Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

SJR in Scandinavia: SJR in Scandinavia AB (publ) Delårsrapport 1 januari-31 mars 2020

Något minskad omsättning och lägre lönsamhet

Perioden januari-mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 101.4 MSEK (107,8), vilket
motsvarar en tillväxt om -5,9 % (0,8)

· Rörelseresultatet uppgick till 3,6 MSEK (6,9) vilket ger en
rörelsemarginal om 3,5 % (6,4)

· Resultat efter skatt uppgick till 2,7 MSEK (5,3)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,50)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,50)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,4 MSEK
(0,2)

Viktiga händelser under första kvartalet kvartalet

Inför år 2020 hade koncernens verksamhet anpassats för att möta den
konjunkturnedgång som pågick under 2019. Kvartalet har präglats av
detta och coronavirusets effekter på näringslivet i mars månad.

Lönsamheten i koncernen har gått ned, framförallt för att
rekryteringsverksamheten sjunkit med 30% jämfört med kvartal 1 2019.
Andelen av omsättningen har därmed sjunkt från 17 % till 13 %.
Orsaken har varit lägre orderingång samt pausade och avbrutna uppdrag
p.g.a. coronapandemin. Konsultverksamheten har klarat sig bättre och
minskat med 1% under kvartalet. Totalt har omsättningen sjunkit med 6
% i koncernen.

De regioner som påverkats mest av coronaviruset är Väst och Syd.
Stockholmregionen är även den drabbad men marginellt under kvartalet.

De effekter som vi i nuläget ser av Coronaviruset är att
rekryteringsverksamheten sjunkit markant och troligen kommer minska i
omfattning ytterligare under kvartal 2. Konsultverksamheten kommer
mest troligt också påverkas negativt under kvartal 2. Vi arbetar hårt
för att begränsa de negativa kortsiktiga effekterna av coronapandemin
och för att kunna komma ut som ett starkare företag när det har gått
över. Vi har korttidspermitterat ett antal av våra medarbetare från
och med april och vi fortsätter att anpassa verksamheten till rådande
marknadssituation.

Avslutningsvis vill jag tacka våra kunder och partners för gott
samarbete. Jag vill även tacka våra medarbetare för deras engagemang
trots den svåra situation vi alla går igenom.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

Valberedningen föreslår Per Ogunro till styrelseordförande och Richard
Hellekant till vice ordförande.

Omval av Ingrid Engström, Claes Ruthberg, Anna Kinberg Batra och
Fredrik Lidberg samtliga för tiden

fram till nästa årsstämma. Björn Sprängare har avböjt omval. Samtliga
föreslagna ledamöter har anmält att de står till bolagets förfogande.

Årsstämma kommer att hållas den 26 juni 2020 kl 13.00. Styrelsens
förslag avseende för aktieutdelning samt plats för årsstämma meddelas
i kallelse den 28 maj 2020.

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Stockholm 2020-05-05

För mer information kontakta:

Per Ogunro, Verkställande Direktör

Tel: 070-794 38 05

Denna information är sådan information som SJR in Scandinavia AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj
2020 kl. 15:30 CET.

SJR in Scandinavia AB (publ)

08-407 55 00

SJR in Scandinavia AB (publ) är ett av Sveriges ledande rekryterings-
och konsultföretag med inriktning mot Finance, HR, IT och Supply
Chain.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sjr-in-scandinavia/r/sjr-in-scandinavia-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/1447/3104515/1242232.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.