Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

SiversIMA AB: Niomånadersrapport 2016

Juli-september 2016

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 8 292 (5 054), en ökning om 64 procent
· Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 4 809 (3 383), en ökning om 42 procent
· EBITDA för perioden uppgick till KSEK -4 954 (-3 958)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -6 667 (-5 109)
· Resultat per aktie var SEK -0,16 (-0,26)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,48 (1,26)

Januari - september 2016

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 22 354 (20 841), en ökning om sju procent
· Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 11 681 (15 267), en minskning om 23 procent
· EBITDA för perioden uppgick till KSEK -17 326 (-7 542)
· Periodens resultat uppgick till KSEK -21 082 (-11 023)
· Resultat per aktie var SEK -0,50 (-0,57)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 1,48 (1,26)

Väsentliga händelser under perioden:

Anders Storm tillträdde den 15 augusti som ny vd för Sivers IMA
gruppen.

Radar design win med Gigasense

V-band design win med SAF Tehnika

___________________________________________________________________________________________

En webbaserad presentation av niomånadersrapporten kommer att hållas
kl. 10.00

idag, torsdagen den 17 november 2016. Anmälan till webinaret görs via
länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/4217443308208601348
VD kommentar

Det har varit ett positivt första kvartal som vd för Sivers IMA. Vi
har fått väldigt mycket uträttat och levererat på min ambition att ha
ett ökat informationsflöde till marknaden och våra kunder.

Utvecklingen av nya produkter fortskrider med full effekt och som vi
meddelade strax efter kvartalet slut, har vi nu tagit ytterligare ett
betydande steg i Sivers IMAs historia, med lansering av vår första
fullt integrerad RFIC-krets i kisel-germanium (SiGe). Att vi dessutom
blir först i världen med en RFIC för V-bandsfrekvenserna 64-71 GHz
som FCC nyligen öppnat upp i USA känns väldigt bra. Detta faktum har
fått ansenlig uppmärksamhet hos nya möjliga kunder och även en hel
del uppmärksamhet i internationella media.

Under kvartalet har vi även annonserat två nya design wins. En inom
radar samt en inom konverterområdet på V-band. Att vi fortsätter att
varje kvartal addera nya kunder är mycket glädjande och då vi vet att
många design wins levererar intäkter under många år framöver känns
det extra glädjande.

Under tredje kvartalet har vi haft en kraftig ökning av
nettoomsättningen, 42 procent, jämfört med samma period förra året.
Avgörande för tillväxten detta kvartal har varit att vi har levererat
på tidigare annonserade design wins och order på den mogna
produktbasen. Försäljningen mellan kvartalen fortsätter därmed att
variera beroende på kundernas färdigställande av produkter samt hur
avropen faller ut.

Vi har även arbetat vidare med att göra Sivers IMA till ett
fullfjädrat produktbolag. Vårt fokus har varit på att revidera
processer, metoder och införa de roller som förväntas av ett
produktbolag. Ett starkt bevis på att vi nu har vad som krävs av ett
produktbolag, är att vi med mycket gott resultat under kvartalet
lyckats genomföra den obligatoriska treårsrevisonen för ett förnyat
ISO-9001 certifikat. Detta ser jag som en viktig milstolpe i Sivers
IMA fortsatta resa.

Jag är mycket nöjd med de kund- och partnerdialoger vi nu har. På det
sätt vi idag kan adressera kunder och partners, tack vare den resa
Sivers IMA gjort under de senaste två åren, gör att Sivers IMAs
framtid kommer bli väldigt spännande.

Anders Storm, vd för Sivers IMA

Verksamheten

Sivers IMA har under många år utvecklat en nyckelteknologi som gör det
möjligt att samla in, tolka och skicka information på ett sätt som
tidigare inte varit möjlig, till en kostnad som blir allt lägre.
Denna teknologi möjliggör att trådlöst skicka information snabbare
för att på detta sätt öka kapaciteten i mobila nät med
millimetervågskommunikation samt samla information med radarsensorer
och göra den tolkningsbar.

Sivers IMAs grundteknologi är ryggraden i lösningen på utmaningen att
hantera såväl ständigt ökade datamängder i våra mobilnät, som att
automatisera och effektivisera många av de mest grundläggande
processerna i vårt samhälle.

Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter som genomförs har
Sivers IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till att
också kunna leverera moduler och subsystem.

Sivers IMA i korthet

Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det
helägda dotterbolaget Sivers IMA AB, dotterdotterbolaget Sivers IMA
International LLC, registrerat i Delaware USA, samt dotterbolaget
Trebax AB. Sivers IMAs huvudkontor med utveckling, produktion och
administration ligger i Kista utanför Stockholm och utvecklings- och
försäljningskontor finns i Göteborg.

Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1
januari 2016 till och med den 30 september 2016.

Väsentliga händelser under perioden

Nyemissionen som bolaget genomförde under 2015 registrerades hos
bolagsverket under januari. Antal aktier i bolaget är efter
emissionen 41 887 497 stycken och aktiekapitalet uppgår till 20 943
748,50 kronor.

Sivers IMA meddelade i februari att de lanserar nästa generations
V-bandskonverter, samt att de går med i Wi-Fi Alliance, en
sammanslutning av företag inom trådlös kommunikation med fler än 600
medlemmar över hela världen.

Sivers IMA meddelade i april att Inxpect, som utvecklar radarbaserade
intelligenta rörelsedetektorer för industriellsäkerhet, smarta hem
och säkerhetsmarknaden, har valt Sivers IMA som partner för några av
sina kommande produkter.

