Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-30

SiversIMA AB: Stämmokommuniké från extra bolagsstämma 30 maj 2017 Sivers IMA Holding AB (publ)

Sivers IMA Holding AB (publ) har den 30 maj 2017 hållit extra
bolagsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag att anta
ett incitamentsprogram för nuvarande och framtida anställda i
koncernen. Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 5 650 000
personaloptioner, motsvarande cirka 5,0 procent av aktiekapitalet och
rösterna efter utspädning och med beaktande av aktier som avses
emitteras som initial köpeskilling och tilläggsköpeskilling i samband
med Sivers IMAs förvärv av CST Global samt teckning av samtliga
aktier enligt den föreslagna företrädesemissionen enligt den på
årsstämman 30 maj 2017 beslutade företrädesemissionen.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att
tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna intjänas efter
tre år från dagen för tilldelning av optionerna, dvs. deltagaren
måste vara fortsatt anställd i koncernen under tre år för att
optionerna ska intjänas.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen
vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den
anställde att förvärva en aktie i Sivers IMA Holding AB till ett pris
motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymviktade
betalkursen för bolagets aktie på AktieTorget eller annan
marknadsplats under tio handelsdagar närmast före dagen för
tilldelning av optionerna.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och
rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen
hos de anställda. Styrelsen anser att införande av ett
incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och
bolagets aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
teckningsoptioner

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets
incitamentsprogram enligt punkt ovan samt för att täcka eventuella
uppkommande sociala avgifter med anledning av programmet, beslutade
bolagsstämman enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av
högst 7 425 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 6,5 procent av
aktiekapitalet och rösterna efter utspädning och med beaktande av
aktier som avses emitteras som initial köpeskilling och
tilläggsköpeskilling i samband med Sivers IMAs förvärv av CST Global
samt teckning av samtliga aktier enligt den på årsstämman 30 maj 2017
beslutade företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Storm, VD

Tel: 0702-626390

E-post: anders.storm@siversima.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/siversima-ab/r/stammokommunike-fran-extra-bola...
http://mb.cision.com/Main/11695/2276474/681446.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.