 MSEK
vilket i huvudsak beror på högre intäkter, i kombination med högre
rörelsekostnader på 0,5 MSEK. Resultat efter skatt för perioden uppgick till
9,0 MSEK (3,7 MSEK). Förbättringen på 5,3 MSEK beror främst på moderbolagets
reglering av skulder gentemot dotterbolagen i USA och Storbritannien.
Nettoeffekten av regleringen härrör sig till omräkningsvinster på 4,5 MSEK,
redovisade som f...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.