Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-23

SKAGEN m2: starkt andra kvartal, ser fortsatt gynnsam marknad

Uppdragsartikel - finansierad av SKAGEN Fonder.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsfonden SKAGEN m2 hade ett starkt andra
kvartal både i absoluta och relativa termer och fortsatte visa styrka
gentemot såväl jämförbara fastighetsfonder som andra sektorer.

Det skriver fondförvaltaren Michael Gobitschek i en kvartalsrapport för den
globala fastighetsfonden SKAGEN m2, som under kvartalet steg 8,2 procent i
svenska kronor.

I juni tappade fonden 0,7 procent i svenska kronor medan dess jämförelseindex
(MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD) sjönk 2,2
procent. Under månaden stärktes den norska kronan (fondens basvaluta) 1,8
procent mot den svenska kronan.

Sedan årsskiftet har fonden stigit 8,4 procent i svenska kronor per den 30
juni, samtidigt som jämförelseindex ökat 4,3 procent. Den norska kronan har
under samma period stärkts 10,0 procent mot den svenska kronan.

Under det andra kvartalet var inte ränterörelserna lika kraftiga som i det
första, vilket gav vissa positiva signaler på den amerikanska
fastighetsmarknaden, skriver Michael Gobitschek. Europeiska fastighetsaktier
fortsatte prestera väl, drivet av solida hyrestillväxtsiffror, lägre
vakansgrader och stigande tillgångsvärden, särskilt i huvudstäder, fortsätter
han.

SKAGEN m2:s bästa respektives sämsta portföljbidrag under det andra kvartalet.
(Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens bästa bidragsgivare i det andra kvartalet var D Carnegie och Catena. D
Carnegie fortsatte förvärva hyresbostäder i Stockholmsområdet och dess aktie
fick hjälp av budstriden om Victoria Park mellan Starwood Capital och
Vonovia, som enligt förvaltaren visar på ett fortsatt intresse för sektorn i
Sverige.

Även logistikoperatören Catena fortsatte addera tillgångar till sin portfölj
och aktien avkastade bra. Drivet av en snabbt ökande e-handel är lager och
logistik alltjämt det mest attraktiva fastighetssegmentet, skriver
förvaltaren, som poängterar att Catena, trots kursuppgång det senaste året,
handlas till en rabatt mot sina europeiska kollegor.

Portföljens sämsta bidrag i det andra kvartalet kom från argentinska IRSA, som
enligt förvaltaren sjönk trots god operationell utveckling och positiva
bolagsnyheter. Michael Gobitschek skriver att anledningen till aktiens
kräftgång är Argentinas makro- och valutamiljö. Vid kvartalets slut stod det
dock klart att landet nästa år kommer inkluderas i MSCI Emerging Market
Index, vilket förvaltaren ser som mycket positivt.

Näst sämst i det andra kvartalet gick det brasilianska innehavet MRV
Engenharia. Även i detta fall var det inga bolagsspecifika negativa nyheter
som fick aktien på fall, utan snarare en ogynnsam miljö sett till makro och
valuta, uppger förvaltaren.

Två nya innehav adderades under kvartalet. Kinesiska Vanke ersatte det indiska
innehavet Oberoi Properties, som avyttrades tidigare under året.

Michael Gobitschek skriver att Vanke, givet sin storlek och starka
balansräkning, är en av de dominerande utvecklarna i Kina som fokuserar på så
kallade tier 1 och tier 2-städer. Bolaget uppges handlas till en ordentlig
rabatt, främst på grund av sin eftertänksamma markköpsstrategi samt osäkerhet
i aktieägarstrukturen.

SKAGEN m2:s investeringstes är att Vanke sakta men säkert bygger upp
återkommande hyresintäkter, som kommer minska den inneboende
volatilitetsrisken förknippad med att utveckla bostäder.

Det andra nytillskottet till portföljen är finska Kojamo, där fonden
investerade till en bra rabatt mot bokfört värde i samband med aktiens
börsnotering i juni, skriver förvaltaren. Kojamo är den största och mest
välkända hyresvärden i Finland och fokuserar på Helsingfors stadskärna,
uppger Michael Gobitschek, som framhåller bolagets visibilitet av dess
tillväxtpipeline i kombination med ett starkt kassaflöde från hyreskontrakt.
Förvaltaren ser Kojamo som ett bolag med såväl låg riskprofil som
tillväxtmöjligheter och konstaterar att innehavet har presterat väl sedan
start.

SKAGEN m2:s tio största innehav per den 30 juni. Portföljen innehåller 30
innehav, varav de tio största utgör 48,7 procent av fondförmögenheten.
(Källa: SKAGEN Fonder)

Michael Gobitschek skriver vid en framåtblick att förhållandena för
fastigheter är fortsatt gynnsamma, med låga räntor och expanderande ekonomier
globalt sett. Han förklarar att den positiva trenden gällande vinst per aktie
och tillväxt av bokfört värde fortsätter i generella termer och att detta
stöds av robust operativ utveckling, fallande finansieringskostnader och
minskande skuldsättning. I tillägg till detta ser förvaltaren även ökande
initiativ gällande kapitalallokering, såsom aktieåterköp och utdelningar, och
lyfter fram detta som en positiv faktor.

Förvaltaren tror på fortsatt förvärvsaktivitet i sektorn, då
värderingsskillnaderna mellan noterat och onoterat alltjämt är stor vilket
kan erbjuda möjligheter.

Värderingarna i SKAGEN m2:s portfölj uppges vara i linje med, eller under, det
historiska genomsnittet i relation till substansvärde. Detta backas upp av
solida balansräkningar, efterfrågestyrd hyrestillväxt samt låga eller
förbättrande vakansgrader, skriver förvaltaren.

Tj änsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.