Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-19

SiversIMA AB: Sivers IMAs ledning förvärvar teckningsoptioner

Sivers IMAs bolagsstämma beslutade den 1 juli om ett
teckningsoptionsprogram för vd, ledandebefattnings-havare och
nyckelpersoner. Sivers IMAs verkställande direktör Anders Storm har
förvärvat 750 000 teckningsoptioner. Efter förvärvet uppgår Anders
Storms innehav i Sivers IMA till 100 000 aktier och 1 200 000
teckningsoptioner. I övriga koncernledningen har Mats Carlsson (CTO)
förvärvat 80 000 optioner, Erik Wiklund (VP Operations) förvärvat 80
000 optioner, Sven Pettersson (VP R&D) förvärvat 80 000 optioner,
Patrik Erlandsson (VP Sales) förvärvat 165 000 optioner och Carin
Jakobson (CFO) förvärvat 195 000 optioner.

Sivers IMAs teckningsoptionsprogram i korthet
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Sivers IMA.
Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna
kan ske under tiden från och med den 8 juli 2019 till och med den 13
september 2019. Teckningsoptionerna överlåtes till bolagets anställda
på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av
Black & Scholes värderings-modell beräknat av ett oberoende
värderingsinstitut. Värdet har fastställts till 0,30 kr per option
baserat på en aktiekurs om 4,95 kronor. Syftet med
teckningsoptionsprogrammet är att skapa förutsättningar för att
behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka
motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett
program enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets
aktieägare. Bolagets kostnad för ovanstående program förväntas uppgå
till cirka 150 000 kronor totalt under programmets löptid.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sivers IMA Holding
AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19
oktober 2016 kl. 14:00.

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på
mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt
som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista
utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och
levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom
mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA
Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer
information: http://siversima.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/siversima-ab/r/sivers-imas-ledning-forvarvar-t...
http://mb.cision.com/Main/11695/2104379/577129.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.