Robert Ekström, tidigare vd, meddelade styrelsen i april att han
kommer lämna sin tjänst i bolaget i augusti.

Bolaget höll den 9 maj bolagsstämma där det bland annat beslutades att
ge styrelse och vd ansvarsfrihet för 2015, att disponera vinsten
enligt styrelsens förslag och att ingen utdelning skulle utgå.

Sivers IMA meddelade i maj att Mats Carlsson rekryterats som ny Chief
Technology Officer (CTO), samt att ett avtal med Blu Wireless
tecknats.

Sivers IMA meddelade i juni att man erhållit en order till ett värde
av ca 8,3 MSEK från en av Europas största industrikoncerner, avseende
leverans av högkvalitativa signalkällor, så kallade VCOer. Man
meddelade även att man tillsammans med Uppsala Universitet har blivit
beviljade ett Vinnovabidrag på 4 miljoner kronor av Smartare
Elektroniksystems Forsknings- och Innovationsprojekt 2016. Sivers IMA
tecknade slutligen ett avtal med Shanghai Matrix Electronics Co.,
Ltd. (Matrix Electronic), som ny återförsäljare i Kina.

I juli höll Sivers IMA extra bolagsstämma där det beslutades om ett
teckningsoptionsprogram om 1 500 000 optioner där personer i
ledandeställning och nyckelpersoner erbjuds köpa optioner till ett
lösenpris om 150 procent av genomsnittlig senaste betalkurs på
Aktietorget under tiden från och med den 22 juni 2016 till och med
den 6 juli 2016. Samtliga personer i ledningsgruppen har köpt
optioner.

I augusti meddelade bolaget att Anders Storm utsetts till ny vd från
och med den 15 augusti. Anders kom närmast från positionen som
bolagets operativa chef (COO).

I augusti meddelades att SAF Tehnika, en leverantör av produkter inom
mikrovågstransmission för överföring av data med hög kapacitet,
utökat samarbetet med Sivers IMA. Under maj månad detta år, lanserade
SAF Tehnika en kompakt, handhållen spektrumanalysator som bygger på
Sivers IMAs E-bandsteknologi. Nu har SAF Tehnika också valt Sivers
IMAs V-bandsteknologi som en integrerad lösning I deras kommande
produkter för test- och mätutrustning för 60 GHz-området.

Sivers IMA meddelade vidare under augusti att Gigasense, en erkänd
leverantör inom området industriell kransäkerhet, nyligen lanserat en
ny generation av antikollisionssystem för traverskranar. Produkten
har implementerats hos flera slutkunder och i samband med det har
Sivers IMA tecknat ett ramavtal som omfattar leverans av
radarsensorer till Gigasense.

Sivers IMA AB meddelade i september att de deltagit i ICT projektet
E3Network, som stöds av Europeiska unionen genom FP7-programmet, och
har där bidragit med mm-vågsexpertis och toppmoderna
transceivermoduler för mm-vågsbackhaul.

Händelser efter periodens utgång

Sivers IMA meddelade under oktober att de tecknat ett avtal med
NetWell Corporation som ny återförsäljare i Japan. "Den japanska
marknaden är mycket viktig och långt framme när det gäller
användningsområden för mikro- och millimetervåg. Det är av yttersta
vikt för oss att arbeta med lokala partners som är väl förankrade och
har ett brett nätverk på den japanska marknaden för att till fullo
kunna ta tillvara marknadens hela potential. Jag är mycket nöjd med
att vi kommit överens med NetWell Corporation om ett
återförsäljaravtal. Med deras erfarenhet och kontakter i branschen
har de utomordentliga förutsättningar att få ut våra produkter på
marknaden. Jag ser fram emot ett långt och givande partnerskap för
oss båda", säger Anders Storm, vd Sivers IMA

Sivers IMA lanserade under oktober i samband med European Microwave
Week i London en fullt integrerad RFIC som en komplett kapslad
V-bands transceiver. Skillnaden mellan denna krets och tidigare
generationers konvertrar från Sivers IMA är att kretsens alla delar
är gjorda i kisel-germanium. Kretsen innehåller en komplett
millimetervågs-transceiver (sändare och mottagare), digital styrning,
signalkälla samt komplett analogt basband.

Sivers IMA AB har deltagit och demonstrerat E-bands SiGe PA och LNA i
världsklass inom DOTSEVEN EU-projekt. DOTSEVEN projektet stöds av
Europeiska unionen genom sjunde ramprogrammet. Inom ramen för detta
projekt har Sivers IMA bidragit med E-bands mm-våg konstruktion på
kisel-germanium (SiGe). En av de nya teknologierna som utvecklats
inom projektet har en fmax på 700 GHz, vilket är två gånger högre än
vad som idag finns tillgängligt för serieproduktion. Projektet
inleddes 2012 och avslutades med utmärkt resultat nu i juni 2016. En
slutlig presentation av projektet hölls i München i september 2016,
vilket därmed avslutar projektet.

Sivers IMA meddelade under oktober att de erhållit en order om cirka
3,7 MSEK avseende leverans av FMCW radar moduler från en ledande
systemintegratör inom det maritima området.

Sivers IMA meddelade att de under november erhållit en första order
från CAE S.p.A, som är en världsledande leverantör av utrustning för
miljöövervakning, för levereras under december 2016 och januari 2017.
CAE har valt Sivers IMAs radarmoduler till sin senaste
nivåmätningsradar, LPR (Level Probing Radar). Ino...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.