Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

SiversIMA AB: Sivers IMA Holding AB - Halvårsrapport 2018

April-Juni 2018

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 22 882 (18 716),
en ökning om 22 procent

· Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 14 711 (11 474), en
ökning om 28 procent

· Periodens resultat uppgick till KSEK -28 712 (-11 609)
· Resultat per aktie var SEK -0,26 (-0,17)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,26 (2,22)
Halvår 2018

· Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 48 072 (29 029),
en ökning om 66 procent

· Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 27 784 (17 505), en
ökning om 59 procent

· Periodens resultat uppgick till KSEK -53 548 (-18 755)
· Resultat per aktie var SEK -0,48 (-0,27)
· Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,26 (2,22)
Väsentliga händelser under perioden:

· Partnersamarbete inom 5G med Fujikura Ltd.
· CST Global överträffar villkorat 80 procentigt tillväxtmål under
kvartal 4 2017, Sivers IMA Holding erlägger tilläggsköpeskilling
genom nyemission av 13 962 499 aktier.

· CCS lanserar 60GHz Metnet nod på MWC.
· Stärkt produktportföljen med 1490nm, 2,5Gbps, GPON laser.
· Swedbank Robur & Nordic Cross Small Cap Edge nya aktieägare i
Sivers IMA Holding vid riktad nyemission av 4,4 miljoner aktier.

· CWDM, DFB laser för 25Gbps-transmission på väg mot kommersiell
produkt.

· Order på radarmoduler på 6,5 MSEK
· Erhåller pris som "Best Industrial paper" för konferensbidraget "A
57-71 GHz Beamforming SiGe Transceiver for 802.11ad-Based Fixed
Wireless Access"till vid IEEE RFIC Symposium 2018RFIC symposium.

Väsentliga händelser efter perioden utgång:

· Erhåller order på VCO:er motsvarande 5,5 MSEK
(https://www.siversima.com/investors/pressmeddelanden/sivers-ima-far-orde...).

· Ny automatiska visuella inspektionsmaskin behandlar 500 000
laserchips per månad.

· Inleder samarbete inom 5G med ledande nordamerikanskt
produktbolag.

· Inleder 5G samarbete med global leverantör av utrustning för
licensierade punkt-till-multipunkt nätverk.

En webbaserad presentation av Halvårsrapporten kommer att hållas kl.
10.00

idag, torsdagen den 30 augusti 2018. Anmälan till webinaret görs via
länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/5766324253584365313
___________________________________________________________________________________________

VD kommentar

Andra kvartalet 2018 var ännu ett kvartal i rätt riktning för Sivers
IMA som tillväxtbolag. Vi fortsatte att lägga grunden för framtiden
genom att bygga kapacitet inom vårt fibersegment och fokusera
produktportföljen inom det trådlösa segmentet mot 5G och Fixed
Wireless Access (FWA). Under det senaste året har vi ökat kapaciteten
i vår fabrik i Skottland kraftigt för att säkerställa kapacitet att
leverera produkter till ett värde av åtminstone MSEK 250 - 300 per år
beroende på produktmix. Med dessa investeringar i personal och
produktionskapacitet har vi nu lagt grunden för att leverera i volym
till mycket stora kunder. Vi har tagit fram prototyper för
applikationer inom stora datacenters till ett antal större kunder,
för att bistå dem i att adressera den kraftigt växande
datacentermarknaden. De framsteg vi gjort inger stora förhoppningar
om en stark tillväxt för leveransvolymer inom detta område med start
redan under senare delen av året.

En annan höjdpunkt under kvartalet har varit att vi erhållit pris som
bästa industriella bidrag av IEEE (Amerikanska elektronikingenjörers
intresseorganisation), tack vare vår världsunika WiGig RFIC. Vi fick
priset av IEEE under deras RFIC symposium i Philadelphia i juni, i
konkurrens med globala bolag som Intel, Qualcomm, Samsung, Huawei,
Infineon med flera. Om vi inte var kända tidigare i dessa kretsar så
är vi det med säkerhet nu. Vi står oss också fortsatt väl i
forskningsvärlden, Vinnova har ännu en gång tilldelat
forskningspengar, denna gång för utveckling av mm-vågs lösningar till
5G näten, och CST Global är fortsatt engagerat i ett stort antal
viktiga forskningsprojekt i samarbete med universitet och andra
institutioner på såväl nationell som EU-nivå.

En viktig del vi arbetat med inom det trådlösa segmentet, för att
skapa ett långsiktigt tillväxtbolag, är att fasa ut gamla produkter
för att skapa utrymme och fokus på våra nya produkter inom 5G och
WiGig. Ni som följt oss en längre tid, vet att under många år har
radar och VCOer varit de produkter som dominerat vår försäljning.
Dessa produkter går nu mot slutet av sin livscykel och vi har
beslutat att fasa ut dem ur vårt erbjudande. Detta har lett till att
det löpande orderflödet för dessa produkter under första halvan av
året har förskjutits och istället ersatts av ett antal avslutande
order med leveranser under andra halvan av 2018 och fram till början
av 2019. Förändringen i detta orderflöde har medfört en lägre
omsättning än normalt för dessa produkter under första halvan av
2018. Vi har dessutom påverkats negativt av det pågående
handelskriget mellan Kina och USA för FTTH-relaterade laserprodukter
till den kinesiska marknaden. Trots detta når vi en
nettoomsättningstillväxt jämfört med samma kvartal 2017 på ca +28%
till MSEK 14,7 (11,5). Denna kortsiktiga påverkan samt våra
investeringar i tillväxt slår kortsiktigt negativt på EBITDA som
slutar på MSEK -33,0 (-10,6) för första halvåret. Vi förväntar oss
att den kinesiska marknaden kommer att närma sig en normalisering för
våra befintliga kunder inom FTTH under senare delen av 2018.

Inom WiGig har vi många kunder som befinner sig i olika faser, vissa
arbetar med test och utvärdering medan andra redan har färdiga
prototyper baserade på vårt chip. Inom 5G har vi nu två avtal, som
signerades efter periodens slut, med en amerikansk och en europeisk
kund. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för tillväxt inom
trådlösa produkter under 2019 och framåt. Vi ser också ett fortsatt
stort intresse för vårt världsledande chip på marknaden och vår
bedömning är att vi har goda möjligheter att kunna säkra fler design
wins och partners framöver.

Vi har fortsatt fullt fokus på att leverera produkter till våra nya
och gamla kunder inom fiberområdet och att fullfölja
utvecklingsarbetet av våra nya produkter inom WiGig/5G, för att
tillsammans med våra aktieägare kunna skörda frukterna av vårt
arbete.

Anders Storm, vd för Sivers IMA

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: anders.storm@siversima.com

Erik Penser Bank är utsedd Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på
Nasdaq First North.

Telefon: +46 8 463 80 00

e-mail: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018,
klockan 08.00.

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd
leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De
helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar
och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem
baserade på avancerad, proprietär, halvledarteknik inom mikrovåg,
millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista
utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/siversima-ab/r/sivers-ima-holding-ab---halvars...
http://mb.cision.com/Main/11695/2604151/899807.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.