Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

SinterCast: SinterCast resultat juli-september 2019

Serieproduktion ökar 52 % jämfört med samma period föregående år

Rörelseresultatet fortsatt starkt

Tredje kvartalet 2019

· Periodens omsättning: 30,8 MSEK (19,7 MSEK)
· Rörelseresultat: 14,5 MSEK (6,0 MSEK)
· Resultat per aktie: 2,0 SEK per aktie (1,0 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 16,2 MSEK (9,9 MSEK)
· Rekordhög serieproduktion på 3,5 miljoner motorekvivalenter i
årstakt under det tredje kvartalet

· Rekordhög månadsproduktion på 3,9 miljoner motorekvivalenter i
årstakt i september

· WHB Automotive beställer utökad kunddemonstration för SinterCast
processtyrningsteknologi

Niomånadersperioden 2019

· Periodens omsättning: 87,2 MSEK (63,1 MSEK)
· Rörelseresultat: 36,3 MSEK (21,9 MSEK)
· Resultat per aktie: 5,2 SEK per aktie (3,2 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 30,6 MSEK (20,8 MSEK)
· 56 installationer i 14 länder: 25 (24) helautomatiska system, 26
(22) mini-system och fem (fyra) spårbarhetssystem

Serieproduktion*

[image]

Serieproduktionen fortsatte att öka under det tredje kvartalet och
uppnådde rekordnivån på 3,5 miljoner motorekvivalenter i årstakt
under kvartalet, vilket innebär en ökning på 52 % jämfört med samma
period föregående år. Serieproduktionen uppnådde 3,9 miljoner
motorekvivalenter i september, den högsta nivån någonsin.

* Kvartalets genomsnittliga produktion av motorekvivalenter, uppräknat
till årstakt (1 motorekvivalent = 50 kg

Vd:s kommentarer

Rekordhög produktion - intäkterna för niomånadersperioden uppnår samma
nivå som för helåret 2018

Tack vare rekordhög serieproduktion i september på 3,9 miljoner
motorekvivalenter i årstakt uppgick serieproduktionen under tredje
kvartalet 2019 till 3,5 miljoner motorekvivalenter, vilket innebär 52
% i tillväxt jämfört med samma period föregående år och ett nytt
kvartalsrekord. Tredje kvartalet gynnades även av stark produktion i
juli och augusti genom fortsatt hög efterfrågan på pickuper och tunga
fordon, vilket minimerade den traditionella nedgången under
sommaruppehållet. Totalt har fem av de sju senaste kvartalen markerat
nya rekord för serieproduktion, vilket ger att serieproduktionstakten
under niomånadersperioden ligger 32 % över helåret 2018. Tillväxten
genererade en omsättning på 87,2 miljoner kronor, vilket tangerar
helårsintäkterna för 2018 på 87,7 miljoner kronor.

Den starka serieproduktionen resulterade i en ökning av levererade
mätkoppar med 30 %, då 55 700 enheter levererades under det tredje
kvartalet; den näst högsta kvartalsvolymen någonsin. Den högre
mätkoppsvolymen gynnades av den betydande produktionsökningen inom
kärnverksamheten motorblock och cylinderhuvuden, och påverkades även
positivt av timingen för orderläggningar. Dessa faktorer kompenserade
för den lägre efterfrågan på mätkoppar från produktion av
avgaskomponenter i Kina. Mätkoppskonsumtionen på 144 100 enheter för
niomånadersperioden är endast 1,5 % lägre än volymen för samma period
2018. Tredje kvartalet gynnades också av stark installationsaktivitet
med installationsintäkter som uppgick till 9,5 miljoner kronor för
niomånadersperioden, vilket är cirka 45 % högre än det historiska
helårsgenomsnittet på cirka 6,5 miljoner kronor. Tillväxten i
serieproduktion, mätkoppsleveranser och installationsaktivitet
resulterade tillsammans i en ökning av intäkterna med 38 % och en
ökning av rörelseresultatet med 65 % under årets tre första kvartal.

Positiva utsikter för installationsintäkter

Under andra kvartalet beställde WHB-gjuteriet i Brasilien en utökad
kunddemonstration med SinterCast processtyrningsteknologi för
produktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Idriftsättningen av System
4000 är planerad till det fjärde kvartalet 2019, och
kunddemonstrationen förväntas avslutas under första halvåret 2020.
WHB förbehåller sig rätten att utnyttja en köpoption för att förvärva
System 4000 vid kunddemonstrationens slut, vilket ger möjligheter
till ytterligare installationsintäkter under 2020. Utsikterna för
installationsintäkterna för 2020 drivs också av den tidigare
tillkännagivna installationen av System 4000 Plus vid det nya
Scania-gjuteriet i Sverige, planerad till mitten av 2020.

Fler installationsdiskussioner pågår gällande processtyrningssystem
för CGI, kapacitetsuppgraderingar och installationer av
spårbarhetsteknologier i gjuterier för gråjärn, CGI och segjärn.
Utöver dessa installationsmöjligheter undersöker SinterCast även
utvecklingen av annan unik teknologi - inom och utanför ramen för
termisk analys - för att förbättra kvaliteten och
produktionseffektiviteten i metallindustrin och för att bredda
produktportföljen och produktionsbasen.

Valberedning

Valberedningen, vald på årsstämman 2019, består av Ulla-Britt
Fräjdin-Hellqvist, ordförande, Andrea Fessler, Jan Åke Jonsson,
styrelsens ordförande och Aage Figenschou. Aktieägare som önskar att
ge valberedningen synpunkter eller förslag skall inkomma med
skriftligt förslag till valberedningen (e-post:
nomination.committee@sintercast.com) senast sju veckor innan
årsstämman för att förslaget ska kunna ingå i kallelsen till
årsstämman.

Årsstämma

SinterCast AB (publ) årsstämma 2020 kommer att hållas tisdagen den 19
maj 2020. Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på
årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till
agm.registration@sintercast.com
(http://file:///C:/Users/Daphner/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporar...)
eller till bolaget: SinterCast AB (publ), Kungsgatan 2, 641 30
Katrineholm, minst sju veckor innan årsstämman för att förslaget ska
kunna ingå i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om
hur och när man ska registrera sig till stämman kommer att
offentliggöras innan årsstämman.

Information

Delårsrapporter Publiceringsdatum
Oktober-december 2019 and bokslutskommuniké 2019 19 februari 2020
Januari-mars 2020 21 april 2020
April-juni 2020 19 augusti 2020
Juli-september 2020 28 oktober 2020

Denna rapport har granskats av bolagets revisorer.

Stockholm 13 november 2019

För mer information kontakta:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve
Dawsons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 kl. 08:00
CET.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för
tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst
75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär
dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet
gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra
prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns
storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. SinterCast-teknologin
används för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer
och avgaskomponenter för personvagnar, motorblock och cylinderhuvuden
för mellantunga och tunga fordon, samt motorkomponenter inom
industriell kraft för användning inom lantbruk, marint, lokomotiv,
off-road och stationära motorer. SinterCast stödjer serieproduktion
av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla
producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som
specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och
processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även
spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast
Cast Tracker® för att förbättra processtyrning, produktivitet och
spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast har 56
installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small
Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

SLUT

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sintercast/r/sintercast-resultat-juli-septemb...
https://mb.cision.com/Main/15118/2958492/1140336.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.