Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-23

SKAGEN Global: oförändrad kv 2, åtskilliga portföljförändringar

Uppdragsartikel - finansierad av SKAGEN Fonder.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Trots att risken för ett eskalerande handelskrig gör
aktiemarknadernas kortsiktiga utsikter oförutsägbara är aktier fortfarande
attraktiva för den långsiktige investeraren.

Det skriver Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen, som förvaltar den globala
aktiefonden SKAGEN Global, i en kvartalsrapport.

I rapporten framgår att förvaltarna, baserat på förda diskussioner med
portföljbolag samt observationer från diverse oberoende källor världen över,
anser att de fundamentala ekonomiska förutsättningarna förblir tämligen
hälsosamma.

Fonden var oförändrad (0,0 procent) i basvalutan norska kronor i juni, vilket
var något bättre än dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD), som sjönk 0,9
procent omräknat i norska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -0,7
procent per den 30 juni, medan jämförelseindex är -0,8 procent i norska
kronor. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling +1,7 procent i juni och
sedan årsskiftet noteras en uppgång om 8,9 procent.

SKAGEN Globals bästa respektive sämsta portföljbidrag i det andra kvartalet.
(Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens tre bästa bidragsgivare mätt i absolut avkastning var i det andra
kvartalet Microsoft, Capgemini och Intercontinental Exchange (ICE).

Microsoft, som sedan sju år uppges ha varit ett överavkastande innehav i
SKAGEN Global, fortsätter att dra nytta av molntillväxt och handlas
fortfarande till en rabatt mot förvaltarnas motiverade värde.

Capgemini är ett franskt teknikbolag som gynnas av den globala
digitaliseringsvågen, och bakom aktiens starka utveckling sägs ligga en solid
exekvering.

Den amerikanska börsoperatören ICE genererar stora mängder ägardata som är
högst attraktiva för ett brett spann av aktörer på de finansiella
marknaderna, skriver förvaltarna, som slår fast att detta bidrar till
robustheten i ICE:s affärsmodell. Bolaget är ett av fondens kärninnehav och
portföljteamet anser att aktiens långsiktiga utsikter ser mycket tilltalande
ut, givet den låga värderingen.

Bland mindre lyckosamma innehav i det andra kvartalet återfanns IRSA, 3M och
Samsung Electronics.

Det argentinska konglomeratet IRSA:s fall var enligt förvaltarna i linje med
den svaga inhemska börsen och Argentinas krassliga ekonomi, som tvingade
landet att ansöka om ett finansieringsavtal värt 50 miljarder dollar från
IMF.

Gällande nedgången i 3M pekar portföljteamet på oro kring världshandeln och
noterar att bolaget i det första kvartalet sänkte sina försäljningsprognoser
för 2018, men att ledningen därefter indikerat att affärerna nu utvecklas i
linje med förväntningarna.

Sydkoreanska Samsung Electronics backade då investerare tog hem vinster efter
en stark utveckling inom Memory Space, skriver portföljteamet, som dock
framhåller att aktien förblir ett kärninnehav i fonden.

SKAGEN Globals tio största innehav per den 30 juni 2018. Antal innehav uppgår
till 43 och de tio största svarar för just 43 procent av fondförmögenheten.
(Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Global tog fyra nya positioner i det andra kvartalet: Mastercard,
Moody's, Tyson Foods och UPM-Kymmene. Angående de tre förstnämnda har Fonder
Direkt tidigare skrivit om motiven till fondens investeringar, i en text där
den ansvarige förvaltaren Knut Gezelius även delger sin syn på de globala
handelsspänningarna:http://www.direkt.se/aktuellt/skagen-global-val-forberedda-pa-handelskri...

Den finska skogsbaserade bioindustriledaren UPM-Kymmene har plockats in i
portföljen som en motvallsposition, skriver förvaltarna. Bolaget, lett av en
högst kompetent ledning samt en styrelse kännetecknad av utmärkt
kapitalallokering, uppges röra sig bort från det vikande segmentet
tryckpapper, och i portföljteamets basscenario har aktien en uppsida på över
35 procent.

Under det andra kvartalet såldes tre innehav som alla presterat väl och där
förvaltarna inte längre bedömde att aktierna var noterbart undervärderade.

Dessa var den danska bryggerijätten Carlsberg och de två nederländska bolagen
DSM och Philips. Utöver detta gjordes en rockad, där en del av kapitalet
flyttades från innehavet CK Hutchison Holdings till CK Asset Holdings. Båda
dessa är välskötta konglomerat som kontrolleras av familjen Li, skriver
förvaltarna.

Även det amerikanska real estate investment trust-bolaget Columbia Property
Trust avyttrades, efter en treårig innehavsperiod, då förvaltarna ser en
skral utveckling för det kassaflöde som återförs till aktieägarna.

Slutligen sålde fonden i det andra kvartalet sina innehav i den sydkoreanska
biltillverkaren Hyundai Motor och det tyska industrikonglomeratet Thyssen
Krupp, med motiveringen att det inte längre är uppenbart att det är en
prioritet för bolagen att skapa aktieägarvärde.

SKAGEN Globals portfölj är attraktivt värderad, med ett viktat genomsnittligt
framåtblickande p/e-tal om 14,1 för innehaven samt en möjlig uppsida om 29
procent, skriver Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.