Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-11

SinterCast: SinterCast resultat juli-september 2015

Nio månaders omsättning överstiger föregående års helårsrekord

Sex installationsbeställningar tangerar tidigare rekord

Tredje kvartalet 2015
* Periodens omsättning: 20,6 MSEK (13,4 MSEK)
* Rörelseresultat: 7,1 MSEK (3,1 MSEK)
* Resultat per aktie: 1,0 SEK per aktie (0,5 SEK per aktie)
* Kassaflöde från verksamheten: 6,5 MSEK (2,6 MSEK)
* Ford 2.7 liter bensinmotor fick 25 % av alla F-150 pick-up-beställningarna
under första halvåret 2015
* Nissan Titan Cummins 5.0 liter dieselmotor vinner prestigeutmärkelsen
"Truck of Texas" 2015
* Teksid-koncernen beställer sitt tredje processtyrningssystem, avsett för
Teksid do Brasil
Niomånadersperioden 2015
* Periodens omsättning: 55,2 MSEK (SEK 38,9 MSEK)
* Rörelseresultat: 15,9 MSEK (6,7 MSEK)
* Resultat per aktie: 2,3 SEK per aktie (1,2 SEK per aktie)
* Kassaflöde från verksamheten: 15,8 MSEK (3,5 MSEK)
* Befintliga installationer: 24 helautomatiska system och 20 mini-system i
Europa, Asien och Amerika

Serieproduktion*
För grafisk kurva, se PDF

På grund av förlängt semesteruppehåll under juli och augusti minskade
serieproduktionen uttryckt i årstakt under det tredje kvartalet till 2,0
miljoner motorekvivalenter. I september återgick produktionen till 2,4
miljoner motorekvivalenter, vilket är det näst högsta månadsresultatet
någonsin.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat till
årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg)

Vd:s kommentarer
Återgång till full produktionsvolym efter industrisemestern
Efter förlängt semesteruppehåll hos viktiga kunder i juli och augusti återgick
serieproduktionen i september till 2,4 miljoner motorekvivalenter uttryckt i
årstakt, det näst högsta månadsresultatet någonsin. Serieproduktionen under
det tredje kvartalet uppgick till 2,0 miljoner motorekvivalenter uppräknat
till årstakt vilket innebär en ökning på 11 % i kvartalet jämfört med
föregående års kvartal och en 19 % ökning av produktionsvolymen för helåret.
I takt med den växande produktionen, levererades 112 000 mätkoppar under de
tre första kvartalen vilket innebär ett nytt rekord för bolaget. Framgångarna
har uppnåtts tack vare en stark utveckling inom alla områden; ökad
serieproduktion, ökade mätkoppsleveranser samt ökade
installationsaktiviteter, allt omräknat till gynnsamma växelkurser.
Tillsammans har framstegen resulterat i en omsättningsökning på 54 % jämfört
med föregående år. Omsättningen för de tre första kvartalen 2015 översteg
helårsrekordet som sattes 2014.

Då nya produkter har välkomnats på marknaden är utsikterna för
serieproduktionen fortsatt positiva. Efter försäljningsstarten i slutet av
2014 av 2.7 liter V6 bensinmotorn i Ford F-150, har motorns popularitet
fortsatt att öka och uppnådde 25 % av försäljningen under första halvåret
2015. Ford F-150 är USAs mest sålda bil. Framgången för Fords bensinmotor har
bidragit till en 25 % ökning inom bilproduktionen under 2015 jämfört med
2014, vilket har ökat bilvolymen från 55 % till 60 % av SinterCasts totala
produktion. SinterCasts senaste fordon på den amerikanska pick-up-marknaden,
Nissan Titan, vann fyra topplaceringar vid Texas Truck Rodeo 2015, en av de
största pick-up-tilldragelserna i USA. Nissan Titan mottog utmärkelser
frånTexas Auto Writers Association
för "2015 Best Truck of Texas", "Luxury Pickup Truck of Texas" för modellen XD
Platinum, "Off-Road Pickup Truck of Texas" för modellen XD PRO-4X, samt
viktigast för SinterCast, "Best Powertrain" för den nya Cummins 5.0 liter V8
turbodieselmotorn med motorblock i SinterCast-CGI. Produktionsökning av
Cummins 5.0 liter V8 motorblock pågår hos Tupy-gjuteriet i Brasilien inför
den planerade försäljningsstarten av Nissan Titan i december. Även
produktionen av komponenter till kraftindustrin innebar stora framsteg, en
ökning på 40 % jämfört med 2014. Denna tillväxt kommer främst från General
Electrics cylinderhuvud för lokomotiv, men gynnades även av
produktionsstarten under kvartalet av den nya Cummins QSK95-motorn för
kraftindustrin. QSK95-motorn har cylinderhuvuden i SinterCast-CGI som
produceras vid Motor Castings-gjuteriet i USA. Det är en industrimotor med 16
cylindrar, speciellt konstruerad för gruvdrift, lokomotiv, marint, stationär
kraft samt applikationer för djuphavsborrning. I takt med att huvudsegmentet,
motorblock och cylinderhuvuden till automotive, fortsätter att växa, ger nya
produkter, såsom Cummins QSK95, de övriga segmenten möjlighet att fortsatt
bidra med cirka 10 % av den totala volymen.

