Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-17

Sista årsstämman med Axis?

 

Sedan årsstämman 2018 har Canon fortsatt att förvärva Axisaktier, så att man nu har 99.26 % av samtliga. Under året har Axis styrelse avnoterat företaget och Canon har begärt inlösen av resterande aktier. En god man har ännu inte slutgiltigt blivit utsedd för minoriteten i inlösenförfarandet, enär Bolagsverkets beslut har överklagats och det ligger nu hos H.D. att besluta om prövningstillstånd. När god man är utsedd kommer en skiljenämnd att utses bestående av en från majoriteten, en från minoriteten och en ordförande utsedd av de båda andra. Skiljenämnden skall fastställa priset i inlösenförfarandet och kan också besluta om att majoritetsägaren skall få förhandstillträde till aktierna, som innehas av minoriteten. Efter att beslut om förhandstillträde vunnit laga kraft eller skiljemännen beslutat, så får majoritetsägaren utöva de rättigheter, som aktierna ger d.v.s. minoritetsägaren mister sina rättigheter. Samtidigt ställer majoritetsägaren säkerhet för kommande lösenbelopp med ränta, som också skall godkännas av skiljemännen eller domstolen.

Med denna bakgrund kallade Axis till årsstämma. Noterbart är att vare sig koncernredovisning eller koncernrevisionsberättelse framtagits, enär styrelsen menade att Axis ingår i Canonkoncernen och redovisas där. Det innebär att minoriteten saknar mycket information om Axiskoncernens ställning och resultat, som majoritetsägaren Canon innehar genom att ta in det i sin redovisning. Det går knappt att hitta Axis i Canons 20-F-redovisning.

Till ordförande på stämman valdes Svante Johansson, som med sedvanlig säker hand styrde.

Ett antal aktieägare inklusive Aktiespararna motsatte sig att koncernredovisning eller koncernrevisionsberättelse ej framtagits, speciellt som det står så i bolagsordningen. Aktiespararna framhöll att avsaknaden av detta underlag försvårar och fördyrar inlösenförfarandet. Styrelseordförande Biörn Riese menade att styrelsen inte hade med inlösenförfarandet att göra.

Genom att Canon har 99.26 % av aktierna, så var det inga problem för dem att få igenom besluten på stämman. Ett förslag på en utdelning av 2 SEK/aktie föll på att Canon ej önskade det (och att styrelsen föreslagit 0 SEK/aktie i utdelning), enär det inte fanns 10 % för förslaget.

Mångårige medlemmen av styrelsen Farzin Akbar Zadeh avtackades vid sin avgång.

Rimligen är detta sista årsstämman för minoritetsaktieägare. Det är tråkigt att inte ha möjlighet att följa det fantastiskt fina bolaget som aktieägare, då förhandstillträde kan komma inom ett år, medan fastställt belopp kan ta betydligt längre tid innan redovisning kommer.

Bevakare och skribent: Anders Persson.

 

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.