Du är här

2017-05-18

SinterCast: SinterCast årsstämma 2017

[Stockholm, 18 maj 2017] - Den ordinarie årsstämman för SinterCast AB
(publ) hölls den 18 maj 2017 i Stockholm. Under stämman hölls
framföranden av Jeff Breneman, Executive Director för den amerikanska
alliansen för fordonseffektivitet och av Dr Steve Dawson, vd. De
inspelade presentationerna kommer att finnas tillgängliga på
SinterCasts webbplats på eller innan onsdagen den 24 maj.

Jeff Breneman, som även gjorde ett anförande vid SinterCast årsstämma
2011, gav en överblick över den gällande avgasutsläppslagstiftningen
för bilar i USA och i delstaten Kalifornien. Han beskrev hur
dieselmotorn uppfattas i USA efter avslöjandena kring Volkswagens
dieselavgasutsläppshantering. Han betonade att det finns en god
förståelse om att Volkswagenfallet handlar om krisen för ett företag
och inte om teknologin som sådan och betonade att det inte har varit
några särskilda förändringar i konsumenternas uppfattning mot
dieseln. Han bekräftade att EPA:s nuvarande godkännandeprocess för
nya dieselmotorer har blivit långsammare och att detta har lett till
fördröjningar för vissa dieselfordon med modellår 2017, men betonade
att industrin förväntar sig att tester av nya dieslar kommer att gå
snabbare då nya testrutiner blir mer standardiserade. Jeff Breneman
diskuterade även den pågående trenden i USA där bilar ersätts av
SUV:ar och pickuper och visade att dieseln är ett viktigt inslag i
biltillverkarnas möjligheter att möta framtida
bränsleförbrukningskrav då trenden mot större fordon fortsätter.
Särskilt bekräftade han att EPA:s besked om överträdelse till FCA är
generellt ansett att vara en mindre, kortsiktig störning och att FCA
tillsammans med BMW, Ford, GM, Jaguar Land Rover, Mazda och Nissan
fortsatt tror på sina dieselmodeller för USA.

Under vd-presentationen gav Dr Dawson en översikt över de senaste
marknadsaktiviteterna och gav en utblick över SinterCasts möjliga
marknadsutveckling. Dr Dawsons presentation uttryckte fortsatt
tilltro till marknadsutvecklingen, inklusive potentialen att säkra
produktionsreferenser i den sista av de Five Waves: raddiesel för
bilar. Han återbekräftade Jeff Brenemans uttalande om dieselns bidrag
för att kunna möta framtida CO?-krav och visade fler allmänt
tillgängliga tekniska lösningar för att möta utsläppslagstiftning
kring NO? (kväveoxid). Dr Dawson tog även tillfället i akt att ge en
uppdatering av SinterCasts nya spårningsteknologier och hävdade att
det finns ett betydande intresse inom gjuteriindustrin för de nya
Ladle Tracker??, Cast Tracker?? och Operator Tracker??. Slutligen,
som en uppföljning av Professor Mark Jollys presentation från
föregående årsstämma, berättade Steve Dawson om resultaten från
livscykelanalysen av gjutjärn kontra aluminium, utförd vid Cranfield
University i England. Resultaten av denna studie visar klart att vid
de flesta tillverknings- och körcykelscenarios ger ett
gjutjärnsmotorblock samhälleliga miljövinster med avseende på
CO?-utsläpp över sin livscykel gentemot ett aluminiumblock.

Under årsstämman omvaldes Hans-Erik Andersson, Robert Dover, Laurence
Vine-Chatterton, Carina Andersson, Jason Singer och Steve Dawson som
styrelsens ledamöter och Caroline Sundewall valdes in som ny ledamot.
Hans-Erik Andersson blev omvald till styrelsens ordförande. Aage
Figenschou har avböjt omval efter att ha tjänstgjort i styrelsen
under 19 år och som vice ordföranden sedan 2006. Aage Figenschou blev
avtackad för sitt långvariga stöd och många bidrag.

Årsstämman beslutade också om valberedningens sammansättning intill
nästa årsstämma: Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande, Andrea
Fessler, Hans-Erik Andersson och Aage Figenschou. Karl-Arne
Henriksson avböjde omval och avtackades varmt för sina insatser.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier med högst så många SinterCast aktier att
bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga
aktier i bolaget samt besluta om att överlåta högst alla bolagets
egna aktier, vid var tid, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen
möjlighet att köpa egna aktier för att justera bolagets
kapitalstruktur, vid var tid, och möjlighet att använda förvärvade
aktier i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet.

Samtliga förslag som lades fram till årsstämman blev godkända av
aktieägarna.

Denna information är sådan information som SinterCast AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, för offentliggörande den 18 maj
klockan 17.00 CET.

På styrelsens uppdrag:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Webbplats: www.sintercast.com

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst
75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär
dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet
gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra
prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns
storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 44 installationer
i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av
motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för
bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga
fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-,
off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer
serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2 kg till 9
ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi.
SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan
(SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

SLUT

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sintercast/r/sintercast-arsstamma-2017,c2266638
http://mb.cision.com/Main/15118/2266638/676761.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.