Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

SiversIMA AB: Delårsrapport, januari - september 2017

Sivers IMA Holding AB (publ), 556383-9348

Juli - september 2017

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 24 752 (8 292),
en ökning om 198 procent

· Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 15 016 (4 809), en
ökning om 212 procent

· Resultat för avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till KSEK
-10 508 (-4 954)

· Periodens resultat uppgick till KSEK -22 031 (-6 667)
· Resultat per aktie var SEK -0,24 (-0,16)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,24 (1,48)
Januari - september 2017

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 53 781 (22 354),
en ökning om 140 procent

· Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 32 521 (11 681), en
ökning om 178 procent

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till
KSEK -21 092 (-17 326)

· Periodens resultat uppgick till KSEK -40 786 (-21 082)
· Resultat per aktie var SEK -0,44 (-0,50)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,24 (1,48)
· CST Global omsättning och resultat inkluderat från 18 maj 2017
Väsentliga händelser under perioden juli-september:

Sivers IMA AB ingår samarbetsavtal för WiGig produkten med ett stort
japanskt företag.

CST Global ingår ramavtal med stor nordamerikansk leverantör av
datacenters. Totalt ordervärde uppskattas till ca MUSD 10 över en
tvåårsperiod.

Sivers IMA:s styrelse fattar beslut att söka listning på First North
under hösten 2017.

Sivers IMA lanserar WiGig chip med prestanda i världsklass.

CST Global beviljas forskningsanslag från EU om totalt ca MSEK 8,7.

CST Global order på Silicon Integrated Photonics (SIP) till värde av
MSEK 4,2.

Väsentliga händelser efter perioden utgång:

IDT, Blu Wireless och Sivers IMA demonstrerar Gigabit Fixed Wireless
Access på BBWF.

CST Global visar framtidens teknologi för NG-PON på BBWF i Berlin.

Sivers IMA tecknar avsiktsförklaring med CLOP Technologies avseende
WiGig.

__________________________________________________________________________________________

VD kommentar

Vi kan nu summera första hela kvartalet med dotterbolaget CST Global i
Sivers IMA koncernen. Det har varit ett mycket händelserikt kvartal
med både positiva nyheter och några utmaningar. Om vi börjar med det
positiva så har vi ingått ett stort och viktigt ramavtal inom vårt
affärsområde fiber med en stor nordamerikansk leverantör till
datacenters. Inom detta område ser vi en fortsatt stark
försäljningstillväxt baserad på en positiv marknadsutveckling. Enligt
Cisco® Global Cloud Index kommer Hyperscale datacenters att växa från
259 i antal i slutet av 2015 till 485 stycken år 2020 vilket ökar
efterfrågan på vår typ av avancerade chip.

En annan positiv händelse är att vi inom ett annat stort
tillväxtområde, Wireless, fått flera bekräftelser från intressenter
att vårt WiGig chip uppnår prestanda i världsklass.

Under oktober har vi på mässan Broadband World Forum (BBWF),
tillsammans med våra partners IDT och Blu Wireless, demonstrerat
multi-gigabit Fixed Wireless Access (FWA) där vi ser ett stort
intresse bland kunderna. Flera stora aktörer inom marknaden följer nu
denna trend, tex Nokia som under mässan lanserade sin egen WiGig
lösning för FWA.

Vi har även sett en del problem under kvartalet inom produktion för
båda våra affärsområden. Sivers IMA har haft leveransproblem från en
underleverantör varför vissa leveranser under tredje kvartalet
försenats till fjärde kvartal, vilket påverkar både omsättning och
resultat negativt. CST Global har haft problem med produktionen av
vissa laserchip under perioden vilket påverkat marginalen och
resultatet negativt under detta kvartal. CST har identifierat
lösningar på dessa problem och vi räknar med att vara tillbaka på
normal nivå under fjärde kvartalet.

Nettoomsättning under perioden ökar till MSEK 32,5 (MSEK 11,6), vilket
är en ökning med 178 procent vilket huvudsakligen kan hänföras till
CST Globals omsättning. EBITDA har undersamma period försämrats något
till MSEK -21,1 (MSEK -17,3) beroende på ovanstående utmaningar i
verksamheten. Rörelseresultat om MSEK -39,2 (MSEK -21,1), påverkas av
goodwillavskrivningar på MSEK 11,1 som till största del är kopplade
till förvärvet av CST Global.

Förberedelserna är vidare i full gång för att flytta handeln av
bolagets aktie från Aktietorget till Nasdaq First North vilket vi
hoppas ska öka intresset för bolaget och dess aktie ytterligare.

Vi fortsätter nu vår resa med fullt fokus på tillväxt inom
affärsområdena, Wireless och Fiber.

Anders Storm, vd för Sivers IMA

__________________________________________________________________________________________

En webbaserad presentation av niomånadersrapporten kommer att hållas
kl.

10.00, onsdagen den 8 november 2017. Anmälan till webinaret görs via
länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/1247662409652855041
__________________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, verkställande direktör
Telnr: 0702-626390
e-post: anders.storm@siversima.com

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd
leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda
dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och
säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade
på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg
och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför
Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/siversima-ab/r/delarsrapport--januari---septem...
http://mb.cision.com/Main/11695/2385149/747967.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.