Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

SinterCast: SinterCast resultat april-juni 2019

Serieproduktionen ökar 25 % under första halvåret

Andra kvartalet 2019

· Periodens omsättning: 33,5 MSEK (26,8 MSEK)
· Rörelseresultat: 12,9 MSEK (11,0 MSEK)
· Resultat per aktie: 2,0 SEK per aktie (1,6 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 7,2 MSEK (3,2 MSEK)
· Rekordhög serieproduktion på 3,4 miljoner motorekvivalenter i
årstakt under det andra kvartalet

· Rekordhög månadsproduktion på 3,5 miljoner motorekvivalenter i
årstakt i maj

· Under det andra kvartalet överträffade installationsintäkterna det
tidigare genomsnittet för helåret

Första halvåret 2019

· Periodens omsättning: 56,4 MSEK (43,4 MSEK)
· Rörelseresultat: 21,8 MSEK (15,9 MSEK)
· Resultat per aktie: 3,2 SEK per aktie (2,2 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 14,4 MSEK (10,9 MSEK)
· 55 installationer i 14 länder: 24 (24) helautomatiska system, 26
(21) mini-system och fem (tre) spårbarhetssystem

Serieproduktion*

[image]

Serieproduktionen fortsatte att växa under det andra kvartalet och
uppnådde rekordnivån på 3,4 miljoner motorekvivalenter i årstakt
under kvartalet innebärande en ökning på 25 % jämfört med samma
period föregående år. Serieproduktionen uppnådde en rekordnivå på 3,5
miljoner motorekvivalenter i maj.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat
till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer

Rekordproduktion under första halvåret, positiva utsikter för andra
halvåret

Tack vare rekordhög serieproduktion i maj på 3,5 miljoner
motorekvivalenter, nådde serieproduktionen 3,4 miljoner
motorekvivalenter i årstakt under andra kvartalet 2019, vilket
innebär ett nytt kvartalsrekord och 25 % i tillväxt gentemot samma
period föregående år. Totalt har fyra av de sex senaste kvartalen
genererat nya rekord för serieproduktion, vilket resulterar i att
serieproduktionstakten i det första halvåret ligger nära 30 % över
helåret 2018 och 55 % över helåret 2017. Utsikterna för
serieproduktionen är fortsatt positiva med hög efterfrågan på
dieselmotorer i SinterCast-CGI som används i Ford- och Ram-pickuper,
fortsatt stark efterfrågan på tunga fordon, och med nya program som
kommer i drift under den femåriga planeringshorisonten.

Med intäkter från både processtyrning för CGI och
spårbarhetsteknologier uppgick installationsintäkterna under första
halvåret till 7,1 miljoner kronor och överträffade det historiska
helårsgenomsnittet på cirka 6,5 miljoner kronor. Tillsammans
resulterade den högre serieproduktionen och den starka
installationsaktiviteten i en ökning av intäkterna med 30 % och en
ökning med 37 % av rörelseresultatet under första halvåret. De
positiva utsikterna för serieproduktionen innebar också att
ytterligare 5,3 miljoner kronor av de ackumulerade skattemässiga
underskotten beaktades i beräkningen av uppskjuten skattefordran,
vilket resulterade i att ytterligare 1 miljon kronor aktiverades som
uppskjuten skattefordran.

Positiva utsikter för installationsintäkter

Installationskampanjen för 2019 gynnades av ett starkt andra kvartal
med fem nya installationer på fältet, inklusive den första
fullständiga installationen av Cast Tracker-teknologin vid
Tupy-gjuteriet i Mexiko och den första Ladle Tracker-installationen
för tillverkning av segjärn vid Poitras-gjuteriet i Kanada.
Ytterligare intäkter härleddes från installationer av Mini-System
3000 vid China Shipbuilding Industries Corporation för industriella
kraftkomponenter och vid Kimura-gjuteriet för snabb
prototypframtagning i USA, samt från kapacitets- och
funktionsuppgraderingar av befintliga System 3000-installationer. Ett
Mini-System 3000 installerades även vid Jönköpings tekniska högskola
i Sverige under andra kvartalet, som en del av ett bidrag till ett
långsiktigt högskoleindustriprojekt för utveckling av
kompaktgrafitjärn, delvis finansierat av den svenska regeringen.
Under juni avvecklades verksamheten på Motor Castings-gjuteriet i
USA. Den största delen av produktionen i SinterCast-CGI överfördes
till gjuteripartners till SinterCast i USA, Mexiko och Kina, utan
någon negativ effekt för SinterCast. Centrala komponenter i
SinterCast-utrustningen återvanns och kommer att renoveras för
återförsäljning.

Med pågående installationsdiskussioner och nya möjligheter som
etablerades under internationella gjuterifackmässan GIFA i juni är
utsikterna för installationsintäkterna för helåret positiva, med
möjlighet att utmana det tidigare rekordet från 2013 på 10,1 miljoner
kronor. Med installationen av System 4000 Plus på det nya
Scania-gjuteriet i Sverige, planerad till mitten av 2020, ser
utsikterna för helårsinstallationsintäkterna för 2020 lika positiva
ut.

Flera andra installationsdiskussioner pågår gällande
processtyrningssystem för CGI, kapacitetsuppgraderingar, och
spårbarhetsteknologiinstallationer i gråjärns-, CGI- och
segjärnsgjuterier. Utöver dessa installationsmöjligheter undersöker
SinterCast även utvecklingen av annan unik teknik - inom och utanför
ramen för termisk analys - för att förbättra kvaliteten och
produktionseffektiviteten inom metallindustrin och för att bredda
företagets produktportfölj och produktionsbas.

Information

Delårsrapporter Publiceringsdatum
Juli-september 2019 13 november 2019
Oktober-december 2019 och bokslutskommuniké 2019 19 februari 2020
Januari-mars 2020 22 april 2020
April-juni 2020 19 augusti 2020

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten
ger en rättvisande översikt av verksamheten, utsikter, finansiell
ställning och resultat i bolaget och koncernen, samt beskriver de
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och bolag i
koncernen står inför.

Stockholm 22 augusti 2019

Jan Åke Jonsson Robert Dover Caroline Sundewall
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Jun Arimoto Lars Hellberg Steve Dawson
Styrelseledamot Styrelseledamot Vd & Styrelseledamot

För mer information kontakta:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Webbplats: www.sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd
Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 22 augusti kl. 08:00
CET.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst
75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär
dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet
gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra
prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns
storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin
används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer
och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden
för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom
industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv,
off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion
av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla
producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som
specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och
processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även
en serie spårbarhetsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast
Tracker? och Operator Tracker?, för att förbättra processtyrning,
produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer.
SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid
Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information:
www.sintercast.com

SLUT

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sintercast/r/sintercast-resultat-april-juni-2...
https://mb.cision.com/Main/15118/2885592/1093719.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.