Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

SJR in Scandinavia: SJR in Scandinavia AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet

Perioden juli - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 100,4 MSEK (90,6), vilket motsvarar
en tillväxt om 10,8 % (1,0)

· Rörelseresultatet uppgick till 10,0 MSEK (9,5) vilket ger en
rörelsemarginal om 9,9 % (10,5)

· Resultat efter skatt uppgick till 7,7 MSEK (7,4)

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,72 SEK (0,71)

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,72 SEK (0,71)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,8 MSEK
(-3,6)

Perioden januari - september 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 309,0 MSEK (297,5), vilket motsvarar
en tillväxt om 3,9 % (4,6)

· Rörelseresultatet uppgick till 18,1 MSEK (30,7) vilket ger en
rörelsemarginal om 5,9 % (10,3)

· Resultat efter skatt uppgick till 13,9 MSEK (24,0)

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,30 SEK (2,29)

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,30 SEK (2,29)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,0 MSEK
(15,6)

Vd:s kommentar
De åtgärder som vidtagits inom koncernen det senaste halvåret har
börjat ge resultat. Ökade försäljningsinsatser har gett resultat och
påverkar omsättning och rörelsemarginal positivt. Sommarmånaderna
påverkar omsättningen negativt p.g.a. semestrar, men vid en
jämförelse med föregående år uppvisar vi en klart positiv trend.

Rörelsemarginalen är uppåtgående främst p.g.a. en större andel
rekryteringar. Vi har haft en positiv trend för koncernen
omsättningsmässigt under kvartalet, men det är dock för tidigt att
göra en fullständig analys då kvartalet påverkas av semesterperioden.
Fortsatta förbättringar görs för att upprätthålla den positiva
trenden inom koncernen. De åtgärder som nu vidtas skall ge effekt
fullt ut år 2020. Förbättringsarbetet är dock något som sker
kontinuerligt inom koncernen.

Orderingången är fortsatt god inom hela koncernen, i vissa regioner
har en ökad efterfrågan skett på rekryteringssidan efter
semesterperioderna. Totalt sett går koncernen bättre än motsvarande
period förra året. Personlig service och kvalité är fortsatt fokus
för SJR-koncernen.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8
november 2019 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sjr-in-scandinavia/r/sjr-in-scandinavia-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/1447/2956721/1137734.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.