Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

SJR in Scandinavia: SJR in Scandinavia AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Fortsatt tillväxt, men lägre lönsamhet

Perioden april - juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 100,8 MSEK (100,1), vilket
motsvarar en tillväxt om 0,9 % (4,3)

· Rörelseresultatet uppgick till 1,3 MSEK (9,8) vilket ger en
rörelsemarginal om 1,3 % (9,8)

· Resultat efter skatt uppgick till 0,9 MSEK (7,6)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 SEK (0,72)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 SEK (0,72)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,9 MSEK
(9,7)

Perioden januari - juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 208,6 MSEK (207,3), vilket
motsvarar en tillväxt om 0,8 % (6,2)

· Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (21,2) vilket ger en
rörelsemarginal om 3,9 % (10,3)

· Resultat efter skatt uppgick till 6,2 MSEK (16,6)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,58 SEK (1,58)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,58 SEK (1,58)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 MSEK
(19,2)

Viktiga händelser under andra kvartalet

Resultatet för kvartalet blev lägre än förväntat på grund av minskade
intäkter samt större kostnader än beräknat vid omstruktureringarna.
Kostnaderna, som huvudsakligen är personalkostnader och
administrativa kostnader, är till stor del tagna för detta.
Kostnadsmassan inom koncernen kommer under resterande år fortsätta
att analyseras och anpassas.

En omsättningsnedgång har skett på konsultsidan vilket bidragit till
det låga resultatet under kvartalet. Detta varierar dock mellan
regionerna, där en av regionerna uppvisar tillväxt och
resultatförbättring. Insatser för att vända till positiv tillväxt har
påbörjats där nedgång kunnat konstaterats. I juni månad skedde en
förbättring i dessa regioner.

För första halvåret har en omsättningsuppgång kunnat ske främst på
grund av förvärvet av Wes. Våra prognoser för att expandera inom våra
nya affärsområden har varit för optimistiska och för stora kostnader
har tagits i samband med nysatsningarna. Utöver detta har en viss
nedgång skett inom våra etablerade verksamheter, vilket sammantaget
lett till halvårets resultatförsämring.

Nedskärningar av personal har skett under första halvåret vilket
kommer att påverka andra halvåret med minskade kostnader.

Förhoppningsvis skall de åtgärder som vidtagits under halvåret, och
som kommer att vidtas under resten av året, medföra att SJR återigen
visar tillväxt och god lönsamhet nästa år. Personlig service och
kvalité är fortsatt koncernens huvudfokus.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Inga väsentliga händelser har ägt rum efter periodens utgång.

Stockholm 2019-08-20

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande direktör

Tel: 070-794 38 05

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
augusti 2019 kl. 08:30 CET.

SJR in Scandinavia AB www.sjr.se

Humlegårdsgatan 20, 4 tr. Tel: 08-407 55 00

Box 7420

103 91 Stockholm Org nr: 556443-2929

Certified Advisor

Avanza www.avanza.se

Box 1399 E-post: ca@avanza.se

111 39 Stockholm Tel: 08-409 421 20

SJR in Scandinavia (SJR) är ett av Sveriges ledande specialiserade
rekryterings- och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT,
och Supply Chain. Sedan 1993 har SJR byggt upp ett brett kontaktnät
inom näringslivet. Personlig service och kvalitet är utmärkande för
SJR. Vi är idag drygt 500 anställda och har kontor i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal
och vår vision är att vara förstahandsvalet för personer som vill
byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom våra
specialistområden. Koncernen består av moderbolaget SJR in
Scandinavia, samt de fyra dotterbolagen SJR in Sweden, SJR IT,
Ogunsen och Wes. SJR är noterat på First North och bolagets Certified
Advisor är Avanza Bank Corporate Finance. Vi hjälper våra kunder att
tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå. SJR
arbetar med uppdrag till privata näringslivet, myndigheter och
statliga bolag. SJR är ett auktoriserat bemannings- och
rekryteringsföretag. Läs mer om oss på www.sjr.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sjr-in-scandinavia/r/sjr-in-scandinavia-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/1447/2884285/1092307.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.