Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-19

SinterCast resultat april-juni 2020

Serieproduktionen förbättras under kvartalet - Möjlighet till rekordhöga installationsintäkter kvarstår

Andra kvartalet 2020
·        Periodens omsättning: 18,7 MSEK (33,5 MSEK)
·        Rörelseresultat: 0,9 MSEK (12,9 MSEK)
·        Resultat per aktie: 0,4 SEK per aktie (2,0 SEK per aktie)
·        Kassaflöde från verksamheten: 11,9 MSEK (7,2 MSEK), på grund av minskade rörelsefordringar
·        Serieproduktionen ökar från lägsta 1,0 miljoner motorekvivalenter i april till 2,2 miljoner i juni
·        Försäljning av System 4000-installation till WHB-gjuteriet i Brasilien slutförd
·        System 4000 Plus-installationer vid First Automobile Works i Kina och Scania i Sverige enligt tidsplan
 
Första halvåret 2020
·        Periodens omsättning: 43,3 MSEK (56,4 MSEK)
·        Rörelseresultat: 8,7 MSEK (21,8 MSEK)
·        Resultat per aktie: 1,3 SEK per aktie (3,2 SEK per aktie)
·        Kassaflöde från verksamheten: 21,0 MSEK (14,4 MSEK)
57 installationer i 14 länder: 26 (24) helautomatiska system, 26 (26) mini-system och fem (fem) spårbarhetssystem

Serieproduktion*
Serieproduktionen föll till 1,0 miljoner motorekvivalenter i april men förbättrades under kvartalet och nådde 2,2 miljoner motorekvivalenter i juni. Serieproduktionen för det andra kvartalet uppgick till 1,6 miljoner motorekvivalenter. Serieproduktionen fortsatte att förbättras under juli och uppnådde 2,7 miljoner motorekvivalenter.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer
 
Serieproduktionen förbättras under kvartalet när gjuterierna återupptar produktion
Som ett resultat av Covid-19-utbrottet, och som svar på de lokala myndigheternas instruktioner om nedstängningar, hade de flesta av SinterCast gjuterikunder upprepade produktionsstopp under perioden mars till juni. Produktionsstoppen ledde till att serieproduktionen, uppräknat till årstakt, sjönk från 3,1 miljoner motorekvivalenter i januari och februari, till 2,4 miljoner motorekvivalenter i mars och ytterligare till 1,0 miljoner motorekvivalenter i april. Från den lägsta produktionsnivån i april förbättrades serieproduktionen i takt med att gjuterierna återupptog produktion; i maj uppgick den till 1,6 miljoner motorekvivalenter och i juni till 2,2 miljoner motorekvivalenter. Samtliga av de största SinterCast-gjuterierna återupptog produktion före kvartalets slut och eftersom de flesta av kunderna inte hade den traditionella sommarnedstängningen fortsatte serieproduktionen att förbättras under juli och uppnådde 2,7 miljoner motorekvivalenter.
 
Under andra kvartalet uppgick serieproduktionen till 1,6 miljoner motorekvivalenter i årstakt, vilket motsvarar 47 % av de 3,4 miljoner motorekvivalenter som serieproduktionstakten uppgick till under andra kvartalet 2019. Serieproduktionen för det första halvåret slutade på 2,25 miljoner motorekvivalenter, vilket motsvarar 69 % av serieproduktionen för första halvåret 2019. Produktionen av 2,7 miljoner motorekvivalenter i juli motsvarar 82 % av produktionstakten för helåret 2019 på 3,3 miljoner motorekvivalenter.
 
Medan den initiala återhämtningen fortskrider väl förblir visibiliteten från våra gjuterikunder och OEM-slutanvändare på kort sikt fortfarande låg. Många OEM-företag ger ej korttidsprognoser till leverantörer eller vägledning till investerare gällande lönsamheten för helåret. Det är dock tydligt att den senaste ökningen i serieproduktion är ett resultat av både lageruppbyggnad och marknadsefterfrågan. Produktionsökningen är hoppfull och vi kvarstår vid ambitionen att dela det goda finansiella resultatet från 2019 med våra aktieägare på en extra bolagsstämma som kommer att sammankallas senast den 20 november. Likviditeten stärktes under perioden till följd av att betalning av utestående fordringar säkrades. Kassaflödet från verksamheten ökade med 65 % till 11,9 miljoner kronor (7,2 miljoner kronor), vilket resulterade i en likviditet på 49,3 miljoner kronor per den 30 juni.
 
Positiva utsikter för installationsintäkter
Efter försäljningen av ett System 4000 till WHB-gjuteriet i Brasilien i maj, tillsammans med andra kapacitets- och funktionsuppgraderingar, uppgick installationsintäkterna för första halvåret 2020 till 6,5 MSEK. Med System 4000 Plus-installationerna vid First Automobile Works-gjuteriet i Kina och Scania-gjuteriet i Sverige, vilka planeras att påbörjas i september – och med planerad serieproduktionsstart på båda gjuterierna före årets slut – är utsikterna för installationerna för helåret fortsatt positiva. Möjligheten för SinterCast att offentliggöra ett andra år i rad med rekordhöga installationsintäkter, överträffande de 11,9 miljoner SEK som sattes 2019, kvarstår. Inberäknat de positiva utsikterna för installationsintäkter motsvarar produktionstakten på 1,6 miljoner motorekvivalenter under andra kvartalet i stort sett den takt som krävs för att uppnå ett nollresultat.
 
Diskussioner pågår för processtyrningssystem i CGI, kapacitetsuppgraderingar och spårbarhetsinstallationer i gråjärn, CGI och gjutjärn. Många gjuterier skjuter dock upp eller är restriktiva med investeringsåtaganden och service på plats. SinterCast undersöker även möjligheten att utveckla andra unika teknologier – inom och utanför ramen för termisk analys – för att förbättra kvalitet och produktionseffektivitet inom metallindustrin och för att bredda produktportföljen och produktionsbasen.
 

Information

DelårsrapporterPubliceringsdatum
Juli–September 202028 oktober 2020
Oktober–december 2020 och bokslutskommuniké 202010 februari 2021
Januari–mars 202121 april 2021
April–juni 202118 augusti 2021

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av verksamheten, utsikter, finansiell ställning och resultat i bolaget och koncernen, samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och bolag i koncernen står inför på ett rättvisande sätt.

Stockholm 19 augusti 2020
 

Jan Åke JonssonRobert DoverJun Arimoto
StyrelseledamotStyrelseledamotStyrelseledamotSteve GillÅsa KälleniusSteve Dawson
StyrelseledamotStyrelseledamotVd & Styrelseledamot


För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 08:00 CET. 

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv, off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2,7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com
 
− SLUT−

Bifogade bilder


Serieproduktion*

Bifogade filer


SinterCast resultat april-juni 2020 (PDF)

Författare SinterCast

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.