Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

SJR in Scandinavia: Fortsatt tillväxt, men lägre lönsamhet

Perioden januari - mars 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 107,8 MSEK (106,9), vilket
motsvarar en tillväxt om 0,8 % (8,1)

· Rörelseresultatet uppgick till 6,9 MSEK (11,5) vilket ger en
rörelsemarginal om 6,4 % (10,7)

· Resultat efter skatt uppgick till 5,3 MSEK (9,0)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,50 SEK (0,85)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,50 SEK (0,85)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 MSEK
(9,5)

· Den 2 januari 2019 tillträdde SJR aktierna i Women Executive
Search Sweden AB (Wes) och från det datumet konsolideras Wes i
SJR-koncernen.

Vd:s kommentar

Föregående år skedde en stor omstrukturering i koncernen, detta för
att möjliggöra en fortsatt expansion. Utifrån nuvarande storlek
innebär det att vi för närvarande har för höga kostnader. Ökade
lokalkostnader och anställning av fler kontorspersonal medför
initialt försämrade marginaler. Första kvartalet har också
kännetecknats av lägre omsättning och orderingång i två av våra tre
regioner. Detta har också medfört en lägre marginal jämfört med
motsvarande kvartal förra året i dessa två regioner. Vi arbetar med
att vända denna trend och därmed återigen växa in i nuvarande
kostnadskostym.

Utöver detta präglas kvartalet av ett negativt resultat av SJR IT, som
haft svårigheter med sin affärsmodell som varit för snäv, men nu
utvidgas till att likna övriga SJR.

WES, vårt nya bolag inom koncernen, går helt enligt plan och är ett
positivt tillskott till koncernen.

Sammanfattningsvis är orderingången förbättrad i skrivande stund och
jag bedömer att kvartal 2 kommer ha en förbättrad marginal gentemot
kvartal 1. Personlig service och kvalité är fortsatt koncernens
huvudfokus.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj
2019 kl. 15:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sjr-in-scandinavia/r/fortsatt-tillvaxt--men-l...
https://mb.cision.com/Main/1447/2802157/1036158.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.