Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-14

SKAGEN Kon-Tiki: Fortsätter fokusera på förbättrad risk/reward

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Tillväxtmarknadsåret 2018 går till historien som ett
år då räntedriven dollarstyrka och handelskrig mellan USA och Kina satte
tonen.

Det skriver tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tikis portföljförvaltare
Cathrine Gether och Fredrik Bjelland i en rapport för det fjärde kvartalet
2018.

"Tillgångsmarknader har sett en återställning, överensstämmande med lägre
tillväxt och vinstförväntningar mot bakgrund av en oroväckande kombination av
upphörande finansiella stimulanser, stramare penningpolitik, reversering av
tillgångsköp och ökade handelsspänningar", skriver förvaltarna.

Cathrine Gether och Fredrik Bjelland konstaterar att olösta risker kvarstår
och tror att volatiliteten kommer att förbli förhöjd framöver. De anser dock
att det finns skäl till optimism: värderingarna på tillväxtmarknader är
attraktiva, Federal Reserve verkar redo att sakta in sin åtstramningscykel,
det finns tecken på att Trump-administrationen kan vara redo att kompromissa
med Kina i handelsfrågor.

Avkastning för SKAGEN Kon-Tiki och dess jämförelseindex (MSCI EM NR USD) i
december och sedan årsskiftet. Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor
samt svenska kronor, i procent:

Dec Jan-Dec Dec Jan-Dec
Fond -2,6 (NOK) -16,0 -5,8 (SEK) -14,1
Jmf-index -2,7 (USD) -14,6 -5,2 (SEK) -7,5

Sett till fondens innehav halverades nästan Borr Drillings aktie i kvartalet,
och Kon-Tiki sålde delar av sin position vid kvartalets början. Även Tullow
Oil backade, men i detta fall ökade fonden istället sitt innehav då
förvaltarna tror att oljepriset kommer att stiga från nuvarande låga nivåer.
Bolaget uppges vara i en stark position, ha en hälsosam balansräkning samt ha
låga kostnader.

Vidare tappade Samsung Electronics mark, efter att vinsten nedreviderats på
grund av svag minnesmarknad. Förvaltarna anser att Samsung med sin starka
marginalprofil bör kunna fortsätta gynnas av branschkonsolidering, och de
pekar på att en stor kassa och ett överflöd av kassaflödesgenerering ger bra
förutsättningar för hög avkastning på kapitalet.

SKAGEN Kon-Tikis bästa respektive sämsta bidrag till avkastningen i det fjärde
kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Brasilianska aktier nådde rekordnivåer under kvartalet och inte helt oväntat
var vissa brasilianska innehav bland fondens bäst presterande, enligt
rapporten. Ett exempel är banken Banrisul, som omgärdats av
privatiseringsrykten. Fonden uppges ha reducerat sitt innehav i takt med en
stark aktieutveckling.

Även innehavet Cosan gick starkt, då bolaget gynnades av såväl ett positivt
momentum i Brasilien som av en omstrukturering, enligt förvaltarna, som
uttrycker sitt gillande kring att bolaget fortsätter att återköpa aktier på
nedtryckta nivåer.

Makrofaktorer i Indien uppges ha förbättrats, då oljepriset och
obligationsräntor fallit, samt en ny centralbankschef installerats som är
något mer positivt inställd till att förbättra likviditeten. Vidare har
regeringen incitament att öka utlåningen för att stödja tillväxt inför det
kommande valet, enligt rapporten. Sett till innehav bör State Bank of India,
som genomgått en uppstädning av sin balansräkning, enligt förvaltarna gynnas
av detta. Vidare uppges UPL, global ledare inom jordbrukslösningar, vara väl
positionerade för att dra nytta av Kinas ökade andel import från Brasilien.

"Vi fortsätter fokusera på att förbättra övergripande risk/reward i portföljen
och adderade fyra nya positioner", skriver Cathrine Gether och Fredrik
Bjelland om fondens förehavanden under kvartalet.

Dessa fyra var Lundin Mining, Turquoise Hill, Wuliangye Yibin och Suzano.

"Suzano tar genom samgåendet med konkurrenten Fibria klivet att bli världens
främsta massatillverkare. Konkurrensen inom den brasilianska skogsindustrin
medför lägre träkostnader, och vi tror att den senaste tidens press på
massapriserna är tillfällig. Synergierna från samgåendet verkar vara
underskattade, och vi köpte Suzano på nedtryckta nivåer till följd av vad vi
tror är ett tillfälligt fall i kinesiska massapriser", skriver portföljduon.

Innehavet i Anadolu Grubu avyttrades under kvartalet, då förvaltarna ser
bättre möjligheter utanför Turkiet för tillfället.

Cathrine Gether och Fredrik Bjelland ser flera anledningar till varför
tillväxtmarknadsaktier bör ha bättre förutsättningar att stå emot negativa
chocker i riskaptit jämfört med 2018. Externa finansieringsgap har stängts,
räntor har stigit, valutorna är billigare och tillväxtmarknadsaktier
fortsätter att vara en underviktad tillgångsklass, enligt förvaltarna.

"Då utvecklade marknader trots liknande avkastning på kapital handlas till en
premie på nära 30-50 procent mot tillväxtmarknader, sett till estimat för
P/E- och P/B-multiplar 2019, ser risk/reward på tillväxtmarknader mer
attraktivt ut för långsiktiga investerare", skriver de.

I tillägg till att tillväxtmarknader generellt handlas till rabatt handlas
SKAGEN Kon-Tikis portfölj till en rabatt på 23 procent mot MSCI:s
tillväxtmarknadsindex, enligt rapporten. Det ger portföljen ett bra
värdeerbjudande (value proposition), vilket är lovande i den nuvarande miljön
där det äntligen finns tecken på att värdeaktier överpresterar igen, anser
Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Fondens tio största innehav vid årsskiftet. Totalt finns 51 innehav i
portföljen. (Källa: SKAGEN Fonder)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter
överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med
"uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.