Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

SiversIMA AB: Delårsrapport Sivers IMA Holding AB januari - september 2019  - vi bygger för framtiden

Tredje kvartalet 2019

· Intäkterna uppgick till KSEK 24 023 (24 124), en minskning om 0,4
procent

· Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK
-16 443 (-3 415)

· Resultatet uppgick till KSEK -24 349 (-12 487)
· Resultat per aktie var SEK -0,19 (-0,11)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,35 (2,20)
Januari-september 2019

· Intäkterna uppgick till KSEK 70 993 (51 060), en ökning om 39
procent

· Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK
-28 445 (-36 538)

· Resultatet uppgick till KSEK -52 877 (-54 976)
· Resultat per aktie var SEK -0,43 (-0,49)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,35 (2,20)
Tredje kvartalet 2019

· Intäkterna uppgick till KSEK 24 023 (24 124), en minskning om 0,4
procent

· Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK
-16 443 (-3 415)

· Resultatet uppgick till KSEK -24 349 (-12 487)
· Resultat per aktie var SEK -0,19 (-0,11)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,35 (2,20)
Januari-september 2019

· Intäkterna uppgick till KSEK 70 993 (51 060), en ökning om 39
procent

· Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till KSEK
-28 445 (-36 538)

· Resultatet uppgick till KSEK -52 877 (-54 976)
· Resultat per aktie var SEK -0,43 (-0,49)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,35 (2,20)
Väsentliga händelser under tredje kvartalet:

· CST Global Ltd mottog en uppföljningsorder på
MSEK 20 från en existerande amerikansk
Fortune 100-kund.
· CST Global Ltd mottog en ny order värd MSEK 7,3 från en befintlig,
USA-baserad Fortune 100-kund.

· Sivers IMA AB erhöll en order på MSEK 1,3 från sin kinesiska
återförsäljare Matrix Electronic Co. Ltd. Ordern syftar till att
tillhandahålla produkter och utvecklingsstöd till Matrix och deras
slutkund. Ordern banar väg för framtida kinesiska volyminstallationer
till de kinesiska marknaderna för höghastighetstransport och trådlösa
nät.

· Den 13 september 2019 utnyttjades 1 305 000 teckningsoptioner till
en kurs om 4,90 kronor per aktie, baserat på 2016 års optionsprogram.
Det motsvarar en inlösengrad i optionsprogrammet om 100 procent.
Genom inlösen tillförs Sivers IMA Holding MSEK 6,46.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

· Den 21 oktober meddelade NXP och Sivers IMA AB ett samarbete för
att leverera en förstklassig lösning för 5G-NR applikationer.

· Den 14 november meddelade Sivers IMA att bolagets RFIC är helt
klar att användas med IDT nya RWM6051 RapidWave millimetervågsmodem
för användning i 5G routers i hemmet.

Denna rapport, för tredje kvartalet 2019, är koncernens första
finansiella rapport som upprättats i enlighet med IFRS. Effekterna av
omräkning till IFRS för jämförelseperioderna 2018 presenteras i
bilaga 1. Koncernens fullständiga redovisningsprinciper presenteras i
bilaga 2.

Nyckeltal KSEK 2019 2018 2019 2018 2018 Jan-Dec
Jul-Sept Jul-Sept Jan-Sept Jan-Sept
Intäkter 24 023 24 124 70 993 51 060 71 485
EBITDA -16 443 -3 415 -28 445 -36 538 -52 589
Periodens resultat -24 349 -12 487 -52 877 -54 976 -71 880
Resultat per aktie före -0,19 -0,11 -0,43 -0,49 -0,63
och efter utspädning,
SEK
Eget kapital per aktie, 2,35 2,20 2,35 2,20 2,30
SEK

En webbaserad presentation av delårsrapporten kommer att hållas kl.
10.00

fredagen den 15 november 2019.
Anmälan till webinariet görs via länken:
https://attendee.gotowebinar.com/register/1629585486275052812

VD-kommentar

Tredje kvartalet - vi bygger för framtiden

Tredje kvartalet 2019 präglades av spännande större
uppföljningsorders, nya design-wins och intensivt arbete med
upprampning av leveranskedjan in för de volymorder vi väntar oss inom
5G.