Rekordår för installationer
Efter fem nya installationsordrar under första halvåret 2015, mottogs en ny
beställning av System 3000Plus
från Teksid do Brasil-gjuteriet i Belo Horizonte, Brasilien. Utrustningen
avsedd för installationen hos Teksid do Brasil, planeras att levereras ut
under det första kvartalet 2016. Teksid do Brasil-installationen utgör
SinterCasts sjätte beställning av System 3000Plus
-teknologin, vilken lanserades 2012. System 3000Plus
är konstruerat för att ha den högsta nivån av automatisering, produktivitet
och processäkerhet för serieproduktion i stora volymer. Teksid do Brasils
beställning innebär även SinterCasts sjätte installationsbeställning under
2015, vilket tangerar de rekord av installationsbeställningar som sattes både
2011 och 2013. De under den första halvan av 2015 pressmeddelade
installationerna i Asien och Europa har alla framgångsrikt satts i drift och
produktutveckling framskrider enligt planerna.

Segjärnsteknologi
Utvecklingen av segjärnsteknologin fortsatte under kvartalet med primärt fokus
på konstruktionen av mätanordningen för den skräddarsydda termiska analysen
av segjärn, samt på fältförsök för att optimera de metallurgiska sambanden.
Målet med SinterCasts segjärnsprojekt är att ge ytterligare fördelar för
kunderna genom reducerad magnesiumförbrukning, förbättrat gjutgodsutbyte,
minskade gjutdefekter i gjuteriet samt förbättrad maskinbearbetning.

Finansiell sammanfattning
Intäkter
Intäkterna för SinterCast-koncernen härrör sig huvudsakligen från intäkter av
utrustning, serieproduktion och kundservice.

-----------------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsättning per intäktsslag Juli-September Januari- September |
| (Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2015 2014 2015 2014 |
| Antal levererade mätkoppar 36 900 28 700 112 000 94 800 |
| Utrustning 5,0 1,2 7,3 3,8 |
|1 |
| Serieproduktion 15,3 11,9 47,0 33,9 |
|2 |
| Service 0,3 0,3 0,8 1,1 |
|3 |
| Övrigt 0,0 0,0 0,1 0,1 |
| Summa 20,6 13,4 55,2 38,9 |
| |
| Noter 1. Intäkter från försäljning och leasing av system och reservdelar |
|: |
| 2. Intäkter från produktionsavgifter, förbrukningsmaterial och avgifter för |
| programvarulicenser |
| 3. Intäkter från teknisk support, kunddemonstrationer och försäljning av |
| testbitar |
-----------------------------------------------------------------------------------------

Underjuli-september 2015
uppgick intäkterna till 20,6 MSEK (13,4 MSEK). Intäkter från serieproduktion
ökade med 29 % till 15,3 MSEK (11,9 MSEK) som ett resultat av produktionen på
cirka 2,0 miljoner (1,8 miljoner) motorekvivalenter i årstakt, ökade
leveranser av mätkoppar, 36 900 st (28 700 st) samt gynnsamma valutakurser.
Intäkter från utrustning uppgick till 5,0 MSEK (1,1 MSEK) avseende
Mini-System 3000-installationerna hos Dongfeng i Kina och Teksid i Portugal,
samt System 3000Plus
-installationen hos Asimco i Kina. Serviceintäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,3
MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över samt försäljning av
testbitar.

Underjanuari-september 2015
uppgick intäkterna till 55,2 MSEK (38,9 MSEK), vilket överstiger föregående
års helårsrekord. Intäkter från serieproduktionen ökade med 39 % till 47,0
MSEK (33,9 MSEK) som resultat av en 19 % ökning av serieproduktionen hittills
i år, en 18 % ökning av mätkoppsleveranser samt gynnsamma valutakurser.
Intäkter från utrustning uppgick till 7,3 MSEK (3,8 MSEK) vilket härrör sig
från installationerna under det tredje kvartalet, den tidigare installationen
av Mini-System 3000 hos Doosan Infracore i Korea samt hos ett icke namngivet
motorkomponentgjuteri i Japan. Serviceintäkter uppgick till 0,8 MSEK (1,1
MSEK) avseende kundstöd till olika kunder världen över samt försäljning av
testbitar. Intäkterna från de leasade installationerna är fördelade över
leaseperioden.

Resultat
SinterCasts affärsverksamhet återspeglas bäst av rörelseresultatet. Detta
beror på att "Periodens resultat efter skatt" och "Resultat per aktie"
påverkas av finansiella intäkter och kostnader samt omvärdering av
skattefordran.

--------------------------------------------------------------------------------------
| Resultatsammanfattning Juli-September Januari- September |
| (Belopp i miljoner kronor om inte annat anges) 2015 2014 2015 2014 |
| Rörelseresultat 7,1 3,1 15,9 6,7 |
| Periodens resultat efter skatt 6,9 3,5 16,2 8,6 |
| Resultat per aktie (SEK) 1,0 0,5 2,3 1,2 |
| |
--------------------------------------------------------------------------------------

Rörelseresultatet för periodenjuli-september 2015
på 7,1 MSEK (3,1 MSEK) ökade med 4,0 MSEK genom ett förbättrat bruttoresultat
på 4,9 MSEK vilket i huvudsak beror på högre intäkter, i kombination med
högre rörelsekostnader på 0,9 MSEK.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 6,9 MSEK (3,5 MSEK). Ökningen
på 3,4 MSEK beror främst på en ökning av rörelseresultatet med 4,0 MSEK, en
minskning av finansnettot med 0,5 MSEK (främst orealiserade kursförluster
från utestående valutaterminskontrakt) samt ökad inkomstskatt på 0,1 MSEK.

Rörelseresultatet för periodenjanuari-september 2015
på 15,9 MSEK (6,7 MSEK), erhölls genom ett ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.