Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-10

SKAGEN Insight: -1,5% i sep, omfamnar Thyssen Krupps uppdelning

Uppdragsartikel - finansierad av SKAGEN Fonder.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Framsteg inom portföljbolagens förändringsarbete
till trots, fortsatte aktivistskuggarfonden SKAGEN Insight uppleva motvind
under det tredje kvartalet. Orsakerna till detta inkluderar att investerare
undviker aktivistsituationer i tider av förhöjd osäkerhet på marknaden, där
handelsspänningarna mellan USA och Kina samt Italiens politiska utveckling
utgör exempel på det senare.

Det skriver fondförvaltaren Tomas Johansson i en kvartalskommentar, där han
konstaterar att SKAGEN Insights portfölj, som ett resultat av det rådande
investerarsentimentet, nu är ännu mer undervärderad än vid årets början. De
fundamentala trenderna är fortsatt positiva, men de priser till vilka fonden
nu har möjlighet att köpa in sig i dessa aktivistsituationer har kommit ned
betydligt, enligt förvaltaren.

Sett till september noterade fonden en nedgång om 1,5 procent i basvalutan
norska kronor, vilket var bättre än dess jämförelseindex (MSCI World NR USD),
som sjönk 2,1 procent omräknat i norska kronor. Sedan årsskiftet är fondens
avkastning -7,6 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar
+5,0 procent. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling -1,5 procent i
september och sedan årsskiftet noteras en uppgång om 0,8 procent.

SKAGEN Insights bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i det
tredje kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Tomas Johansson menar att den senaste tidens stress i marknaden har ökat
incitamenten för omgående bolagstransformering, pådrivet av aktivister, och
han nämner uppdelningen av verkstadsbolaget Thyssen Krupp som ett konkret
exempel. Förvaltaren skriver att marknaden hade bedömt sannolikheten för
denna uppdelning som låg, vilket uppgången om 17 procent vid
offentliggörandet vittnar om. Fonden hade här haft ett motvalls synsätt och
hade bolaget som sitt största innehav, då man ansåg att stjärnorna stod rätt
för en förenkling av detta industrikonglomerat i närtid.

"Situationen är ett typexempel på att känslan av brådska och öppenhet för
förändring ökar när aktiepriset går ned", skriver Tomas Johansson, som menar
att Thyssen Krupps omstöpning är så banbrytande att det helt förändrar hur
investerare ser på bolaget. Förvaltaren skriver att många av de som hade gett
upp hoppet nu kommer tillbaka och ser situationen med fräscha ögon samt att
portföljteamet är säkra på att många nu kommer inse hur kraftigt
undervärderat bolaget är. SKAGEN Insight uppges ännu inte ha sålt några
aktier i Thyssen Krupp, då man bedömer att aktien har möjlighet att dubblas
från dagens nivå.

Armstrong Flooring och Teikoku Sen-I var fondens bästa bidragsgivare i det
tredje kvartalet. Armstrong uppges ha överraskat marknaden med en stark
rapport för det andra kvartalet, och SKAGEN Insight hade ökat sin position
inför detta, vilket man belönades för. Fonden har skalat ned sin position då
aktien nu är närmare SKAGENs riktkurs, enligt förvaltaren.

Teikoku Sen-I är en japansk leverantör av utrustning för katastrofförebyggande
syften. Bolaget gynnades av en jordbävning som slog till mot Osakaregionen i
juni samt av kraftiga regn i västra Japan, enligt förvaltaren, som menar att
detta illustrerar bolagets starka position vid förberedelserna av de
olympiska spelen i Tokyo 2020.

Teikoku presenterade en omsättningstillväxt på 126 procent i det andra
kvartalet och har sett sin aktiekurs stiga nära 70 procent från bottennivån i
mars, skriver Tomas Johansson, som dock ändå anser aktien vara undervärderad
på grund av bolagets överkapitaliserade balansräkning. Förvaltaren påpekar
att investerare innan aktiens uppgång inte betalade någonting för Teikokus
affär, då värdet av bolagets finansiella tillgångar översteg börsvärdet.
Portföljteamet tror att situationen i Teikoku har potential att bli ett
kommande textboksexempel på framgångsrik aktivistinvestering i Japan. SKAGEN
Insight uppges ha behållit hela sitt innehav i bolaget, som är fondens näst
största position.

Diebold Nixdorf och General Electric var fondens sämsta bidragsgivare under
det tredje kvartalet. Diebold Nixdorfs uppges ha hamnat i kläm av
hedgefonder, som positionerat sig för att bolagets kassa skulle ta slut.
Likviditetssituationen är emellertid löst med ny lånefinansiering på plats,
enligt Tomas Johansson, som anser den nya finansieringslösningen vara
fördelaktig för aktieägarna. Bolaget har med kapitalinjektionen lyckats köpa
ut några minoritetsägare till ett bra pris, och ledningen har nu tid att
fokusera på en vändning i affärerna istället för att oroa sig för spekulativa
hedgefonder, enligt förvaltaren. Dock har aktiekursen inte återhämtat sig
ännu, tillägger han.

Värderingsmässigt uppges SKAGEN Insights portfölj handlas till en kraftig
rabatt mot den bredare marknaden, sett till normaliserade vinster (P/E 8,7
mot 13,6). Portföljteamet ser detta som ett bra recept för långsiktig
överavkastning, särskilt då aktieägaraktivism nu accelererar på global basis,
skriver Tomas Johansson, som anser att detta är spännande tider för fonden.

Fondens tio största innehav per den 30 september 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av ext
ern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp.
Fondredaktionen är frikopplad från Direkts
övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.