Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-08

SJR in Scandinavia: Kommuniké från extra bolagsstämma i SJR in Scandinavia AB (publ)

Vid en extra bolagsstämma i SJR in Scandinavia AB (publ) idag den 8
augusti 2018 beslutade bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag
om att införa ett incitamentsprogram för anställda inom SJR koncernen
genom emission av högst 210 000 teckningsoptioner.

Den extra bolagsstämman beslutade att införa incitamentsprogram
2018/2021 genom

· emission av högst 210 000 teckningsoptioner till det helägda
dotterbolaget SJR in Sweden AB och

· godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda
inom SJR koncernen.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i
Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till
115 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för Bolagets aktie
på Nasdaq OMX First North under perioden från och med den 3 september
2018 och till om med den 14 september 2018 dock lägst aktiens
kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste tiotal öre,
varvid 5 öre ska avrundas uppåt.

Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1
oktober 2021 till och med den 31 oktober 2021.

Incitamentsprogrammet och därmed sammanhängande emission av högst 210
000 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om maximalt ca 2
procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya
aktier kommer aktiekapitalet att öka med 70 000 kr.

Skälen till införandet av incitamentsprogrammet och avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för
Bolaget att behålla kompentent personal genom erbjudande av ett
långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant
ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat
intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan
av samhörighet med Bolaget.

Styrelsens förslag finns publicerat på Bolaget hemsida. Se
pressmeddelande publicerat den 23 juli 2018 samt kallelse till extra
bolagsstämma publicerad den 25 juli 2018.

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8
augusti 2018 kl 18.00 CET.

SJR in Scandinavia AB (publ) www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr. Tel: 08-407 55 00

Box 7420

103 91 Stockholm Org nr: 556443-2929

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade
rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Ekonomi/Finans,
HR, IT, och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett
kontaktnät inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är
utmärkande för SJR. Vi är idag drygt 560 anställda och har kontor i
Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår
personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som
vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom
våra specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in
Scandinavia, samt de tre dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT och
Ogunsen. SJR är noterat på First North och bolagets Certified Advisor
är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att
tillsätta tjänster på chef-, specialist och assistentnivå. SJR
arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och
statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och
rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sjr-in-scandinavia/r/kommunike-fran-extra-bola...
http://mb.cision.com/Main/1447/2588878/888694.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.