Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

SKAGEN Focus: flertalet portföljförändringar i 2 kv

Uppdragsartikel - finansierad av Skagen Fonder.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det andra kvartalet inleddes starkt för flertalet av
aktiefonden SKAGEN Focus innehav, men det generella marknadssentimentet
förändrades därefter drastiskt till det sämre som en följd av den giftiga
kombinationen italienskt valresultat och ökad handelskrigsretorik från Donald
Trump.

Det förklarar fondförvaltarna Jonas Edholm och David Harris i en
kvartalsrapport.

Förvaltarna konstaterar att den dystrare stämningen som uppstod på marknaden i
det andra kvartalet främst drabbade verkstad, och särskilt bilindustrin, samt
bolag med upplevd risk förknippad med eurozonens statsfinanser.

Jonas Edholm och David Harris anser att detta har skapat vad som kan visa sig
vara (i det fall en utpräglad recession kan undvikas) tillfälliga
felprissättningar i flertalet sektorer. Förvaltarna skriver att Donald Trumps
"America First-policy" och dess tillhörande åtgärder drastiskt har
nedvärderat aktier, särskilt de utanför USA med cykliska inslag, till nivåer
SKAGEN Focus finner attraktiva.

I juni noterade SKAGEN Focus en nedgång om 3,4 procent i basvalutan norska
kronor, vilket var svagare än dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD), som
sjönk 0,9 procent omräknat i norska kronor. Sedan årsskiftet är fondens
avkastning -2,5 procent per den 30 juni, medan jämförelseindex är -0,8
procent i norska kronor. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling -1,8
procent i juni och sedan årsskiftet har noteras en uppgång om 7,0 procent.

SKAGEN Focus bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i det
andra kvartalet. (Källa: SKAGEN Fonder)

De politiska stökigheterna i Italien har påverkat fondens innehav i landet
negativt - Telecom Italia och Unicredit var bland de sämsta bidragsgivarna i
det andra kvartalet. Efter aktiefallen handlas dessa två aktier nu på
exceptionellt billiga nivåer och SKAGEN Focus har ökat sin position i Telecom
Italia under kvartalet, skriver förvaltarna.

Bolaget känner pressen på att förbättra sin kapitalallokering från
aktivistinvesteraren Elliot, som även tryckt på för en spinn-off av det fasta
nätverket senare i år, informerar fondteamet, som anser att Telecom Italias
aktie, ur ett summan-av-delarna-perspektiv, erbjuder mer än 50 procents
uppsida även konservativt räknat.

Efter en kraftig uppgång i år, har SKAGEN Focus sålt sin position i den
amerikanska skiffergasproducenten Whiting Petroleum vid förvaltarnas målkurs,
vilket har minskat fondens energiexponering markant.

Även innehavet i Fila Korea har avyttrats då aktiepriset dubblats sedan
årsskiftet och nu handlas vid fondens målkurs. Vidare har small cap-bolaget
Village Supermarket sålts, efter en snabb men betydande uppgång. Slutligen,
vad gäller aktieförsäljningar, nämns de sydkoreanska cementbolagen Hanil
Cement och Asia Cement, som båda stigit substantiellt sedan positionerna
intogs i september 2017.

Som ersättare till de avyttrade bolagen har ett antal nya positioner i linje
med fondens investeringsprocess tagits, skriver förvaltarna, som under
kvartalet gradvis börjat skala in fonden i den tyska detaljhandels- och
grossistkedjan Metro, den sydkoreanska färg- och byggmaterialstillverkaren
KCC samt det turkiska industrikonglomeratet KOC Holdings.

Fonden har även nyligen ökat sin exponering mot råvarusektorn genom
investering i Kanadalistade Ivanhoe Mines, som driver tillgångar (främst
koppar) i södra Afrika, huvudsakligen i Demokratiska Republiken Kongo. SKAGEN
Focus exponering mot råvarusektorn hade innan detta varit historiskt låg
sedan början av 2017, då fonden avslutade flera lönsamma investeringar såsom
South 32 och First Quantum, skriver förvaltarna. Ivanhoe Mines äger några av
de mest attraktiva outvecklade koppartillgångarna globalt och erbjuder en
signifikant uppsida då dessa framöver ska utvecklas och kommersialiseras,
skriver portföljteamet, som bedömer att en uppvärdering av aktien bör ske i
takt med att bolaget närmar sig produktionsfas 2019/2020.

Vid utgången av det andra kvartalet 2018 bestod SKAGEN Focus aktieportfölj av
34 innehav, varav mer än hälften var investerade på small- och mid cap. De
tio största positionerna, som står för 44 procent av fondens tillgångar, är
enligt förvaltarna substantiellt undervärderade och har den bolagsspecifika
potentialen att på två till tre års sikt omvärderas mot SKAGEN Focus
målkurser.

SKAGEN Focus tio största innehav per den 30 juni 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.