Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

Skagen m2 steg steg 11,1 procent i januari, fastighetssektorn ses som fortsatt attraktiv

Fastighetssektorn är fortsatt attraktiv till följd av stabila och stigande
intäkter, låg finansieringskostnad och solida kassaflöden. Detta enligt
förvaltarteamet bakom fonden Skagen m2.

Däremot är värderingarna något ansträngda på vissa marknader och inom vissa
segment, tillägger fondens förvaltningsteam.

Skagen m2 steg 11,1 procent i januari, samtidigt som jämförelseindexet
ökade 12,2 procent. Fonden underpresterade mot sitt index till följd av
dess undervikt mot Asien.

De främsta bidragsgivarna under perioden var MRV Engenharia e
Participacoes, Hembla och CA Immobilien Anlagen.

De svenska fastighetsnamnen i portföljen hade en stark månad med Catena på
sina högstanivåer.

På minussidan märktes främst den Hongkong-baserade hotelloperatören
Shangri-La Asia.

Inför framtiden bedömer man att 2019 kommer bli ett intressant år för
globala fastighetsmarknader. Den starka januarimånaden avslutade med den
upplevt positiva nyheten att den amerikanska centralbanken nu har intagit
en mer avvaktande inställning till räntehöjningar och ytterligare
kvantitativa åtstramningar.

De största innehaven per utgången av månaden var Hembla, Catena och
Deutsche Wohnen med portföljvikterna 7,4, 6,5 respektive 5,5 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att
erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från
bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av
innehållet.

Författare FWF