Vi är ännu inte i volymproduktion med någon av de tiotal design-wins
vi har inom trådlöst och därför kan tillväxten över kvartalen variera
tills vi befinner oss i volymproduktion.

Sammantaget såg vi i kvartalet ingen tillväxt jämfört med föregående
år. För vårt affärsområde fiber var dessutom jämförelsesiffrorna från
förra året starka då vi kraftigt ökade kapaciteten i vår fabrik i
Skottland och välkomnade ett antal nya kunder.

När det kommer till resultatet belastas kvartalet av ett antal
engångskostnader om sammanlagt drygt MSEK 10, bland annat en
nedskrivning av lager inom fiberområdet och en nedskrivning av
kapitalisering av avslutade Radar-produkter inom trådlöst. Vi arbetar
vidare med hård kostnadskontroll och lyckades i kvartalet sänka
personalkostnaderna jämfört med föregående år. Detta utan att göra
avkall på kvalité eller utvecklingssatsningar.

Intresset för våra produkter är stort och under tredje kvartalet
fortsatte vårt intensiva arbete inom sälj och kundsupport för att
säkra nya kontrakt. Våra ansträngningar har gett resultat, både inom
trådlöst och fiber.

Vårt genombrottsavtal på MSEK 1,3 från vår kinesiska återförsäljare
Matrix Electronic inom olicensierad 5G i Kina är speciellt viktigt.
Ordern syftar till att tillhandahålla produkter och utvecklingsstöd
till Matrix och deras slutkund.

Beställningen, som inkluderar RF- produkter och design-in support,
banar väg för framtida kinesiska volyminstallationer till de
kinesiska marknaderna för höghastighetstransport och trådlösa nät. Vi
har förhoppningar om att ordern ska generera betydande intäkter för
oss under de kommande åren och dessutom är den ett mycket viktigt
referensprojekt för våra gigabit bredbandslösningar som inkluderar
våra ledande 5G-chip och antenner.

Inom fiberdelen CST Global vill jag framförallt lyfta fram den stora
uppföljningsorder som tecknades i juli om MSEK 20 från vår
amerikanska Fortune 100-kund. I augusti fick vi dessutom en
uppföljningsorder om MSEK 7,3 från samma kund. Dessa ordrar visar att
vi gör rätt saker och kan erbjuda även väldigt stora bolag absolut
toppkvalité inom högteknologiska optiska halvledare.

Vi har tidigare meddelat att vi sålt fler än tjugo testsystem för 5G.
Sedan 1 juli har vi sålt ytterligare tolv testsystem varav ett av
dessa sålts till ett av de största telekombolagen (s.k. Tier 1).
Ytterligare fem system har levererats via partners, där även ett
ytterligare Tier 1 telekombolag ingår. Därmed har vi levererat över
35 utvärderingssystem på sex månader. En av dessa har lett till en
direkt signerad design-win och en kund har via vår partner tagit sig
till en skarp testfas, detta inom en för oss ny vertikal, försvar.

Efterfrågan på våra utvärderingskit ger gott hopp om fler affärer inom
trådlöst. Dessutom är det uppmuntrande att det bakom varje enskild
design-win inte bara står en slutkund utan i många fall kan en
design-win i själva verket gälla flera slutkunder. Ett bra exempel är
vår design-win hos vår partner Fujikura där vår teknik är aktuellt
för användning i inte mindre än fem applikationer hos tre olika
kunder.

Efter kvartalets utgång har vi ingått ett partnerskap med NXP, ett av
världens störta bolag inom kommunikationslösningar. Vi har nu ett
mycket starkt nätverk av partners.

De många fina orders vi annonserat i kvartalet visar potentialen i vår
affär och eftersom vi är involverade i många spännande kunders
projekt ser jag framåt med förväntan.

Anders Storm, vd och koncernchef

För ytterligare information,
Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
E-mail: anders.storm@siversima.com

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified
Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08:00 CET.

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd
leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De
helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar
och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem
baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg,
millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista
utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/siversima-ab/r/delarsrapport-sivers-ima-holdi...
https://mb.cision.com/Main/11695/2962146/1141751.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.