Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Sjöstrand Coffee: Kommuniké från årsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB

2019-04-20 höll Sjöstrand Coffee Int AB årsstämma.

Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens
förslag:

· Stämman fastställde resultat- och balansräkning, såväl bolagets som
koncernens. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt
styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2019 ska ingen utdelning ske.

· Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

· Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att styrelsen ska bestå
av fyra ledamöter - Fredrik Petersson, Cecilia Hjertzell,
John-Patrick Berlips, samtliga för omval och nyval av Jenny
Kessler-Mertsch. Fredrik Petersson fortsätter som ordförande för
verksamhetsåret 2020.

· Stämman beslutade att Anneli Richardsson, RSM, ska vara revisor för
verksamhetsåret 2020

· Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, en ersättning om 10.000
SEK per styrelseledamot för verksamhetsåret 2020. Detta avser
ledamöter som ej är anställda av bolaget. Stämman beslutade att
revisor ska ersättas enligt godkänd räkning.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
och genomföra optionsprogram för nyckelpersoner inom de ramar och
regelverk som finns för optionsprogram.

För mer information och frågor, vänligen kontakta: Fredrik Petersson,
Ordförande Sjöstrand Coffee Int AB Tfn: 0709769999

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja
högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sjostrand-coffee/r/kommunike-fran-arsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/13602/3095503/1234774.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.