Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

SJR 4 kv: Resultatet efter finans blev 4,5 Mkr (6,4)

(SIX) Rekryterings- och konsultföretaget SJR redovisar ett
resultat efter finansnetto 4,5 miljoner kronor (6,4) för det
fjärde kvartalet 2012.

Rörelseresultatet var 4,3 miljoner kronor (6,2).
Nettoresultatet uppgick till 3,0 miljoner kronor (4,5), och
resultatet per aktie blev 0,87 kronor (1,29).

Nettoomsättningen uppgick till 58 miljoner kronor (60).

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,50 kronor (4,80) per
aktie för 2012.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.