Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-22

Sivers IMA: Årsstämmokommuniké 2014

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ 2014

Sivers IMA Holding AB (publ) har den 21 maj 2014 hållit årsstämma där det i
huvudsak beslutades;

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen avseende bolaget, att vinstdisposition skulle ske i
enlighet med den fastställda balansräkningen samt att bevilja ansvarsfrihet
åt verkställande direktör och styrelsens ledamöter.

Bemyndigande om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om
nyemission om högst 3 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller eljest med villkor.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är
att kunna underlätta erforderlig kapitalanskaffning för att utveckla egna
strategiska nyckelkomponenter och skapa bättre förutsättningar för bolaget
att möta den ökande efterfrågan på bolagets produkter. Om nyemission sker
mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall
emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

Beslut att förlänga teckningstiden för teckningsoptioner serie 2011-2014
Årsstämman beslutade att förlänga anmälningstiden för teckning av nya
aktier med stöd av teckningsoptionerna serie 2011-2014 till senast den 30
december 2016.

Beslut om personaloptionsprogram med underliggande teckningsoptioner
Årsstämman beslutade att emittera teckningsoptioner till dotterbolaget
Sivers IMA AB för att användas för ett incitamentsprogram (s.k.
personaloptioner) för nyckelpersoner, upp till 165 000 teckningsoptioner,
motsvarande en (1) procent av aktierna i bolaget, för att ersätta de
teckningsoptionerna serie 2011-2014.

I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 16 554 646 aktier och röster.
Aktieägare med 4 120 383 aktier och röster, motsvarande 24,89 procent av
den totala aktiestocken, deltog i bolagsstämman.

Kista 2014-05-22

För ytterligare information vänligen kontakta:
Olle Westblom, VD
+46 70-237 60 26
olle.westblom@siversima.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sivers IMA Kommuniké från årsstämma.pdf

Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA, som är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB
(publ), är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro-
och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil
högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm.
SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som
bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och
testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under
kortnamnet SIVE.

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum Sivers IMA

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.