Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-01

Sivers IMA: Stämmokommuniké 1 augusti 2014

STÄMMOKOMMUNIKÉ 1 AUGUSTI 2014

Sivers IMA Holding AB (publ) har den 1 augusti 2014 hållit extra årsstämma
där det beslutades;

Beslut att emission av 1 500 000 teckningsoptioner, samt godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att emittera 1.500.000
teckningsoptioner att tecknas av Sivers IMA AB. Emissionen sker utan
vederlag. Teckningskursen för aktier som tecknas enligt teckningsvillkoren
är 12 kronor 50 öre per aktie. Teckning av ny aktie med stöd av
teckningsoptionerna skall ske under tiden 1 augusti 2016 - 31 december
2016. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om överlåtelse av
teckningsoptionerna sker till nyckelpersoner enligt nedan.

Skälet till avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt är att Sivers IMA AB
skall kunna överlåta teckningsoptioner till nyckelpersoner inom
företagsledningen till marknadspris. Marknadspriset skall bestämmas med
stöd av den s.k. Black & Scholes metoden. Priset skall fastställas vid
överlåtelsetillfället. Eftersom teckningsoptionerna skall överlåtas till
marknadspris kommer bolaget inte att belastas med några kostnader för
skatter eller arbetsgivaravgifter.

Teckningsoptionerna skall överlåtas till personer i ledningsgruppen, dock
inte till styrelseledamöter. Överlåtelserna skall ske antingen för att
möjliggöra eller underlätta rekryteringar av nyckelpersoner eller för att
behålla och ge incitament till nyckelpersoner inom företagsledningen.
Överlåtelse skall kunna ske till den verkställande direktören med högst
1.000.000 teckningsoptioner och till övriga personer i ledningsgruppen med
högst 500.000 teckningsoptioner per individ.

Aktieägare med mer än 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda på stämman biträder beslutet. Skälet för majoritetskravet är
att teckningsoptionerna skall kunna överlåtas till personer i bolagets
företagsledning.

I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 16 554 646 aktier och röster.
Aktieägare med 5 259 248 aktier och röster, motsvarande 31,77 procent av
den totala aktiestocken, deltog i bolagsstämman.

Kista 2014-08-01

För ytterligare information vänligen kontakta:
Björn Norrbom
Styrelseordförande
+46 705 918 800
bjorn.norrbom@telia.com .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sivers IMA Kommuniké från extra bolagsstämma.pdf

Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA, som är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB
(publ), är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro-
och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil
högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm.
SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som
bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och
testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under
kortnamnet SIVE.

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum Sivers IMA

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.