Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

Skanska: Bokslutskommuniké, januari-december 2018

Skanska bokslutskommuniké, januari?december 2018 (jämfört med
januari-december 2017)

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

- Intäkterna uppgick till 170,5 (160,8) miljarder kronor, justerat för
valutaeffekter ökade intäkterna med 3 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (5,5) miljarder kronor, justerat
för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 14 procent.

- Resultatet per aktie minskade med 21 procent till 9,55 (12,01)
kronor.

- Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (8,25) kronor per aktie.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 7,4 (2,9)
miljarder kronor, enligt IFRS.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 14,2 (30 september
2018; 7,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 151,7 (151,8)
miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången
med 3 procent. Orderstocken uppgick till 192,0 (30 september 2018;
186,3) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,1 (1,2)
miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade
rörelseresultatet med 8 procent och inkluderar
omstruktureringskostnader, projektnedskrivningar och nedskrivningar.
De två sistnämnda ingår även i jämförelseperioden.

- Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 4,6 (5,4)
miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade
rörelseresultatet med 16 procent.

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till
13,0 (14,5) procent.

- Nettodesinvesteringar i Projektutveckling uppgick till 5,4 (0,8)
miljarder kronor, enligt IFRS.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och
webcast den 8 februari, 2019, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på
Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också
kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i
telefonkonferensen, vänligen ring 08-505 564 74, +44 203 364 5374,
eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på
www.skanska.com/investors.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010-448
8900

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448
1363

Karolina Cederhage, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448
0880

Patric Elmén, Tf Presschef, Skanska AB, tel 010-449 3134

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och
projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i
Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering
och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder
Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest
komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att
skapa en hållbar framtid.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/skanska/r/bokslutskommunike--januari-december-...
https://mb.cision.com/Main/95/2735094/987398.pdf

Författare Cision